Tillverkningsföretagen blir mer och mer digitala – och med god anledning. Satsningarna på det digitala kan nämligen boosta omsättningen och skapa fler lojala kunder i företaget. Men hur gör man det i praktiken? Det får du svar på i den här artikeln.

        
 
Salesforce B2B-commerce är en användarvänlig e-handelslösning som kan öka er försäljning och skapa mer personliga och skräddarsydda kundupplevelser.Konsumenter har i många år ställt höga krav på den digitala kundupplevelsen, men det är inte bara inom B2C som kunderna har höga förväntningar på företagen. Det har nämligen inköparna också. De vill ha goda e-handelsmöjligheter och förväntar sig till allt högre grad att de får en personlig kundupplevelse som är på samma nivå med den de får när de nätshoppar på fritiden.


Speciellt för tillverkningsföretag och industriföretag finns det stor potential i att digitalisera verksamheten – dels för att leva upp till kundernas växande förväntningar, men även för att säkerställa att man ger sin personal de bästa förutsättningarna för att leverera bra digitala kundupplevelser. Personalen måste ha rätt verktyg att jobba med och det ska vara enkelt för dem att komma åt information om kundernas köp, beteende och intressen.

 

Tänk på framtidens inköpare i din digitala resa


Framtidens inköpare är ”digitala infödingar” – alltså de som inte kommer ihåg tiden före internet, och som av den anledningen har högre förväntningar på de kundupplevelser de får på nätet. Det är deras förväntningar du ska försöka leva upp till eller överträffa om ditt företag ska kunna vara konkurrenskraftigt både nu och i framtiden.


I vår State of the Connected Customer-rapport säger 57 % av de tillfrågade inköparna faktiskt att de har bytt ut en leverantör eller samarbetspartner för att ett annat företag kunde leverera en bättre kundupplevelse. Om du inte lyckas med den digitala omvandlingen så kan du garanterat vänta dig att ditt företag kommer tappa kunder.

 

E-handel ger ökad lojalitet och nya kunder


Om du ska lyckas med B2B-e-handel så måste du investera i rätt teknik. Börja med att välja en e-handelslösning som ger er goda förutsättningar för att för att både behålla befintliga kunder och locka nya kunder till företaget.

 

Behåll kunderna


Ändamålet med att investera i en bra e-handelslösning är först och främst att behålla era befintliga kunder genom att säkerställa att ni erbjuder dem en bra kundupplevelse som lever upp till deras behov och förväntningar. Om ni ”ligger back” med den digitala omvandlingen så kan ni titta på konkurrenterna och se vilka möjligheter de erbjuder och låta er inspireras av vad de gör bra och kanske inte lika så bra. Målet ska givetvis vara att leverera ännu bättre kundupplevelser än de gör, men era investeringar i det digitala kan också vara en del av en defensiv strategi som ska säkerställa att de kunder ni har som redan är nöjda med att handla hos er inte lämnar ert företag för ett samarbete med en av era konkurrenter. 


Ett bra ställe att börja är att ta reda på vilka förväntningar er befintliga kundbas egentligen har på er e-handelslösning – och inte minst vad de tycker om kundupplevelsen och de digitala möjligheterna ni i dagsläget ger dem. Deras feedback kan användas för att prioritera era insatser, så att ni börjar där det gör störst skillnad – både för kunderna och för företaget.

 

Vinn nya kunder till företaget


Allt fler inköpare föredrar e-handel och med rätt insatser finns det goda möjligheter för att också locka nya kunder till företaget. Det beror inte minst på att du med en bra e-handelslösning frigör företaget från de lokala begränsningarna – i praktiken betyder det att ni kan nå ut till en större målgrupp med era produkter, både nationellt och internationellt.


Men vad är en ”bra e-handelslösning”? Det korta svaret är att det är en användarvänlig lösning som ger er en 360 graders vy över kunderna genom att samla alla data på ett och samma ställe. När ni samlar data från olika avdelningar som sälj, kundtjänst och marknadsföring så ger ni nämligen er själva de bästa möjliga förutsättningarna för att leverera en personlig upplevelse som matchar kundens förväntningar och behov. Med andra ord hjälper det till att säkerställa att ni får maximalt utbyte av er insats eftersom ni utnyttjar den kunskap ni har om kunden.

Men om ni ska lyckas med den digitala omvandlingen så kräver det mer än bara en bra e-handelsplattform. Det kräver nämligen också att: 

  • Er webbplats är syns när kunderna gör relevanta sökningar

  • Kunderna blir exponerade för era budskap på sociala medier

  • Ni har användarvänliga digitala produktkataloger och bra möjligheter för självbetjäning

När du kan kryssa av de tre punkterna så har ni kommit en bra bit på vägen, men om du ska lyckas på riktigt så måste det finnas ett samspel mellan dina digitala insatsområden. Det är nämligen det som i slutändan ska säkerställa att kunderna hittar ditt företag, tillbringar tid på din webbplats och i slutändan lägger en beställning.

 

E-handel är framtiden för tillverkningsföretag


Frågar man tillverkarna själva så vet de mycket väl att framtiden är digital och att e-handel förr eller senare kommer bli deras primära säljkanal – det gäller för företag som tillverkar allt från mjukvara till konsumtionsvaror. I en ny undersökning svarar 96 % av de tillfrågade tillverkarna faktiskt att de tror att man måste satsa på e-handel om man vill att företaget ska växa ytterligare.

 

 
Salesforce B2B-commerce är en användarvänlig e-handelslösning som kan öka er försäljning och skapa mer personliga och skräddarsydda kundupplevelser.