Det är dags att berätta för världen om din nya innovation och vilken effekt den kommer att få. Så här gör du det på ett bra sätt.

 

 
Customer 360 hjälper dig att t​​a de bästa besluten

 

Ditt varumärke har en ny produkt på väg. Ditt marknadsföringsteam har tillbringat månader i samarbete med produktledningen för att kartlägga färdplanen, skapa meddelanden och positionering. Nu är det dags för det roliga: att berätta för världen om denna nya innovation genom en produktlansering.

 

Salesforce definierar en produktlansering som att presentera ett nytt erbjudande till allmänheten. Lanseringar är ett tillfälle att berätta en fängslande historia om din produkt, inte bara om dess funktionalitet utan också vilken inverkan den kommer att ha på människor.

 

En passionerad och relevant berättelse skapar förtroende hos din kärnpublik. Det förtroendet utökas till en större medvetenhet och en buzz för din nya produkts kapacitet. Och det resulterar så småningom i mer försäljning.

 

Så hur levererar du en bra lansering? 

Det kräver en stor, koordinerad insats som involverar produkt-, försäljnings-, marknadsförings-, PR-, analytiker- och eventteam. Låt oss ta en titt på de tre typerna av lanseringar som vi har på Salesforce och vad vi har lärt oss under de senaste åren.

 

Hur du skapar inledande lanseringar

 

Inledande lanseringar är "mjuka” lanseringar som vanligtvis används när man introducerar en ny produkt - normalt tre till sex månader innan produkten blir tillgänglig för den större allmänheten. Vi gör detta för att det skapar spänning inför att produkten sedan blir tillgänglig för allmänheten och för att tidiga användare (early adopters) ska kunna testköra den.

 

Inledande lanseringar ger vårt produktteam en chans att se hur kunderna kommer att använda produkten och vad som kan förbättras. Marknadsförare kan senare använda dessa kundberättelser när produkten kommer ut.

 

​​En nyckel till framgång med inledande lanseringar är att kommunicera värdet av din nya produkt till nyhetsmedia. Mediaexponering är något av det bästa du kan få. Marknadsförare och PR-team måste leverera en tydlig, koncis och konsekvent berättelse som är intressant, lätt att förstå och som är en konversationsstartare. Varför är din nya produkt så cool och varför ska folk bry sig? Videos, bloggar, e-postmeddelanden och små evenemang kan samverka för att ge svaret.

 

 
Varje produktlansering har både saker som är måsten och saker som är bra att ha med. Vi har tagit med dem alla i den här checklistan.
        


Att planera en framgångsrik lansering för allmänheten

 

När din produkt har avslutat den inledande fasen av lanseringen kommer produktteamet vara redo att göra den allmänt tillgänglig för den större allmänheten. Att förbereda allting för en allmän tillgänglighetslansering är dock ingen liten uppgift. 

 

Som marknadsförare är säljteamet din huvudgrupp för detta. Ditt jobb är att hjälpa dem att tydligt förklara produktens värde för kunderna.

 

Försäljning kan dock vara svårt. Kunderna vill ha ett innehåll som är tydligt och direkt, vilket inte lämnar utrymme för otydliga eller intetsägande budskap. På ett stort företag som Salesforce tror vi på att det ska vara enkelt och relevant. Vi fokuserar på faktiska användarfall: hur tar kunderna till sig produkten? Vi fokuserar också på branschspecifika fall och tar alltid hänsyn till hur produkten knyter an till resten av säljportföljen.

 

Försäljning är såklart en prioritet, men att nå ut till en så stor målgrupp som möjligt, även om det inte direkt resulterar i försäljning, är också avgörande under en lansering för allmänheten. Vi har upptäckt att evenemang är ett bra sätt att skapa spänning och visa produkten i aktion. Salesforce är ett evenemangsdrivet företag och program som DreamforceTrailblazerDXConnections och våra resande World Tours hjälper oss att skala lanseringarna av de senaste versionerna av produkterna när de blir tillgängliga för allmänheten. 

 

Det finns också en annan fördel med evenemang: Att ha många kunder samlade på ett ställe gör att vi kan svara på deras frågor och samtidigt ha meningsfulla samtal med dem.

 

Stöd kunder med en lösningslansering

 

Så du lanserade en ny produkt och den är äntligen tillgänglig för allmänheten. Ditt jobb är alltså nu slutfört, eller? 

 

Nej. 

 

Det finns ytterligare en typ av lanseringar; så kallade lösningslanseringar, som visar upp en relevant tillämpning av produkten för en specifik bransch eller industri.

 

Produkter utvecklas ofta med kundernas önskemål och behov i åtanke. Detta kan ske snabbt eller under en längre period. Efter en allmän tillgänglighetslansering kan du upptäcka nya användningsområden för din produkt. Eller så kanske en stor världshändelse eller ett skifte i ekonomin skapar nya användningsområden. 

 

En lösningslansering är ett sätt att berätta för kunderna: "här är varför den här produkten är relevant för dig", genom att visa dem ytterligare innovationer och integrationer. 

 

Lösningsförändringar hjälper dig också att branscha ut din marknadsföring. Du kan använda dem för att rikta in dig på nya specifika branscher och de är ett utmärkt sätt att expandera till nya marknader, samt testa vilka lösningar som driver den totala försäljningen av din produkt.

 

Nu när du är bekant med de olika typerna av lanseringar, här är tre snabba tips som hjälper dig att planera för din nästa produktlansering: 

 

 

Tips #1: Förstå målet med din produktlansering

 

 

Är du på väg in på en ny marknad? Skapar du momentum för en befintlig produkt? Visar du upp en ny funktion eller kapacitet? Det krävs många människor i många olika team för att göra en lansering framgångsrik, så se till att alla är införstådda med vad det gemensamma syftet är.

 

 

Tips #2: Känn till produkten

 

 

Bli bästa kompisar med dina produktteam. Ingen känner till produkten bättre än de som skapar den, så samarbeta med dem ofta och från ett tidigt skede. Kavla upp ärmarna och kom igång med produktfunktionalitet, studera produktens färdplan och ställ frågor när något är oklart. Ju mer du förstår din produkt, desto lättare blir det att leda olika team genom en lansering.

 

 

Tips #3: Var kvick

 

 

Saker och ting kan förändras snabbt under en lansering, så du måste vara flexibel samtidigt som du är fokuserad på ditt mål. Vi säger alltid att ingenting är 100 % förutbestämt under en lansering. Du måste vara öppen för feedback och fatta rätt beslut för att driva projektet framåt, även om det innebär att du måste ändra ett tidigare beslut. 

 

Produktlanseringar är ett spännande sätt att föra samman människor inom produkt, försäljning och marknadsföring. Om det görs på rätt sätt så kommer du inte bara att glädja dina kunder utan också samla ditt team kring ett gemensamt mål. Det kommer att förbereda dig för framgång både på kort sikt och på lång sikt. Trevlig lansering!

 

 
Customer 360 hjälper dig att t​​a de bästa besluten