Ett problem för många småföretag är att de måste sköta samma uppgifter som större företag, fast med betydligt mindre resurser till sitt förfogande. Hur väl de klarar av detta är ofta avgörande för om de överlever eller inte. Hjälp finns dock närmare till hands än vad många kanske tror. Här ger vi tips för att underlätta tillvaron för dig som småföretagare.

 

Att starta eget företag kan vara kul och spännande, men det finns också en del fallgropar. Många småföretagare har en stor arbetsbörda och lider av stress. Det är ett slags moment 22 för dem: Å ena sidan behöver de mer resurser för att kunna växa, men å andra sidan kan de inte få dessa resurser förrän de vuxit. 

 

 
Fler leads och högre kundnöjdhet. Se hur våra lösningar för småföretag fungerar i praktiken.

 

Fokusera på att sälja

 

Utmaningen för småföretag är alltså att sköta den dagliga arbetsbördan på ett effektivare sätt. Hur gör man det?

 

Svaret är att ta hjälp av teknologi. Det finns idag en hel uppsjö av tekniska hjälpmedel i form av olika mjukvaror och annat som kan höja produktiviteten på ett företag. Ett exempel är Sales Cloud som automatiserar dina säljprocesser och tar hand om resursintensiva administrationsuppgifter så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Sales Cloud är världens ledande säljlösning - och det av en anledning. 

 

Du får en samlad informationskälla och en helhetsbild av varje kund med uppdateringar i realtid. Sales Cloud är en molnbaserad CRM som hjälper småföretagare att hitta nya sätt att sälja samt öka kundlojaliteten. I praktiken blir det som att anställa nya medarbetare, fast till en mycket lägre kostnad än normalt. 

 

Hitta nya kunder

 

Att hitta nya kunder är grunden för varje företag - särskilt nystartade småföretag. Traditionellt har dock det​​ta varit ett väldigt resurskrävande arbete som tagit mycket​​ tid. Idag har emellertid hela processen revolutionerats i grunden genom olika tekniska hjälpmedel som automatiserar och personaliserar marknadsföringen åt företagen. 

 

Vad innebär denna automatisering och personalisering i praktiken?

 

Det innebär att du får hjälp att skicka rätt meddelanden till rätt kund vid rätt ögonblick. Istället för att skicka samma erbjudanden och produktrekommendationer till alla dina potentiella kunder så automatiserar och personaliserar mjukvaran din kommunikation baserat på erhållen data om varje enskild kund. Du får en digital och datadriven marketing som maximerar lead generation. 

 

Din marknadsföring förvandlas från något som kunderna upplever som jobbigt och tjatigt till något som faktiskt tillhandahåller ett värde för dem. Detta eftersom det är en marknadsföring som är individuellt anpassad efter produkter som de efterfrågar. 

 

Marketing Cloud är en digital plattform för marknadsföring via e-post, sociala medier, mobil och annonser - allt automatiserat och personaliserat för bästa resultat. Du får en enhetlig bild av varje kund vilket möjliggör personliga och unika kundresor över flera kanaler. 

 

Håll dina existerande kunder nöjda

 

Att hitta nya kunder förlorar dock snabbt sin mening om du inte också samtidigt behåller dina gamla kunder. För detta ändamål spelar din kundservice en central roll. 

 

Service Cloud är ett molnbaserat program för kundtjänst. Konceptet är enkelt: Du tar emot kundärenden via e-post, sociala medier, telefon och chat och vidarebefordrar dem sedan till rätt person i ditt företag. Kunderna får också själva möjlighet att hitta svar på sina frågor via din webbplats, självservice och användarcommunities. Något som brukar uppskattas då de inte behöver kontakta kundservicen i onödan. 

 

Kundservice är ett område där det alltid finns en inneboende risk för friktion mellan ett företag och dess kunder. Men sköts servicen på rätt sätt så minimeras den risken och kontakten blir då istället en källa till starkare kundlojalitet och kundrelationer. En viktig nyckel för att uppnå det är att få varje kund att känna sig förstådd och lyssnad på. 

 

Framgångsrecept för småföretag

 

Här är sammanfattningsvis tre saker som ett småföretag kan göra för att förbättra sin konkurrenskraftighet trots en jämförelsevis begränsad kapacitet: 

 

  • Automatisera resursintensiva administrationsuppgifter och fokusera på kärnverksamheten

  • Hitta nya kunder med hjälp av automatiserad och personaliserad marknadsföring

  • Behåll gamla kunder genom en kundservice i toppklass som vänder varje kundkontakt till en möjlighet

 

Genom att effektivisera verksamheter och processer med hjälp av mjukvaror och tekniska verktyg så frigör du resurser till mer krävande uppgifter. Kom ihåg att allt handlar om att fokusera på lösningar istället för att bara se problemen. Ett småföretag kan inte konkurrera med ett storföretag när det gäller resurser, men däremot genom smarta val och genom att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen av ekonomin fört med sig. 

 

Vill du ha fler tips om hur du lyckas som småföretagare? Klicka hem är och ladda ner en gratis e-bok från Salesforce. 

 

 
Plattform för automatiserade och personaliserade kundrelationer - anpassad till ditt företags storlek.