Samtliga företag har nog upplevt att sättet de bemöter sina kunder på har förändrats de senaste åren. Frågan är om förändringen inte är tydligast inom detaljhandeln där graden av interaktion med slutkunden är som störst. Hur kan man se till att kunderna är lika lojala som förr när hela världen förändras? Kan man rent av få än mer lojala kunder genom att bemöta dem på ett smartare sätt?

Detta var frågeställningen under Salesforce Live-seminariet på tema Retail. Elinor Dahlberg som är vice VD för Svensk Digital Handel talade om att det inte längre räcker med att titta på rent finansiella siffror utan att kunder i dag kräver mer av företag.