Nej, det är inte bara hårda programmeringskunskaper som hindrar det digitala kompetensgapet att minska. Istället handlar det om faktorer som företagskultur och beteenden. Det och mycket annat diskuterades under Salesforce Live seminariet om digital skills.

Kanske har vi varit alltför senfärdiga med att anpassa våra företag och organisationer till ett modernt, digitalt arbetssätt? Och kanske har vi misslyckats med att riva de organisatoriska hinder som krävs för att lyckas? Så vad gör vi nu då?

När Volvo Cars, IHM Business School och Fluido tog upp frågorna i en paneldiskussion rådde en stor enighet kring att ansvaret för det stora digitala kompetensklivet vilar hos företagsledningarna. Men strategierna varierade.

Ny, gammal eller både och?

Mats Engström på IHM Business School lyfte behovet av och fördelarna med att jobba vidare med de medarbetare man redan har.

- Vi måste sluta med att se det här som ett rekryteringsproblem och snarare se det som ett kompetensutvecklingsproblem.

Även Fluidos Daniel Q. Zetterberg menade att det finns en stor vinst i att vidareutbilda medarbetare som redan kan en organisation.

För Volvo Cars handlar det om en kombination av kompetensutveckling och nyrekrytering.

- Förutom ständig jakt på nya talanger arrangerar vi utbildningar via Fluido där medarbetare får lära sig alla typer av Salesforce molnlösningar. Vi organiserar hackatons och driver en global forskarutbildning. I allt väsentligt vill vi demokratisera lärandet och ge alla åtkomst till det, sa Sachin Surana på Volvo Cars.

Men att lyckas med bedriften att överbrygga det digitala kompetensgapet handlar också om att riva de organisatoriska hinder som står i vägen.

- Företag behöver titta på möjligheten att ta sina bäst presterande medarbetare och göra dem till förändringsagenter, vilket naturligtvis är en utmaning eftersom det på kort sikt betyder en trade-off i produktivitet, sa Mats Engström.