Dra ert strå till stacken genom att använda emballage sparsamt och att erbjuda miljövänliga leveransalternativ.

 

Dagens konsumenter har verkligen börjat shoppa utifrån sina värderingar. Hela 78 procent uppger att företags engagemang i miljö- och klimatfrågor påverkar var de väljer att spendera sina pengar. För julhandeln är denna siffra ännu högre, då hela 83 procent av kunderna säger att de aktivt letar efter hållbara produkter och leveransalternativ.

För kundernas skull – och planetens – är det helt avgörande att man prioriterar att göra sin e-handel hållbar. Dra ert strå till stacken genom att till exempel dra ner på emballage och erbjuda miljövänliga leveransmetoder.

 

 
 
Du hittar tips och värdefulla insikter i vår nya Holiday Planning Guide.

 

Optimera frakt och leverans för att göra julhandeln mer hållbar

 

Så fort kunden klickar på ”köp”, börjar hen räkna ned till att varan ska levereras. Kunderna förväntar sig alltid snabb leverans, men just kring jul är detta ännu viktigare. Hur lyckas man som företag balansera efterfrågan på snabba leveranser med den på hållbara eller mer miljövänliga leveransmetoder? Man kan få det bästa av båda världar genom att optimera rutterna, att ha miljövänliga arbetsflöden och använda integrerade data som hjälper er hålla koll på ert koldioxidavtryck.

 

Med rätt verktyg för lagerhantering kan se till att leveransen görs från närmaste lager. Detta låter er minska ert koldioxidavtryck genom att göra leveransrutterna kortare och därmed sänka utsläppen från den sista etappen i leveransen – samt sänka kostnaderna för drivmedel. Ni kan låta fysiska butiker agera lager och låta de anställda fullgöra beställningar genom att plocka ihop varorna och erbjuda kunderna att hämta dem i butik. Detta gör det mer bekvämt och smidigt för kunderna och gör att man slipper den sista kilometern. Ni får bonuspoäng om ni lyckas uppmuntra kunderna att välja hållbara leveransalternativ med hjälp av lojalitetsförmåner eller rabatter. Till exempel kan ni erbjuda någon procents rabatt på kundens nästa köp om hen väljer en mer hållbar men kanske ”långsammare” leveransmetod.

 

Titta närmare på distributionskedjan

 

Orderhantering är bara en del av distributionskedjan. Ni kan även titta den miljöpåverkan era leverantörer har och väga denna mot era hållbarhetsmål. Fattar era samarbetspartner beslut som värnar om miljön? Beroende på vad svaret på den frågan är, kan ni minimera utsläppen i distributionskedjan.

 

Gör era leverantörer engagerade i ert miljöarbete och se till att ni är på samma våglängd. Detta gör ni genom att tydliggöra era förväntningar i en uppförandekod för leverantörer. Efter att de gått med på era villkor så kan det vara en bra idé att med jämna mellanrum kontrollera hur väl de uppfyller dem.

 

Man kan också bygga sin egen digitala marknadsplats för att göra distributionsnäten mer lokala och därmed minska utsläppen. Detta håller på att bli en populär affärsmodell i takt med att företag letar efter fler sätt att ta itu med problem i distributionskedjan och möta kundernas efterfrågan på mer miljövänliga affärsmetoder. Av de som är yrkesverksamma inom handel, är det över en tredjedel som har gjort det till en prioritet att lägga till marknadsplatsfunktioner på sina befintliga e-handelssidor. En digital marknadsplats gör omedelbart ert nätverk av säljare större och ökar sannolikheten för att leverans ska kunna göras från leverantörer belägna nära kunden. 

 

Gör hållbar e-handel till en del av kundupplevelsen 

 

Hållbarhetsarbetet bör börja med affärsprocesserna, men det slutar inte nödvändigtvis med dem. Kunderna vill också delta aktivt i arbetet. Ge dem möjligheterna att göra detta genom att implementera smidiga och engagerande upplevelser under kundresan.

 

Detta kan vara allt från initiativ för mer hållbart mode, saker som IKEA:s second hand-initiativ, till kampanjer för pantning av flaskor och burkar och mycket, mycket mer. Detta uppmuntrar kunderna att delta i ert företags hållbarhetsarbete samtidigt som det bygger lojalitet och visar att ni förstår era kunders värderingar.

 

Att sälja begagnade varor på digitala marknadsplatser till köpare som återanvänder, återvinner eller säljer dem på nytt kallas ”recommerce”. Recommerce-marknaden växte dubbelt så snabbt som detaljhandeln i helhet under 2021 och förväntas omsätta 178 miljarder dollar under 2022. Med detta i åtanke kan det vara en god idé att lägga till en marknadsplats för recommerce på er webbutik. Detta kan vara extra lönsamt under årets julhandel då många kunder letar efter dessa alternativ eftersom nyproducerade varor har blivit så mycket dyrare.

 

Prioritera transparens och att tänka data först

 

I takt med att nya lagar stiftas och kundernas krav och förväntningar på hållbarhet fortsätter att växa, kommer företag behöva kunna visa upp sina framsteg och inte bara komma med otydliga eller tomma löften. För att undvika att grönmåla bör man vara helt transparent med sitt hållbarhetsarbete och visa kunderna faktiska data och nyckeltal. Ett sätt att göra detta är att prioritera miljövänliga material i tillverkningen av produkterna och visa kunderna vilken miljöpåverkan varje produkt har. Man kan göra liknande saker med leveransmetoders utsläpp, butikers och kontors energianvändning och mycket mer och visa hur mycket man förbättrat sig jämfört med ett visst antal år sedan. På detta vis kan koldioxidredovisning med rätt verktyg hjälpa er hålla koll på och nå era hållbarhetsmål och vinna lojala kunder.

 

Hur börjar man? Berätta vad ni jobbar på 

 

Många företag bedriver redan mer hållbar e-handel. I en undersökning från Digital Commerce 360 så uppger 81 av de 100 största globala återförsäljarna att de rapporterar offentligt om deras hållbarhetsarbete. Men enligt vår analys kommer endast 23 procent av dem lyfta fram detta under årets julhandel. Detta är en stor möjlighet man går miste om då många kunder kan komma att välja bort deras varor om de inte hitta något där det tydligt står att produkten är hållbar. Så hur lyckas man lyfta fram sina initiativ för att övertyga dessa kunder?

 

Se över era budskap i alla kundresans stadier: på hemsidan, i produktbeskrivningarna och till och med i beskrivningarna av leveransmetoder. Måla upp en bild för kunderna med konkreta exempel på hur ert företag tar hand om planeten – och hur kunderna kan hjälpa er i det arbetet.

 

 
Du hittar tips och värdefulla insikter i vår nya Holiday Planning Guide.