Många kommuner befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av den digitala transformationsresan och har ännu inte lyckats övervinna de utmaningar som en föråldrad IT-arkitektur skapar. Så hur kan kommuner lyckas med digital omställning?

 

Offentliga sektorn har traditionellt implementerat applikationer som ad hoc-lösningar på olika problem. Vanligtvis har en separat lösning utvecklats eller upphandlats för varje enskilt behov, vilket resulterat i hundratals olika system och en otymplig arkitektur. Att överföra data från ett system till ett annat är svårt och kräver ofta manuellt arbete. En miljö med flera system är också svår att automatisera. Det finns därför många funktioner och processer i kommunerna som den digitala transformationen kan förbättra – åtminstone om rätt verktyg finns på plats från början.

 

 
Bättre och effektivare service. Se vilka Salesforce-verktyg som revolutionerar den offentliga sektorn.

 

Nya förväntningar på gamla system

 

Kommuner har vanligtvis hundratals olika system och teknologier att hantera. Gamla system saknar interoperabilitet och det resulterar i att de bildar datasilos, eftersom de inte kan överföra data mellan varandra. Det är också ofta en stor överlappning mellan systemen och det blir därför en utmaning att harmonisera data. Brist på personal och resurser försvårar innovation och vidareutveckling. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med pengar, tid eller människor för att utveckla något nytt – eller för att uppdatera befintliga system.

 

Samtidigt växer kraven på digitalisering i kommunerna. Medborgarna förväntar sig proaktiva och användarvänliga tjänster över flera kanaler – något som nuvarande lösningar inte klarar av. En bättre service för medborgarna uppnås när:

 

  • Information från olika system integreras och visualiseras i en vy.

  • Det är lätt att få en överblick över medborgarnas data

  • Ny information uppdateras överallt på en gång

  • Medborgaren kan välja den kanal som passar bäst för hans eller hennes behov

 

Det möjliggör en snabb service baserad på uppdaterad information. Samtidigt som medborgarna drar nytta av modern och bättre service, gynnas också kommunanställda av en effektivare process.

 

Digitalisering ger effektivitet och arbetsglädje

 

En framgångsrik digital transformation är inte bara gynnsam för medborgarna, utan givetvis också för de anställda inom offentlig sektor i deras dagliga arbete. Genom att omvandla ett stort antal gamla system till ett enda system som samlar all nödvändig information på ett ställe och ger en tydlig överblick, blir medarbetarnas arbete mycket enklare och mer effektivt.

 

Med smidigare arbetsflöden blir medarbetarna mer nöjda med sitt arbete och högre tillfredsställelse återspeglas i service, kundnöjdhet och effektivitet.

 

Samhället präglas av digital transformation

 

Tempot är högt i den digitala transformationen, men ofta är kommuner inte flexibla i samband med förändringar och beslut tar många gånger lång tid att förverkliga. Utvecklingen störs av olika regler, och budgetarna är små. Det är också stor skillnad mellan medborgarnas och anställdas förväntningar, och förmågan att leverera tjänsterna.

 

Den offentliga sektorn är dock inte den enda platsen som arbetar med digital transformation. Digital transformation är en del av en megatrend där teknik är inbäddad i allt och förändrar hur vi tänker och arbetar. Företag drivs till digital transformation av förändrat kundbeteende, och digitalisering är därför en förutsättning för att överleva på marknaden: digitalisera eller dö.

 

Kommunerna kommer givetvis inte att försvinna från "marknaden". Därför måste de säkerställa kostnadsnytta och hitta nya sätt att arbeta. Medborgarna är vana vid en hög servicenivå och om denna nivå ska kunna hållas är det avgörande att bygga effektiva tjänster som levereras på det mest kostnadseffektiva sättet samtidigt som de är anpassade till användarna.

 

Från ineffektiv arkitektur till en helhetssyn på kunderna

 

Kommunerna står med andra ord inför en stor digital omvandling. Det är dock ingen idé att bara implementera ännu en digital lösning på samma vis som tidigare. Kärnan i en framgångsrik transformation är en effektiv arkitektur som säkerställer överföring av data mellan applikationer och där information kan användas för olika ändamål.

 

Digitaliseringen stöds bäst av moderna affärsplattformar som ger en solid grund och där ytterligare applikationer kan utvecklas efter behov, snarare än att bygga många nya applikationer från grunden. Plattformar erbjuder inte bara många färdiga applikationer, utan också färdiga komponenter. Det minskar tiden för utveckling. Vanligtvis har globala affärsplattformar också hela ekosystem där flera olika parter tar fram färdiga applikationer för plattformen som andra organisationer kan dra nytta av. Dessutom finns utvecklingspartners tillgängliga för att hjälpa kunder att implementera och utveckla plattformen.

 

Salesforce tillhandahåller en av dessa plattformar. Vi har implementerat tusentals lösningar för offentliga institutioner och organisationer globalt, vilket gör det möjligt för våra kunder att uppnå digital transformation snabbt och kostnadseffektivt. Vanligtvis börjar våra kunder smått för att sedan successivt utöka och ersätta sina lösningar med nya plattformar. 

 

Den största anledningen till att våra statliga kunder har valt Salesforce är data. De offentliga myndigheterna har förstått vikten av kundrelationer och kunddata, vilket till exempel är fallet i den holländska staden Tilburg, där de har valt att implementera Salesforce-plattform. Det kan du kan läsa mer om här.

 

När vi har data om medborgare på en enda plattform med 360 graders överblick kan vi automatisera och rikta både kommunikation och service helt rätt. Många av Salesforces kunder inom både den offentliga och privata sektorn har redan implementerat sådana lösningar, där de utnyttjar AI och automation för att underlätta tjänsteleveransen. Samtidigt har de även löst diverse effektivitets- och kostnadsutmaningar. Samma erfarenheter, metoder och verktyg bör också användas i de svenska kommunerna. Se hur Salesforce kan hjälpa till med de utmaningar som offentliga förvaltningar står inför på vår svenska sida.

 

 
Bättre och effektivare service. Se vilka Salesforce-verktyg som revolutionerar den offentliga sektorn.