Kraven är höga på finanssektorn när det gäller att leverera bra kundupplevelser. Därför kommer branschen att behöva ligga i framkant när det gäller digitala trender för att skapa personliga upplevelser. Läs vidare och lär dig mer om hur ny teknik kan förändra den finansiella sektorn.

 

Det händer mycket på det tekniska området, oavsett vilken bransch man befinner sig i. Tempot är högt och det gäller att hänga med i de krav som konsumenterna har på företag och tjänster. Konsumenterna har vant sig vid att använda ny digital teknik i vardagen och ju mer tekniskt insatta konsumenter blir, desto mer kräver de av företag och tjänster när det gäller digitala och smarta tjänster samt produkter. Det gäller även inom finanssektorn, där ny teknik till stor del bidrar till bättre kundupplevelser.

 

Om banker och finansiella tjänsteinstitutioner (FSI) misslyckas med att möta de höga kraven från konsumenter är det svårt att uppnå de viktiga affärsmålen. Det är därför av avgörande betydelse att data om kunderna och digitala verktyg tas i bruk, så att kunderna får positiva erfarenheter av finansiella tjänsteinstitutioner när de interagerar med dem. Men vilka konkreta fördelar finns det med att haka på de digitala trenderna för den finansiella sektorn? I den här artikeln fördjupar vi oss i den frågan. 

 

 
Digitala kunder förväntar sig mer av sin bank. Läs om vilka krav kunderna har på sin bank i Salesforces studie 'The future of financial services'.

 

Data är hörnstenen i personalisering

 

Ny teknik är inte bara ett vapen för att optimera effektiviteten och minska kostnaderna. Det är också enormt effektivt för att ge bättre kundupplevelser, så kallad CX (customer experience), som är en av de viktigaste konkurrensparametrarna inom den finansiella sektorn idag.

 

Kunder vill ha personliga och konsekventa upplevelser över flera kontaktpunkter när de hanterar sin ekonomi och investerar i finansiella tjänster och produkter. De letar efter bekvämlighet, värde och relevans bland finanssektorns produkter, och det är här personalisering kommer in i bilden. Faktum är att Salesforces studie 'The future of financial services' visar att personalisering toppar listan på saker som kunderna ofta saknar när de har att göra med finanssektorn. De 2 250 tillfrågade kunderna efterfrågar bland annat mer personlig support i form av snabb och enkel omnichannel-kommunikation samt mer personligt och anpassat innehåll. 

 

Så hur ökar du personaliseringen för att skapa bättre kundupplevelser? Inom finanssektorn handlar personalisering om att använda kunddata för att förbättra interaktioner utifrån kundens historia, preferenser och sammanhang. Finansiella tjänsteinstitutioner måste därför identifiera och leverera rätt upplevelse till rätt kund - vid rätt tidpunkt.

 

Ett av sätten som finanssektorn kan skapa personalisering på är genom att kombinera realtidsdata med historisk data. När en kund besöker en webbplats kommer data att generera förslag på produkter som är relevanta för kunden. På så sätt skapas upplevelser som är värdefulla för kunden, vilket bidrar till att öka kundlojaliteten.

 

Molnlösningar samlar in kunddata inom finanssektorn

 

För många inom finanssektorn består en del av arbetet av att koppla ihop information från olika kanaler. Information från olika system ska pusslas ihop och det kan ofta vara utmanande att hålla överblick och arbeta effektivt när man växlar mellan flera system.

 

Molnbaserade system som Financial Services Cloud kan vara en lösning på den frustration som uppstår av att arbeta i många olika system samtidigt. Tekniken kan effektivisera och stärka dagliga mål och uppgifter. När data samlas på ett ställe och samtidigt ger en tydlig överblick har finansiella rådgivare möjlighet att spendera sin tid där det är viktigast – nämligen på att ge personlig och närvarande rådgivning och service till kunderna. Molnbaserade lösningar inom finanssektorn säkerställer att data används smartare, både för att skapa unika kundupplevelser och för att fatta rätt beslut vid varje tillfälle. Det gör att de administrativa uppgifterna tar mindre resurser i anspråk och att tiden istället kan användas till att leverera en bättre service samt skapa djupare relationer med kunderna. Automatisering optimerar processer

 

Automatiseringen utvecklas ständigt och i kombination med att majoriteten av kunderna nu är online uppstår nya metoder, teknologier, tjänster och inte minst affärsområden hela tiden. En av de nya teknikerna som sett dagens ljus inom den finansiella sektorn är autonomous finance - en algoritmbaserad teknik som gör det lättare för kunderna att hantera sin ekonomi.

 

Med autonomous finance finns möjlighet att förbättra olika processer till nytta för både kunderna och de finansiella institutionerna. Vår undersökning visar att det skiljer sig från sektor till sektor hur fördelarna med autonomous finance tar sig i uttryck: 

 

  • Inom den privata banksektorn är det särskilt fokus på att automatisera kontoöverföringar. Här är kundbeteendet en faktor som kan påverka frekvensen och mängden av kontoöverföringar. 

  • Inom försäkringssektorn kan tekniken användas för att behandla ersättningsanspråk och minska antalet mänskliga misstag i processerna.

  • Inom kapitalförvaltning kan autonomous finance hjälpa till att optimera investeringar - t.ex. genom att automatisera sparande, portföljombalansering och återinvestering av utdelning.

 

Oavsett vilken sektor det handlar om är det tydligt att autonomous finance kan tillföra betydande värde när det gäller att optimera nuvarande processer och därmed ge bättre kundupplevelser.

 

I den här artikeln har vi fokuserat på de viktigaste digitala trenderna inom finanssektorn. Om du har blivit nyfiken på att fördjupa dig mer i detta ämne kan du läsa göra det i vår rapport här.

 

 
Ny teknik, nya affärsmodeller och nya kundbehov förändrar finanssektorn. Vi har samlat den viktigaste kunskapen du behöver för att vara redo för framtiden.