Det är många som lägger en massa tid på saker som inte ger något värde för företaget och som känns som ett stort slöseri med tid. Du kanske redan har försökt att automatisera några av de här processerna men misslyckats. Läs vidare och få nya idéer för hur du kan ta automatisering med hjälp av AI till nästa nivå.  

 

Föreställ dig hur mycket mer produktiv och effektiv du hade kunnat vara om du slapp alla enformiga och återkommande uppgifter som du måste göra för hand. Föreställ dig att det blev gjort åt dig automatiskt så att du fick mer tid över till det arbete som faktiskt skapar något värde och som ser till att du och ditt företag blir framgångsrika och att dina kunder blir nöjda.

 

Allt fler företag har börjat göra mer än att bara föreställa sig och drömma om detta och istället börjat arbeta för att göra det till en verklighet.

 

Företagsledare prioriterar i teknik som ökar verksamhetens produktivitet och effektivitet. Och att automatisera verksamheten, som MuleSoft låter en göra, står överst på listan. Redan 2020 var andelen företag som hade börjat automatisera arbetsflöden och processer hela 73 procent, och denna siffra har knappast sjunkit sedan dess.

 

 
Med Salesforces guide får du tips för hur man skapar en framgångsrik strategi för automatisering, och vilken roll integrationen spelar.

 

Företagen har i årtionden investerat i automatisering (eller automation som det också kallas) för att slippa manuella uppgifter och spara tid och resurser så att personalen kan fokusera på uppgifter som skapar tillväxt. Takten som dessa investeringar görs i och deras omfattning har ökat i takt med att automatiseringen har blivit allt mer sofistikerad och automatisering används numera i nästan alla aspekter av verksamheten. Undersökningar visar att 85 procent av de tillfrågade företagen håller på att omvärdera hur arbetet utförs och att de går från uppgiftsbaserad automatisering till end-to-end-automatisering.

 

Anledningarna till att automatisera affärsprocesser och i vilken utsträckning man ska göra det förändras hela tiden. Under coronapandemin var kostnadshantering den största drivkraften bakom automatisering, men efter pandemin har det snarare handlat om att skapa en virtuell assistent som kan öka företagens effektivitet.

 

Företag som ser automatisering med ett helhetsperspektiv har lyckats spara enorma summor, till exempel inom finans-, försäkrings- och läkemedelsbranscherna. Trots att automatisering har blivit allt vanligare så kan företagen fortfarande göra mer för att automatisera arbetsflödena från början till slut i stället för att bara automatisera enskilda processer i dessa.

 

Automatiserade processer gör personalen gladare och mer produktiv

 

Många företag slösar massor med tid på att för hand fylla i och hämta uppgifter i olika system. Det är knappast den mest effektiva användningen av personalens det och det kan till och med nöta på arbetsmoralen och engagemanget.

 

Genom att automatisera rutinmässiga uppgifter låter man personalen fokusera på de mer strategiska uppgifterna, som de också oftast är mest intresserade av. Genom att använda sig av automatisering kan man hålla personalens engagemang och energi uppe, vilket är viktigt nu när det är brist på skicklig och kompetent arbetskraft.

 

Detta börjar i princip redan innan det att ny personal anställs. När personalavdelningens processer är automatiserade så skickar det positiva signaler till potentiella framtida medarbetare att företaget har hängt med i den digitala omvandlingen.

 

Automatisering med AI kan användas överallt

 

Man måste inte förstå hur automatiseringen fungerar. Man måste vara förstå vilka effekter den har och hur effektiv den kan vara. Här nedan förklarar vi hur olika avdelningar i verksamheten kan använda sig av automatisering för att minska antalet uppgifter som måste göras för hand, sänka kostnaderna, öka effektiviteten och tjäna kunder och personal bättre.

 

Ekonomi- och redovisningsavdelningarna

 

Genom att automatisera uppgifter som rör ekonomin och redovisningen sparar tid som kan läggas på viktigare saker – som att göra analyser, lägga fram strategier eller samarbeta med intressenter. Ett exempel är leverantörsskulderna. Insamling av data är numera automatiserad så att man inte längre behöver leta bland hundratals kalkylblad, fakturor matchas automatiskt med relevanta dokument och godkännanden vidarebefordras. Detta är inte bara mer effektivt utan innebär också en lägre risk för att något blir fel.

 

Säljavdelningen

 

Många av säljavdelningens uppgifter går att automatisera men det är inte alla företag som utnyttjar den här möjligheten. Skapandet av säljstrategier och säljplaner, identifiering och kvalificering av leads, konfigurering, prissättning och offerter, orderhantering och efterköpsprocessen är alla områden som är utmärkta kandidater för automatisering. När processer som dessa automatiseras så får man mer tid över för kontakt med kunderna samt högre kundnöjdhet och ökad effektivitet.

 

Marknadsavdelningen

 

Det finns inget värde i att behöva trycka på ”skicka” på varje mejl, kampanj eller inlägg på sociala medier som du gör. Genom att automatisera marknadsföringen kan du nå kunderna med automatiserade meddelanden i alla kanaler och på alla plattformar. De bästa verktygen hjälper dig identifiera din målgrupp, designa det mest relevanta innehåller och vidta automatiska åtgärder som är baserade på kundernas beteende eller scheman. Detta kan sedan samordnas med ett CRM-system.

 

Personalavdelningen

 

HR-system låter en automatisera en lång rad uppgifter, från behandlingen av ansökningar och  schemaläggningen av jobbintervjuer till on- och offboarding och löneadministration. Med hjälp av analyser kan dessa system också ge insikter i personalens produktivitet och engagemang, för personalstyrkan i helhet eller för enskilda anställda.

 

Kundtjänsten

 

Det krävs inte en människa för att kunna svara på enkla frågor som ”Hur återställer jag mitt lösenord?” eller ”Var är min beställning?”. Chatbots, voicebots och självbetjäningsalternativ används redan i stor utsträckning och sparar massor av tid för kundtjänstpersonalen som de istället kan lägga på att hjälpa kunderna lösa mer komplexa situationer. Nästa generation av serviceautomatisering, i vilken man använder AI, förstärkt verklighet och sakernas internet (IoT), kan hjälpa en förutsäga serviceärenden och lösa dem i digitala kanaler. Dessutom kan det ge kunderna en bättre överblick och låta dem följa arbetet med deras ärende.

 

Företagsledare måste se automatisering som en strategisk resurs

 

Precis som med andra delar av den digitala omvandlingen så måste man få igenom en förändring i företagskulturen för att lyckas med end-to-end-automatisering, och denna förändring måste komma ovanifrån. Fortbildning, incitament och KPI:er är alla viktiga faktorer för att behålla fokus på verksamheten i takt med att AI används för allt fler uppgifter.

 

Det krävs en stark ledare för att genomföra och driva igenom stora digitala omvandlingar, och det kan störa verksamheten att förändra sättet man arbetar på. Men om man inte hänger med i utvecklingen och börjar automatisera sina processer så kan man hamna på efterkälken och riskera att förlora högkompetent personal – för att inte tala om att man hamnar steget bakom konkurrenterna.

 

 
Salesforces Trailhead gör det lättare för dig att navigera bland de otaliga möjligheterna med automatisering. Se vilka verktyg som passar bäst för din verksamhet.