Ledare har ett ansvar att skapa en positiv och produktiv upplevelse för de anställda på deras arbetsplats. När du automatiserar affärsprocesser lyckas du med detta ännu fortare.

 

Det gamla ordspråket ”arbeta smartare och inte hårdare” är en av de få saker som inte förändrats sedan pandemin. Folk försöker fortfarande hitta sätt att göra mer med mindre, och speciellt hur man använder resurser på ett effektivt sätt för att få resultat. Vi samarbetade med Pulse för att få insikt i hur 100 chefer maximerar sin tid genom att använda arbetsflödesautomatisering (eller workflow automation på engelska).

 

Läs om hur IT-chefer breddar sina automatiseringsstrategier

Ta en närmare titt på detta korta white paper för att se hur ledande teknikföretag sparar tid och pengar med arbetsflödesautomatisering.Här är fyra viktiga trender som visar varför automatisering är en topprioritet för dagens ledande företag inom IT och teknik:

1. En enorm majoritet av ledande teknikföretag föredrar automatisering av arbetsflöden


Processautomatisering, eller förmågan att förenkla komplexa arbetsflöden, är en topprioritet för chefer för teknikföretag världen över. Nittiofem procent av de personer på företagsledningsnivå som deltog i undersökningen ser värdet av att automatisera i flera olika branscher.

Vissa branscher gynnas dock mer än andra. Ledarna uppger att störst avkastning finns att hämta inom IT, drift, kundtjänst och finans. Andra avdelningar som ser en ökad avkastning är HR, marknadsföring och försäljning. Därför kommer 88 % av respondenterna fortsätta se automatiseringsverktyg som viktiga investeringar för deras företag.
 


2. Tid, kostnad och snabbhet är de största fördelarna med automatiseringsteknologier


Man säger att tid är den enda resursen man aldrig kan få tillbaka. Automatisering bevisar motsatsen. Automatisering av arbetsflöden ger en stor majoritet av de anställda (74 %) allt mellan fyra till 28 frigjorda timmar under arbetsveckan, genom att bara slippa enformiga uppgifter.

 

 

 

De största fördelarna med automatiseringsteknologier


Detta resulterar inte bara i sparad tid, utan även i sparade pengar. Ungefär hälften av ledarna inom IT och teknik minskade sina kostnader med 11-30 % och en av tio såg genomsnittliga besparingar på upp till 50 %.

Telekom-, hårdvaru- och återförsäljningsbranscherna såg störst ROI för sparad tid, och bioteknik, hårdvara och konsumtionsvaror sparade mest pengar.


3. Investeringar i automatisering är på uppgång


En majoritet av de organisationer som deltog i undersökningen la minst 2,5 miljoner kronor på automatisering under fjolåret. Sexton procent la 10 miljoner eller mer. Och planen är att fortsätta investera.

De flesta av företagen i undersökningen hade över 1 000 anställda, så de största utmaningarna för att implementera automatiseringen är bland annat att kartlägga komplexa processer eller navigera externa data. En annan viktig fråga är kostnaden för att faktiskt implementera automatiseringsteknikerna. Och trots att fyra av fem anställda känner sig bekväma med sina chefers stöd och engagemang så känner en tredjedel att ovilja och motstånd bland kollegorna är ett stort hinder.

Något som kan hjälpa till att minska oviljan och motståndet bland de anställda är vetskapen att 89 % av företag förlitar sig på tredjepartssystem för att integrera automatiseringsteknologi, vilket tar ansvaret från de anställda och lägger omställningen i händerna på experter.


4. Intelligence is the next frontier of automation


Automatisering visar sig vara strategiskt, oavsett bransch. Ledare använder automatisering för att vägleda personer genom självbetjäning, hjälpa till med fleranvändarprocesser eller för att bedriva robotstyrd processautomation, för att nämna några möjligheter. Ett område branscherna inte ännu börjat utnyttja mer är artificiell intelligens (AI). I dagsläget använder endast 28 % av ledarna sig av AI/chatbots, men hela 78 % planerar att integrera AI i framtiden.

En anledning till varför utlösta åtgärder är företags förstahandsval är att de gör de anställda mer produktiva.

Den mest populära formen av automatisering är utlösta åtgärder, och 62 % av företag använder sig redan av detta. En anledning till varför utlösta åtgärder är företags förstahandsval är att de gör de anställda mer produktiva – det frigör de anställda så att de kan fokusera på sina unika, mänskliga styrkor.

Framtiden är full av möjligheter för automatisering


Oavsett hur man på det så är automatisering på uppgång. En majoritet av företag (82 %) väljer att bygga vidare på den automatisering de redan har. Teknikavdelningar har sett en ökning av behov av förfrågningar efter pandemin, och automatiseringsteknologier är effektiva investeringar för att mångfaldiga sina ansträngningar till att svara på dessa.

Fördelarna som automatisering har för företag och individer kommer fortsätta visa sig vara värdefulla under den nya digitala tidsåldern. Tid, resurser, mental energi och bandbredd är bara ett fåtal av de kostnadsbesparingar som ledare upptäckt – och det finns massor kvar.

 

 

Läs om hur IT-chefer breddar sina automatiseringsstrategier

Ta en närmare titt på detta korta white paper för att se hur ledande teknikföretag sparar tid och pengar med arbetsflödesautomatisering.

 


3. Hur anpassar man produktionen och infrastrukturen?


Dina kunder ska få en bra upplevelse när de handlar på et D2C-sida. Men att gå från B2B till D2C kräver också att man gör några justeringar i distributionskedjan – i alla fall om kunderna ska få den upplevelse de vill ha. Se först och främst till att ta en närmare titt på vilka delar av verksamheten ni bör hantera själva och vad som är bättre att ni outsourcar. Det kan till exempel vara en bra idé att anlita experter för att sköta orderhanteringen och så ska ni naturligtvis ha etablerat ett bra samarbete med de olika fraktbolagen. Slutligen kan det vara en bra idé att avsätta extra tid för att jaga rätt på bra priser för leveransen av produkterna.

 

4. Hur bygger man en stark relation till kunderna? 


Nuförtiden har konsumenterna höga förväntningar på kundupplevelsen och de förväntningarna måste D2C-verksamheten leva upp till om det ska vara en lyckad verksamhet. Konsumenterna vill helst köpa produkter från varumärken och företag de litar på, blir inspirerade av och som tillgodoser deras behov. Därför är det viktigt att man som företag försöker skapa bra relationer till sina kunder, till exempel genom att engagera dem med relevanta meddelanden och fördelar de bryr sig om. Det handlar om att känna sin målgrupp riktigt väl och det ska synas i det innehåll man delar, den kundservice man tillhandahåller och de produkter man utvecklar. Man ska helt enkelt säkerställa att man har nöjda och glada kunder i alla kanaler. Det handlar om att hela tiden utvecklas och förbättra sig så att man alltid kan uppfylla kundernas behov. Här är några av de områden som är bra att investera i:

 

Innehåll

Se till att kontinuerligt dela nyttigt innehåll på din webbplats, sociala medier, via mejl och eventuellt via sms. Och kom ihåg att det inte bara handlar om text och budskap, men även i hög grad om er visuella identitet, hur ni använder grafik, videor med mera. Allt detta hjälper till att skapa och utveckla ert varumärke.

 

Kundtjänst

Ge konsumenterna bra alternativ för självbetjäning. Det kan till exempel vara en bra idé att ha en riktigt genomarbetad FAQ-sida där de kan hitta svar på vanliga frågor, precis som det kan vara lönsamt att investera i chatbots som kan hjälpa kunderna precis när de behöver det – och om problemet är för avancerat för att chatbotten ska kunna lösa det så kan den hjälpa till att sätta kunden i kontakt med rätt medarbetare.

 

Personalisering

AI kan hjälpa till att skapa en mer personlig köpupplevelse åt era kunder. Med artificiell intelligens kan ni nämligen använda kundernas beteende och preferenser som utgångspunkt för att välja vilket innehåll och vilka budskap kunden ska exponeras för. Det ökar sannolikheten för att det slutar med att de gör ett köp.

 

Intresserad av AI? Läs mer om hur Salesforce kan hjälpa er skapa mer personliga kundupplevelser här: Salesforce Einstein.

 

5. Hur sätter man upp KPI:er för D2C-verksamheten?


När kan man säga att en D2C-verksamhet är lyckad? Det är den när den uppfyller de mål som satts upp för den. Det ska inte bara vara säljmål utan även KPI:er som till exempel täcker återvändande kunder, lojalitet och kundnöjdhet. Kom också ihåg att dina KPI:er inte bara ska handla om hårda konverteringar som är direkt relaterade till sälj- eller marknadsföringsavdelningarna.

 

KPI:erna ska givetvis vara uppbyggda kring din verksamhets primära affärsmål.

 

         
 

Läs om hur IT-chefer breddar sina automatiseringsstrategier

Ta en närmare titt på detta korta white paper för att se hur ledande teknikföretag sparar tid och pengar med arbetsflödesautomatisering.