Möjligheterna att expandera internationellt är en av de många fördelarna med e-handel. Såhär gör du för att säkerställa framgång över nationsgränser. 

 

Fördelarna med global e-handelsexpansion är många och uppenbara. För att bara nämna några av dem: nya marknader och intäktsströmmar, ökad medvetenhet om ditt varumärke och ökad vinst. Inte minst svenska e-handelsföretag har mycket att vinna på internationell expansion, då den svenska marknaden trots allt är ganska liten sett ur ett globalt perspektiv. 

 

Emellertid, även om det kan vara frestande att köra gasen i botten så är det viktigt att först tänka strategiskt. Det finns nämligen många överväganden (och fallgropar!) att vara medveten om på vägen mot internationell expansion. I den här artikeln går vi igenom dem och ger tips för framgång från en strategi som är utarbetad av en Salesforces marketingchefer; Holly Dresden. 

 

Innan Holly Dresden började jobba på Salesforce så skötte hon kanalerna för direkt- till-konsument (D2C) för två andra snabbväxande och USA-baserade företag. Genom en process av trial and error där hon testade sig fram lärde hon sig då hur man utformar en framgångsrik global handelsstrategi. Varje företag är förvisso unikt, men hon identifierade till slut fem steg som är nyckeln till framgång inom internationell handel: 

 

 1. Identifiera internationell marknadspotential

 2. Förstå utmaningarna med internationell e-handelsexpansion

 3. Lokalisera efter marknad

 4. Bestäm betalningsmetoder

 5. Aktivera och lansera

 

Låt oss titta närmare på vart och ett av dessa steg. 

 

 

1. Identifiera internationell marknadspotential

 

Siffror och statistik på e-handel för de flesta länder är ganska lätt att hitta, men kan ge en delvis missvisande bild. Vill du ha en djupare förståelse måste du relatera siffrorna till storleken på befolkningen. Ett​​ befolkningsmässigt stort land kommer såklart uppvisa större handelsvolymer i absoluta tal än ett befolkningsmässigt mindre land. Kontrollera också om den inhemska digitala och logistiska infrastrukturen stödjer mer tillväxt. En annan faktor som påverkar dina möjligheter att etablera dig på en ny marknad är den politiska och geopolitiska situationen där. 

 

Ytterligare en omständighet är nivån av medvetenhet och kännedom om ditt varumärke i det aktuella landet. Om relativt få känner till ditt varumärke på förhand, ta hänsyn till den kostnad, tid och ansträngning som kommer krävas för att skapa medvetenhet om det. 

 

Följande övning är ett sätt att fastställa vilka länder som har bäst förutsättningar för tillväxt: 

 

 • Sök efter konsumenter utomlands som kan ditt varumärke.

 • Samla in så mycket data som möjligt

 • Titta på webbspårningsdata för att ta reda på varifrån människor surfar på din webbplats

 • Om du har icke-transaktionella webbplatser i de länder du överväger expandera till, analysera trafikvolym och trender

 • Analysera signaler på sociala medier i dessa marknader

 

 

2. Förstå utmaningarna med internationell e-handelsexpansion

 

En global expansion av e-handel, oavsett till vilket land det handlar om, medför många komplexa utmaningar. Ta bara en sådan sak som språkskillnader; ett svenskt företag som vill expandera till Norge måste översätta hela sitt sortiment, sina produktbeskrivningar och sin webbplats om det vill maximera sina resultat - och detta trots att svenska och norska är väldigt lika som språk.

 

En amerikansk återförsäljare som vill expandera till Kanada (med en prognostiserad e-handelsförsäljning på 33 miljarder dollar för 2024) måste ta med saker som tullar och skatter i beräkningen. Skattereglerna kan vara mycket komplexa beroende på varumärkets juridiska status i vissa regioner. 

 

Det finns många ytterligare faktorer att ta hänsyn till: kultur, integration med digitala plattformar, datalagring, transporter och mycket annat. 

 

Här menar Holly Dresden att det mest strategiska tillvägagångssättet är att i första hand rikta in sig på ett mindre antal utvalda länder med hög tillväxtpotential. Återstående marknader kan sedan tas an med hjälp av en certifierad internationell tredjepart. Salesforce Commerce Cloud-kunder kan utnyttja AppExchange och Commerce Cloud Partner Marketplace för certifierade partners och snabbare integrationer. 

 

Den partner du väljer bör hantera all din backend och de bör även ha kapacitet att sköta betalningar, fullgöranden, tullar och skatter etc. Som ett lågriskalternativ bör de också erbjuda testning på ett stort antal marknader. 

 

 

3. Lokalisera efter marknad

 

När du väl identifierat en potentiell marknad att ge dig in på, fördjupa dig i konsumenterna på den marknaden. Webbplatsöversättningar räcker inte för att leverera upplevelser som lokalbefolkningen söker efter. Allt marknadsföringsmaterial måste översättas. Det finns många kulturella nyanser som du också behöver ta hänsyn till. Detta inkluderar dialekter och andra lokala språkliga skillnader - tex saker som att en tröja heter jumper i brittisk engelska men sweater i amerikansk engelska. 

 

En del språk har dessutom särskilda tecken och alfabet som behöver integreras på din webbplats och marknadsföring. Inte minst många asiatiska språk, men även en del europeiska språk har särskilda alfabet och varianter av bokstäver. 

 

Just språket är den enskilt viktigaste faktorn för lokalisering. Dåliga översättningar kan fungera som ett stort hinder för expansion på nya marknader. Andra faktorer inkluderar olika adressformat och olika preferenser när det gäller kassa och betalning. Det är svårt att i förväg rada upp alla faktorer, eftersom de varierar från land till land. Nyckeln är därför att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt om landet ifråga. 

 

Användbarhet spelar också en roll för en lokaliserad upplevelse som resonerar hos de lokala kunderna. Överväg separat produktfotografering med lokala modeller eller närbilder av saker som sömmar och etiketter.

 

Vidare är en annan nyckelfaktor för en framgångsrik lokalisering att identifiera populära sociala kanaler i den aktuella regionen. Som exempel kan nämnas att sociala medier i flera år har varit huvudkanaler för e-handel i Kina. De plattformar som vanligtvis används i Kina är dock inte tillgängliga i många andra länder, vilket skapar ett hinder för etablering på den kinesiska marknaden. Då social handel är på uppgång och sannolikt kommer växa starkt i framtiden är utmaningen med olika sociala plattformar i olika regioner något som är viktig​​ att försöka lösa. 

 

Slutligen är kampanjer något som också kan behöva lokaliseras som en del av en internationell e-handelsexpansion. Olika länder har olika årstider, säsonger, högtider och semestertider. Det​​ta hör också delvis ihop med de inhemska väderförhållandena, som spelar en viktig roll för konsumentbeteendet vad gäller inte minst kläder. 

 

Din checklist för lokalisering: 

 

 • Bestäm ditt tillvägagångssätt för kampanjer och reor. Ska det vara one-size-fits-all eller landsspecifikt?

 • Tänk på din produktkatalog och lagermix. Finns det ett centrallager som säljer samma produkter i alla dina länder eller har du olika produkter i varje land?

 • Utveckla din prisstrategi. Kommer artikelpriserna att vara desamma överallt?

 • Bestäm formen och storleken på dina teams. Kommer du ha individuella lag för varje land? Vad är teamens storlek och nivå av färdigheter vad gäller språk, webbhantering och allt annat som behövs?

 • Identifiera populära sociala medieplattformar och trender i regionen du riktar dig till.  

4. Bestäm betalningsmetoder 

 

Två av de mest komplexa faktorerna som påverkar en en internationell e-handelsexpansion är betalning och skatter. Här gäller det att ta itu med dessa faktorer lokalt, med hänsyn till lagstiftning, betalningstyper och konsumentpreferenser. 

 

För att lyckas på den marknad som du vill ge dig in på måste du analysera den och erbjuda den bästa möjliga mixen av betalningsmetoder. Det är inte säkert att svenska konsumenters betalningspreferenser gäller i andra länder. I exempelvis Latinamerika använder många konsumenter ett betalningssystem som heter DineroMail. Efter att ha gjort ett köp hänvisas kunderna till en DineroMail-webbplats. De skriver ut en inbetalningskort som de sedan tar med till en kedja som OXXO eller 7-Eleven för att slutföra sitt köp. 

 

Salesforce Commerce Cloud stödjer inbyggda plugins för betalning och valutor från ledande leverantörer. Detta gör det enkelt att snabbt och smidigt lansera relevanta betalningsleverantörer i det land eller den region du expanderar till. Kunderna kan betala i sin lokala valuta med sin föredragna betalningsmetod. På så vis undviker du att skapa onödig friktion i betalningsprocessen. 

 

Betalning med kreditkort respektive debetkort är också något som behöver tänkas igenom för att säkerställa att allt fungerar på rätt sätt. Under själva investeringsfasen av din expansion kan du dock lägga pengar på valutaväxlingsavgifter om du betalar lokala partners och anställda i lokal valuta men gör upp digitala intäkter i ditt hemland.

 

I vissa länder är komplexiteten högre till följd av internet- och konsumentregleringar. I andra länder är valutan väldigt volatil. Om du ska prissätta i lokal valuta måste du titta noga på växelkurserna. Fundera även på att utvärdera risker och överväga potentiella försäkringsalternativ.

 

Utöver allt detta kan du även behöva upprätta ett lokalt bankkonto utomlands. Kom ihåg att 

slutföra hela ansökningsprocessen så tidigt som möjligt för att säkerställa att alla system är igång när det blir dags att lansera din lokala webbplats. 

 

 

5. Aktivera och lansera

 

För att påskynda en internationell e-handelsexpansion vill många varumärken använda sig av MVP-strategi. MVP står för Minimum Viable Product (vilket kan översättas som minsta fungerande produkt) och innebär att man erbjuder tillräckligt med värde för konsumenterna för att kunna etablera sig på marknaden så fort som möjligt, med hjälp av så kallade early adopters. Man inleder alltså lanseringen innan man har allting klart och efterhand arbetar man sedan med förbättringar och samlar in feedback etc. 

 

Företag kan också överväga att arbeta med redan befintliga leverantörer som ett lågriskalternativ för att testa marknader. Innan du avtalar med nya partners, kontrollera alltid alla befintliga leverantörer för tredjepartslogistik (3PL). Se till att all tredjepartslogistik uppfyller lokala krav. 

 

En betalningsgateway eller betalningsport kan också hjälpa till att stödja och säkerställa betalningar internationellt. Sammanställ, gå igenom och analysera alla leverantörer för att fastställa deras kapacitet.Gör dig redo för nästa steg inom internationell handel

 

En sista sak Holly Dresden upptäckte i sina tidigare roller var att multisite-funktionaliteten i Commerce Cloud gör det enkelt att skapa och hantera lokala webbplatser samt distribuera lokaliserad marknadsföring - inklusive meddelanden, kampanjer, content, anpassade prislistor och mycket annat. Dessutom hittar du även certifierade översättingsleverantörer på Commerce Cloud Partner Marketplace, som du kan anlita för att få hjälp med översättningar av din webbplats och marknadsföring. 

 

 

 

 

 
Ta del av fler tips och bästa praxis