Marknadsförare runtom i världen tvekar inte när det gäller frågan var skon klämmer i branschen: arbetet med att bearbeta data och få ut det mesta av de många insikterna är den största utmaningen. Läs vidare om 3 specifika datautmaningar som marknadsförare står inför idag.

 

Den digitala tidsåldern tar fart och det påverkar de flesta företags strategier – inte minst när det gäller marknadsföring. Kunderna idag är vana vid att interagera online via olika kanaler och nya tekniker förändrar hela tiden det digitala landskapet.  Företag måste därför anamma digitaliseringen i allt de gör. Marknadsförare måste ligga i framkant av den digitala transformationen och kunna anpassa sig till den verklighet som förändras från dag till dag.


Att arbeta med marknadsföring i den här tidsåldern är både spännande och krävande. Data har blivit centralt i det mesta av marknadsföringsarbetet och det skapar stora möjligheter att driva tillväxt samt utveckla kundrelationer.


Men det är lättare sagt än gjort att samla in och utnyttja den stora potential som data besitter. Endast 33 % av alla marknadsförare anser att de får kunskap om saker tillräckligt snabbt för att kunna fatta rätt beslut. Mängden och variationen av data ökar i takt med att nya dataregler dyker upp och därför är det viktigt att få ut slutsatserna av din marknadsföringsdatan. Läs vidare och få insikt i tre datarelaterade utmaningar som marknadsförare brottas med idag.
 

        
 
Djupdyk i alla trender och insikter som formar det digitala marknadsföringslandskapet.

 

Käppar i hjulet för utvärdering

 

Pålitlig data är en av marknadsförarnas mest värdefulla tillgångar i kampen på den digitala arenan. Nästan 4 av 5 marknadsförare påpekar också att data är nyckeln till att kunna leverera tillväxt och kundupplevelser.

 

Även om data spelar en stor roll när det gäller att fatta beslut är det för många företag svårt att få en tillförlitlig databas. 80 % av marknadsförare anser att deras förmåga att spåra ROI för varje enskild marknadsföringsinvestering bör förbättras.

 

Personalresurser och manuell dataintegration är de största utmaningarna vid utvärdering av marknadsföringsresultat. Och samtidigt som det investeras i analysteknik ägnar sig bara 51 % av de anställda i marknadsföringsteamet till analys. Så hur kan företag övervinna detta dilemma? Här måste vi titta på AI och automation för att komma tillrätta med problemet. Om företag väljer att använda dessa verktyg kan manuell dataintegration och analysprocesser utföras snabbare, vilket frigör resurser för mer kreativa och strategiska aspekter av marknadsföringsarbetet.

 

Erfarenheter är svåra att använda i praktiken

 

Datadriven marknadsföring är inte något som kan implementeras över en natt. Det kräver en förändring av företagskulturen och därför upplever många marknadsförare att det finns hinder på vägen mot ett mer datadrivet fokus. Vår studie visar att särskilt tre områden utmanar marknadsförare som arbetar med dataanalys:

 

  • Tillämpa erfarenheter av marknadsföringsstrategier

  • Koppla marknadsföringsinvesteringar till affärsresultat

  • Optimera kampanjer i realtid

 

Många av de problem som marknadsförare står inför kan övervinnas genom att centralisera data över hela organisationen. Samtidigt är det dock viktigt att vara medveten om att data även måste delas inom organisationen för att kopplingen mellan marknadsföring och affärsresultat ska bli tydlig för alla.

 

Det saknas överblick över cross-channel marknadsföring

 

Vi har precis nämnt att centraliserad data är väsentligt för att ett företag ska kunna arbeta med datadriven marknadsföring. Och marknadsförare håller med om att en centraliserad översikt av data är viktig bit i detta pussel. Hela 98 % betonar vikten av att ha en fullständig, centraliserad överblick över all cross-channel marknadsföring. Ändå utvärderar fortfarande hela 71 % av marknadsförare denna marknadsföring i silos.

 

Dataintegration och databehandling är några av stötestenarna som förhindrar en sammanhängande överblick över marknadsföringsinsatser. När analyserna spänner över marknadsföringsinsatser från flera avdelningar kan det vara utmanande att koppla ihop olika datakällor.

 

För att kunna använda data i analyser måste marknadsförare ställa in datan i en datamodell, klassificera den och verifiera datakvaliteten. För detta ändamål kan det förefalla självklart att använda en plattform som samlar in data från olika avdelningar. Vår studie visar dock att inte alla använder en sådan metod. Bara ungefär hälften av de tillfrågade marknadsförarna säger att de utför uppgifter som kvalitetskontroller och kartläggning av datamodeller. Så det finns definitivt utrymme för förbättring på detta område.

 

Få mer insikt i de senaste trenderna

 

Det är tydligt att data både skapar spännande möjligheter och samtidigt hinder i marknadsföringsbranschen. I det här blogginlägget har vi gett ett smakprov på de många insikter vår studie visar. Om du är nyfiken på mycket mer kunskap kan du gå på djupet med vår Marketing Intelligence Report här.

 

 
Djupdyk i alla trender och insikter som formar det digitala marknadsföringslandskapet.