Innovativitet nämns allt oftare i en kontext där man pratar om faktorer som är avgörande för ett företags framgång. Men vad innebär egentligen innovativitet och varför är det viktigt för ett företag som vill stå sig i konkurrensen och förlänga sin livslängd?

 

 

 

Världens bästa handelslösning

Salesforce Commerce Cloud är en innovativ plattform som stärker dina kundrelationer för både B2B och B2C.


Vad innebär innovativitet och varför är det viktigt?

 

Olika variationer på ordet innovativitet återfinns framförallt inom de la​​tinska språken och betyder förnyelse. Att innovera innebär alltså att förnya. I realiteten avses också att förnyelsen representerar något positivt i bemärkelsen att den tillför en nytta. Det handlar alltså inte bara om en förnyelse utan även om en förbättring. En innovation är med andra ord både en förnyelse och en förbättring. 

 

En innovation kan också liknas vid en uppfinning, men det behöver inte nödvändigtvis vara något revolutionerande - det kan även vara mindre förändringar som förenklar produkter eller effektiviserar verksamheter. 

 

Intresset för innovation och dess betydelse för ett företags framgångar har ökat stort på senare år. Inom forskningen talar man tex ofta om vikten av innovation för att uppnå och bibehålla tillväxt. Innovativitet är viktigt för såväl det enskilda företaget som för ekonomin i stort. Utan innovativitet riskerar företaget stagnera. Ett företag som inte innoverar (förnyar och förbättrar sig) på olika sätt blir snart omsprunget i konkurrensen av ett annat företag, särskilt på dagens globaliserade marknad. Innovation handlar alltså till stor del om konkurrenskraft - och med rätt innovationer kan ett företag inte bara stå sig i konkurrensen utan även förlänga sin egen livslängd. 

 

Genom att öka din innovativitet uppnår du alltså samma effekt som att sänka kostnaderna. Kort sagt; innovativitet ökar ditt företags konkurrenskraft och ger dig större ekonomiska marginaler. 

 

Hur hjälper Commerce Cloud återförsäljare att bli mer innovativa?

 

Nu när vi vet hur viktigt det är med innovativitet så blir den naturliga följdfrågan: hur ökar vi innovativiteten? Problemet är att det ofta är både komplicerat och resurskrävande. Många gånger krävs en hög nivå av tekniskt kunnande och stora investeringar, om du på egen hand vill åstadkomma detta. 

 

De flesta företag saknar sådana resurser, vilket begränsar deras tillväxtpotential och slutligen leder till att deras livslängd förkortas. 


Lyckligtvis finns idag färdiga lösningar som fixar problemet: Commerce Cloud är världens ledande handelslösning för både B2C och B2B. Det är en molnbaserad plattform för företag som vill stärka sina kundrelationer och skapa smarta, enhetliga köpupplevelser via samtliga kanaler - mobil, sociala medier, webb och fysiska butiker. 

 

Commerce Cloud hjälper dig som återförsäljare att höja innovativiteten på följande sätt:

 

1. Commerce Cloud utnyttjar molnteknologi för att innovera och personalisera alla kundupplevelser

All interaktion med kunderna skräddarsys för att du som återförsäljare ska få de allra bästa förutsättningarna att konvertera till sälj. Molntekniken ser också till att integrera alla funktioner och all data på en och samma plattform.

 

2. Commerce Cloud använder den senaste AI-tekniken för att ta kundresan framåt och skapa en köpupplevelse i världsklass

AI-driven kalibrering av produktrekommendationer ger en bättre shoppingupplevelse, vilket ökar både konverteringsfrekvensen och kundretentionen.

 

3. Commerce Cloud hjälper dig att skapa smarta och samordnade shoppingupplevelser över samtliga handelskanaler

Commerce Cloud ger dina kunder möjlighet till kontakt närsomhelst​​, varsomhelst och på vilken enhet som helst. Du får verktyg för att komma närmare dina kunder oavsett om det är via webb, mobil, sociala medier eller fysiska butiker.

 

4. Salesforce B2B Commerce Cloud erjuder dina företagskunder en smidig och sömlös självbetjäning

En mängd olika funktioner såsom anpassade produktkataloger och flera olika betalningsalternativ tillkommer, vilket hjälper dig att maximera antalet potentiella företagskunder.

 

5. Även Salesforce B2C kommer med hundratals olika funktioner som exempelvis sökfunktion och guidad navigering, kampanjhantering och många fler

Digitaliseringen av ekonomin har medfört högre förväntningar från konsumenterna. De har idag mycket större kunskap om dina produkter än tidigare. De förväntar sig också att varje interaktion med ditt företag ska fungera smidigt och samordnat. Commerce Clouds inbyggda intelligens möjliggör detta genom en personlig anpassning och kalibrering av hela shoppingupplevelsen.

 

Kort sagt: Commerce Cloud ger dig den bästa och mest innovativa plattformen för att lyckas med din B2B- och B2C-handel. Se hur det fungerar genom att titta på en gratis demo här

 

 

Världens bästa handelslösning

Salesforce Commerce Cloud är en innovativ plattform som stärker dina kundrelationer för både B2B och B2C.