Personalisering är ett hett ämne inom digital marketing. Relevanta och personliga meddelanden, levererade vid rätt tidpunkt, är nyckeln till att skapa medvetenhet och öka antalet konverteringar. Här tittar vi närmare på vad som kännetecknar marknaden för marketing softwares som skapar personliga budskap.

 

För ledare inom digital marketing råder det inga tvivel: personalisering är en av de främsta prioriteringarna när det gäller marknadsföring. Salesforces forskning visar att ett av de tre främsta områdena som marknadsförare vill förbättra är att kunna erbjuda mer personliga erbjudanden och mer personligt innehåll.

 

Trots stor entusiasm kring marketing softwares, eller marknadsföringsprogramvaror, som skapar en personaliserad marknadsföring är det fortfarande en lång väg kvar innan företag drar full nytta av tekniken. Chefer och andra ledare inom digital marknadsföring ser det som en betydande utmaning att leverera personliga upplevelser till sina kunder. Utmaningarna handlar framförallt om utnyttjande av kunddata samt insikt och anpassning av budskap till kundernas kanalpreferenser.

 

Detta tyder på att även om marknadsförare är engagerade i att investera i marknadsföringsprogram för personalisering, så har inte alla förmågan att utnyttja tekniken fullt ut. Därför är det viktigt att programvaran som används av marknadsförare är lättillgänglig och kan integreras i deras arbetsflöden. I den här artikeln fördjupar vi oss i några av de trender som kan bidra till att stärka användningen av teknik för personaliserad marknadsföring.

 

 
I Gartners nya studie intar Salesforce en topposition inom marknadsföringsprogramvaror. Se varför i rapporten.

 

Plattformar erbjuder flera funktioner för personalisering

 

Personalisering är till sin natur komplext. Det påverkar många aspekter av marknadsföringen - som processer, team och val av kanaler. Många företag har investerat rejält i själva plattformarna, men de har inte investerat i sina anställda och sina processer för att skapa värde från personaliseringen. Detta resulterar i inkonsekventa resultat och en uppfattning om att personaliseringsprogramvaran inte ger den förväntade avkastningen. Många organisationer saknar ett holistiskt förhållningssätt till personalisering där det är inbäddat i de olika arbetsflödena för marknadsföringsinsatser så att det verkligen skapar värde.

 

Denna utmaning är en av de starkast lysande trenderna på marknaden för marketing softwares, eller marknadsföringsmjukvaror. Tekniken blir alltmer heltäckande så att den inte längre enbart täcker basfunktionerna inom personanpassade kampanjer - nu ligger fokus tex även på att utveckla funktioner för content management och workflow management. Större uppmärksamhet har därför ägnats åt att utveckla funktioner som ligger utanför ramarna för att optimera innehåll. Allt för att kunna möta några av de utmaningar företag står inför när de ska leverera personliga budskap.

 

Software för rekommendationer är mycket populära

 

De flesta känner nog till detta scenario: Du besöker en webbplats och vet vad du behöver köpa. Men plötsligt rekommenderas du några intressanta produkter – och kanske slutar det med att du lägger en extra sak i varukorgen. 

 

Produktrekommendationer är en av de saker som förbättrar resultaten av digital handel, vilket är anledningen till att både företag och leverantörer av marknadsföringsprogram fokuserar på denna funktion.

 

När kraven på produktrekommendationer blir alltmer komplexa har det blivit ett större fokus på att hjälpa företag att välja och koordinera bland flera rekommendationsalgoritmer. Det kan vara svårt för företag att hitta rätt algoritm, eftersom den bästa algoritmen ofta varierar beroende på målgrupp och syfte.

 

Ännu mer komplext blir det när företag använder flera produktrekommendationer på samma webbsida, som var och en har olika algoritmer. På så sätt kan de få produktrekommendationer baserade på till exempel artiklar som trendar mest och artiklar som kompletterar utseendet jämfört med tidigare köp.

 

Programvara som Salesforces Marketing Cloud är ett exempel på hur digitala verktyg kan hjälpa marknadsförare att hantera utmaningar relaterade till produktrekommendationer. Med hjälp av AI Einstein kan du få de mest relevanta produkterna att rekommenderas till dina kunder. Produkterna, produktkategorierna och innehållet är då baserat på varje kunds unika egenskaper och preferenser.

 

Ta din marknadsföring till nästa nivå med Salesforce

 

Kanske nickar du igenkännande till några av de utmaningar och trender som vi har samlat i den här artikeln. På Salesforce försöker vi ständigt utveckla våra produkter så att de möter marknadens behov. Detta har resulterat i att vi kategoriseras som marknadsledare inom marknadsföringsprogramvara för personalisering i studien Gartner MQ for Personalization 2022

 

Om du har blivit intresserad av att lära dig mer om de största trenderna inom marketing softwares – eller vill djupdyka i hur Salesforce står sig på marknaden jämfört med våra konkurrenter – kan du läsa mer i rapporten Gartner MQ for Personalization 2022.

 

 
 I Salesforces guide får du fördjupad kunskap om vad som krävs för att leverera personligt anpassat innehåll med rätt budskap vid rätt tidpunkt.