Finansiella institut har fått en allt viktigare roll i hållbarhetsfrågorna. Men vad är deras roll idag och i framtiden? Och hur hänger digitalisering och hållbarhet ihop?

Det och mycket mer diskuterades under Salesforce Live seminariet på temat Financial Services. Paneldiskussionen bjöd på insikter från Handelsbankens hållbarhetschef Catharina Belfrage Sahlstrand, bankens CDO Stephan Erne och Lovisa Bergman, Climate and Environment Co-Lead på Accenture.Hållbarhetskraven på företag och organisationer har förändras i snabb takt och komplexiteten bara växer. Idag finns ca 600 olika ratinginstitut som mäter olika typer av data. Detta är en värld som kommer att behöva konsolideras. Men idag behöver företag ha tillgång till kunniga samtalspartners som förstår regelverks-horisonten.

- Hållbarhetsfrågorna blir mindre frivilliga och vi befinner oss regelmässigt i en tid av brutal transparens, säger Catharina Belfrage Sahlstrand.

Även på den privata sidan växer behovet av både rådgivning som rätt typ av tjänster och produkter. Kunder ställer allt högre krav på hur de till exempel vill att deras sparande ska se ut men saknar ofta själva den information som behövs för att kunna göra hållbara val.

Finansiella aktörer som banker och försäkringsbolag har en stor roll att spela, både som rådgivare och pådrivare av hållbarhetsfrågorna. Att erbjuda gröna produkter och bistå till gröna investeringar ligger nära till hands. Inom försäkringsbranschen finns möjligheter att uppmuntra kunder till att förutspå eller minimera risk. Det kan handla om att koppla upp enheter såsom bilar eller båtar för att kontrollera deras status eller automatisera vattensystem för att förhindra eldsvådor. Att det finns ett starkt samspel mellan digitaliserings- och hållbarhetsfrågorna är tydligt.

- Digitaliseringen är nödvändig för att vi ska ändra våra beteendemönster och bli mer hållbara, säger Stephan Erne.

Ändå pratar man fortfarande om digitaliseringen som en “trend”

- Trend är breda byxor, smala byxor. Digitaliseringen har fått ett sånt fäste att vi inte ska behöva förklara att den är en prioritet, säger Stephan Erne vidare.

Digitaliseringen är en förutsättning för till exempel datainsamling. Data är i sin tur en förutsättning för hållbarhetsuppföljning. Men digitaliseringen har också en stor betydelse för att koppla ihop värdekedjor inom exempelvis tillverkning av mat eller kläder. När transparensen ökar växer också konsumenternas förmåga att faktiskt kunna göra hållbara val.

Om panelen får önska sig något, så är det just denna ökade transparens och konsumentmakt. Kunder ska kunna ta välinformerade beslut när de står i butiken och väljer vilken ost de ska välja eller surfar in på Avanza för att köpa en aktie. Men det ska vara lika enkelt för dem att förstå hur de utifrån sitt nuläge kan staka ut en färdplan som passar just deras hållbarhetsambition.

 

Vill du ta del av hela seminariet som spelades in i samband med Salesforce årliga event Salesforce Live så hittar du allt samlat här, kika efter “Hur Handelsbanken leder genom förändring”.

 

Medverkande på scen:

Gunnar Wijkmark, Accenture, Moderator
Lovisa Bergman, Climate and Environment Co-Lead, Accenture
Catharina Belfrage Sahlstrand, Group Head of Sustainability, Handelsbanken
Stephan Erne, CDO, Handelsbanken