Det blåser helt nya vindar inom svensk tillverkningsindustri och det är tydligt att riktningen går från produkt till kund.

Sveriges ekonomi vilar stadigt på vår starka tillverkningsindustri. Den står för 20% av näringslivets förädlingsvärde och är central för både vår export och våra jobb. Därför är förändringar som sker inom just tillverkningsindustrin extra intressanta att titta närmare på, särskilt nu är de är så omfattande.

Under Saleforce Lives seminarium på temat Manufacturing, diskuterades branschens digitaliseringsresa. På plats fanns bland andra Pär Stigmer, VP & Head of strategy, business Dev & IT, Sandvik, CAKEs Global Chief Growth Officer Eric Asmussen och Barry O´Neill, partner på Deloitte Digital. 


Kundfokus är inget nytt, men innebörden håller på att förändras. Idag handlar det inte längre om att sälja produkter, det handlar om att leverera önskade resultat. Företag lanserar heller inte lösningar som de på egen hand tagit fram. Istället bjuder man i ett tidigt skede in kunderna för att medverka till att ta fram lösningar som passar deras behov.
Och en kund in, är en kund livet ut. Ett avslutat köp är ingången till en lång relation där kundens vidare behov ständigt ska tillfredsställas.

- När vi säljer resultat snarare än produkter närmar vi oss våra kunders hela värdekedja och då även hållbarhetsfrågorna som vi hoppas kunna stötta våra kunder i att uppnå, sa Pär Stigmer på Sandvik.

Den typen av lång horisont för kundresan ser även det svenska elmotorcykel-bolaget CAKE när de talar om sina relationer med kunderna.

- En av 10 motorcyklar i Paris blir stulen. Företag med större flottor vill därför kunna identifiera var en enhet befinner sig, hur den mår och kanske även styra exempelvis hastigheten på den. Här kommer Salesforce in i bilder. De hjälper oss att serva våra kunder genom att exempelvis automatisera spårning och service efter köpet, sa Eric Asmussen på CAKE.

 

Men att bygga sin verksamhet med den här nivån av kundfokus, ställer nya typer av krav på företagen. Avvägningar melland standardisering och individualisering behöver mötas, insikter behöver samlas in och både interna och externa processer behöver revideras. Så hur ska man tänka för att bygga rätt förutsättningar för den nya tidens industri? Barry O`Neill på Deloitte delade med sig av fem centrala frågor en ledning behöver samlas kring för att genomföra en framgångsrik digitalieringsresa.

Upplevelse: förstår vi vilka upplevelser vi faktiskt vill skapa och förstår vi de kunder vi vill skapa dessa upplevelser för?
Insikter: vilken data, analys, modell och arbetsstyrka behövs för att få vår strategi i hamn?
Plattformar: hur och var lagrar vi och processar information i vår organisation?
Konnektivitet: hur vill vi att våra informationsflöden inom organisationen, mellan plattformar, människor och enheter ska se ut?
Integritet: hur ökar vi vår säkerhet och odlar vårt förtroende i en värld fylld av ständiga hot?

När tillverkningsindustrin nu går in i ett nytt tidevarv handlar det om kunden, kunden och återigen kunden. Pär Stigmer summer det kanske bäst “Det här är inte en fråga om teknik, det är en resa som handlar om människor och processer”. 

 

Vill du ta del av hela seminariet som spelades in i samband med Salesforce årliga event Salesforce Live så hittar du allt samlat här, kika efter “Digitalization of Manufacturers’ customer experiences”.

 

Medverkande på scen:

Cecilia Wiman, Account Excecutive, Salesforce, Moderator

Pär Stigmer, VP & Head of strategy, business Dev & IT, Sandvik

CAKEs Global Chief Growth Officer Eric Asmussen

Barry O´Neill, partner på Deloitte Digital

Linnea Henriksson, Lead Solution Engineer, Salesforce