Sveriges vanligaste yrke är undersköterska inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboenden. 91 procent av de anställda här är kvinnor. Tittar man på offentlig sektor i stort, består den till 70 procent av kvinnor. Om den offentliga sektorn inte följer med i digitaliseringstakten jämfört med det privata näringslivet, hamnar vi i en fråga om jämställdhet och att vissa grupper förhindras från att vara framtidsredo. För hur vi än vänder och vrider på det, är vi på väg in i en framtid som kräver en hög nivå av digital kompetens hos de allra flesta som arbetar – oavsett vad de arbetar med.

Just sjukvården tillhör de mer studerade delarna av den offentliga sektorn och här är potentialen stor. Genom att digitalisera den offentliga sektorn kan fler kvinnor få utveckla sin digitala kompetens samtidigt som effektiviseringar och därmed besparingar i miljardklassen blir möjliga. Pengar som kan läggas på fler anställda inom vård, omsorg och annan offentlig service.

Om den offentliga sektorn, även på sikt, är mer analog än det privata näringslivet kommer de digitala klyftorna att öka, däribland könsgapet. Och med dem väsentligt sämre förutsättningar att ta sig fram i framtidens arbetsmarknad. 

Så vad står i vägen? I debatten om digitaliseringen av offentlig sektor anges ibland att svårigheterna där är extra stora på grund av den stora mängd känsliga data som hanteras. Men molntjänster och krav på säkerhet inom offentlig sektor är förenliga. Det visar bland annat en statlig utredning från 2021. 

Salesforce hjälper den offentliga sektorn att omvandla sina engagemang - ger offentliga tjänstemän en 360-graders bild av medborgare, intressenter och partners. Vi hjälper offentliga tjänster att snabbt utvecklas på ett modulärt sätt genom att effektivisera tjänster, öka effektiviteten och stödja innovation.

Med modern digital teknik kan medborgare få bättre och mer kostnadseffektiv service, dessutom kan den leda till att digitaliseringen inte underminerar jämställdhetsarbetet i Sverige utan istället stärker det. 

 

Businesses as a platform for change

 

På Salesforce tror vi på "businesses can be a powerful platform for social change" - att företag kan vara en kraftfull plattform för social förändring -  och vi är engagerade i att främja jämlikhet för alla våra intressenter – våra anställda, kunder, partners, leverantörer, samhällen och samhället i stort. Vi arbetar för att skapa en arbetsplats som speglar samhället, där alla känner sig sedda, hörda, värderade och bemyndigade att lyckas. Det finns mer arbete att göra, men tillsammans vidtar vi åtgärder för att bygga en mer jämlik arbetsplats och värld för alla. 

Om du vill läsa mer om Salesforce jämställdhetsarbete kan du göra det på vår Equality site.

Passa även på att besöka oss på Women in Tech och lyssna in på vår breakout den 13 maj 2022, biljetter släpps i Women in Tech's nyhetsbrev för medlemmar den 6 april.