Fokus på teknik kan bidra till att skapa bättre kontakt med medborgarna, arbeta effektivare och minska kostnaderna inom offentlig sektor. Läs om vilka tekniska trender du behöver ha koll på 2023.

 

Tekniken fortsätter att förändra vårt sätt att leva och arbeta. När människor interagerar med den offentliga sektorn förväntar de sig en service liknande den de får av privata företag. En av de största trenderna inom den offentliga sektorn 2023 kommer att vara hur myndigheter anpassar sina digitala tjänster för att möta medborgarnas förväntningar.

 

I den här artikeln tittar vi närmare på 4 tekniktrender som kommer att forma 2023 och hur de kan vara drivkraften för att framgångsrikt se till att medborgarna får den service de förväntar sig.

 

 
Optimera dina tjänster med skalbara produkter som garanterar medborgarna den service de efterfrågar.

 

Hållbarhet är ett centralt fokus inom den offentliga sektorn

 

Kapplöpningen om att minska de globala koldioxidutsläppen under de kommande decennierna har utan tvekan givits en hög politisk prioritering. Det kommer att kräva en gemensam satsning under de kommande åren, och ett ledarskap från organisationer inom den offentliga sektorn. 

 

Att använda IoT-nätverk (Internet of Things) för att övervaka luftkvaliteten och hantera trafik, och att använda artificiell intelligens (AI) för att förbättra allmänhetens säkerhet, är några exempel på hur teknik kan stödja hållbarhet. Utvecklingen av dessa tekniker är en av de viktigaste trender inom den offentliga sektorn 2023.

 

Offentliga organisationer oavsett storlek kan använda teknik som bidrar till ökad medvetenhet om koldioxidutsläpp – och på så sätt kan man lansera initiativ som sedan kan minska dessa utsläpp. 

 

Samarbete och en enklare användarupplevelse är digitala måsten 2023

 

De senaste åren har bjudit på situationer där oförutsedda händelser som t.ex coronakrisen har testat beredskapsplaner i offentliga institutioner. Det gör att fler offentliga organisationer nu prioriterar beredskap för nödsituationer och använder digitala lösningar för att bygga mer robusta system.

 

Nödsituationer är mycket dynamiska och kräver ofta realtidsdata och samordning mellan myndigheter och organisationer inom den privata sektorn. Effektiv kommunikation kan utgöra skillnaden mellan en framgångsrik nödplan och en felfördelning av resurser eller förseningar som kan förvärra en kritisk situation.

 

Digitala verktyg är något som hjälper myndigheter och företag att samla in och analysera realtidsdata för att fatta välgrundade beslut. Genom att använda digitala samverkansplattformar hålls kommunikationslinjerna öppna före, under och efter en incident. På så sätt har alla viktiga parter tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt.

 

Samverkansteknik kan också användas för att skapa mer intuitiva och direkta kommunikationskanaler mellan medborgare och offentlig sektor. Många medborgare måste idag gå igenom flera olika kommunikationskanaler som e-post, telefon, webbsida och lokalkontor för att få de tjänster som de behöver.

 

Här finns en möjlighet för offentliga organisationer att använda moderna, digitala verktyg för att bygga uppkopplade system som förenar avdelningar, team och arbetsflöden kring det viktigaste elementet – medborgarna.

 

AI och automation kommer att vara avgörande för framtidens arbetskraft inom offentlig sektor

 

Enligt Salesforces Connected Government Report väljer medborgarna nu i allt högre grad ett digitalt förhållningssätt när de ska komma i kontakt med den offentliga sektorn. Särskilt yngre pekar på att digitala kanaler är deras primära informationskälla om offentliga tjänster.

 

För att hänga med i denna utveckling arbetar den offentliga sektorn med att hitta teknik som bidrar till att skapa bättre kontakt med medborgarna, som underlättar för att arbeta mer effektivt och som minskar kostnaderna. Som ett resultat av detta har AI- och automationslösningar fått en mer framträdande roll för att öka effektiviteten och ge anställda inom den offentliga sektorn de verktyg som de behöver för att leverera en personlig service över alla kanaler.

 

Att använda teknologier som chatbots för att hjälpa till med självbetjäningsfrågor, algoritmer för att leta efter möjligheter att optimera processer eller automatisering för att snabba upp ärendehandläggningstider är några exempel på hur AI och maskininlärning har hjälpt till att modernisera tjänster inom den offentliga sektorn.

 

Den offentliga sektorn bör ta till sig möjligheterna och utbilda en arbetskraft som är redo för digital teknik. Dessa anställda behöver sedan tillgång till flexibla digitala verktyg som kan hjälpa dem att bli mer effektiva.

 

Organisationer inom offentlig sektor behöver bygga förtroende för att lyckas med digitala initiativ

 

Trygghet och tillit går hand i hand. Medborgarna värdesätter transparens och säkerhet som några av de viktigaste faktorerna när de interagerar med den offentliga sektorn. Det är därför helt avgörande att offentliga institutioner prioriterar säkerheten i sina digitala möten med medborgarna.

 

Studier visar att de flesta ransomware-attacker världen över riktar sig mot industrier som spelar en "kritisk roll" i nationella och internationella försörjningskedjor. Det inkluderar bland annat IT, sjukvård och den offentliga sektorn. Detta har fått många offentliga institutioner att vidta proaktiva åtgärder för att säkra infrastrukturen mot cyberhot.

 

Många statliga organisationer, särskilt försvarsorganisationer, visar redan vägen inom cybersäkerhet genom partnerskap med den privata sektorn. De börjar ta till sig containerteknik och flera använder också AI för att proaktivt förebygga och blockera potentiella hot.

 

När regeringar fortsätter att gå över till mer datadrivna plattformar kommer det att finnas ett ökande behov av säker användning av data för att leverera värdefulla tjänster i rätt tid till medborgare och företag.

 

 
Optimera dina tjänster med skalbara produkter som garanterar medborgarna den service de efterfrågar.