Tänk stort och se till att medborgarna står i centrum för alla lösningar som skapas inom offentlig sektor. Det är några av huvudbudskapen från talarna på årets stora internationella Dreamforce-konferens, som du kan streama genom Salesforce+.

 

Mycket har hänt och samhällsutvecklingen har gått snabbt de senaste åren. Det gäller inte minst inom den offentliga sektorn där man har fått arbeta effektivare och skala snabbare för att kunna hänga med. 

 

Den offentliga sektorn spelar en väldigt central roll i Sverige, men faktum är att den har ett ganska dåligt rykte. Det är fullt av problematiska historier i media och det pågår också ständigt en politisk diskussion om resurser, budgetar, missförhållanden och press på anställda på offentliga arbetsplatser. 

 

En allmän uppfattning om den offentliga sektorn som ineffektiv och långsam lever fortfarande kvar. Det gör att det inte finns så mycket förtroende för denna sektor bland medborgarna - och att det blir svårt för offentliga arbetsplatser att attrahera och behålla talanger.


Så hur motverkar du detta? Det är en del av det som stod på programmet vid Salesforces årliga event Dreamforce, och som vi ger en förhandstitt på här. Vill du se presentationerna i sin helhet hittar du dem på vår streamingtjänst Salesforce+ helt kostnadsfritt.

 

 
 
Lär dig av pionjärer inom den offentliga sektorn som skapar helt nya sätt att leverera användarcentrerade och digitala lösningar.

 

Medborgarna måste mötas där de är

 

När medborgare interagerar med den offentliga sektorn förväntar de sig samma strömlinjeformade upplevelse som de får när de är i kontakt med andra företag. De har vant sig vid att de enkelt kan komma åt en plattform och få alla ärenden gjorda. Därför är det absolut nödvändigt att det finns ett enkelt sätt för dem att kontakta myndigheter och andra offentliga organisationer och institutioner. 

 

Vägen till ett bättre rykte går helt enkelt genom medborgarnas erfarenhet av den offentliga sektorn. När man bygger lösningar som tar utgångspunkt i medborgarnas liv och erbjuder dem de lösningar de behöver förbättras deras uppfattning om den offentliga sektorn – och därmed ökar förtroendet.

 

Det handlar om att möta medborgarna där de är. Och det kan vara olika från person till person. En del föredrar att dyka upp fysiskt när de ska kontakta myndigheter, en del kanske föredrar att ringa, en del vill skicka ett e-postmeddelande - och så finns det medborgare som bara vill ha kontakt med det offentliga via mobilen och via appar. Kort sagt måste det finnas en enkel lösning för alla, oavsett hur de interagerar med den offentliga sektorn.

 

Teknik ger medborgarcentrerade upplevelser

 

En viktig del i att sätta medborgaren i centrum är att kunna erbjuda de lösningar som medborgarna efterfrågar. I många fall kräver detta användning av teknik. Men i många offentliga institutioner är det svårt att få de tekniska lösningarna att fungera - och det beror på flera orsaker. 

 

För det första, eftersom det finns många olika offentliga institutioner och dessa institutioner har flera olika avdelningar så hamnar data ofta i olika informationssilos. Det gör att det är svårt att ge en enhetlig och enkel upplevelse för medborgarna. Här är det väsentligt att komma ihåg att det är medborgaren som ska stå i centrum – och därför är det inte deras uppgift att navigera mellan olika avdelningar. Det är den offentliga sektorns uppgift.

 

Dessutom brottas den offentliga sektorn ofta med föråldrade system. Gamla IT-system, som bygger på en utdaterad IT-arkitektur, gör att lösningarna inte hålls uppdaterade. Det går inte att attrahera arbetskraft av den enkla anledningen att det inte längre finns någon som sysslar med dessa föråldrade IT-system. Det bidrar till att sätta stopp för nya lösningar för medborgarna. 

 

Nya lösningar måste implementeras snabbare

 

IT-projekt inom offentlig sektor har rykte om sig att vara långa vattenfallsprojekt med en tidshorisont på flera år. Men idag måste det gå snabbare än så om det ska finnas lösningar som sätter medborgarna i centrum.

 

När IT-projekt sträcker sig över flera år är risken stor att kraven på lösningen förändras innan projektet är klart. Därför måste man öka hastigheten och leverera produkterna snabbare.

 

Ett av sätten att öka takten är att använda sig av samskapande metoder tillsammans med medborgarna. När medborgarna är delaktiga i lösningen får man ett snabbare svar på om lösningen bidrar med det som den bör. Det är också väsentligt att lägga de fleråriga vattenfallsprojekten på hyllan och istället jobba med en iterativ projektansats där lösningar byggs utifrån ett fåtal krav och testas om och om igen. Det ger små segrar, och på så sätt tappar man inte intressenterna i projektet.

 

Tänk stort när du utvecklar lösningar inom offentlig sektor

 

I det här blogginlägget har vi fokuserat på några av de områden där den offentliga sektorn kan optimera upplevelsen för medborgarna. Det övergripande förhållningssättet till uppgiften handlar om att våga tänka stort för att möta medborgarnas krav. Detta görs genom att använda teknik och slutföra projekten snabbare. Och genom att personifiera upplevelsen för medborgarna, sätta dem i centrum och göra det enkelt för dem varje gång de är i kontakt med den offentliga sektorn.


Om du har blivit nyfiken på att djupdyka i de många ämnen inom den offentliga sektorn som togs upp på årets Dreamforce kan du streama presentationerna gratis på Salesforce+. Och om du är intresserad av att läsa mer om vad Salesforce kan göra för den offentliga sektorn i Sverige kan du läsa mer på vår svenska sida här.

 

 
Lär dig av pionjärer inom den offentliga sektorn som skapar helt nya sätt att leverera användarcentrerade och digital lösningar.