Använd de här instrumentpanelerna för att hjälpa säljteamet nå eller överträffa sina målsättningar.

        
 

Salesforce Sales Cloud är världens ledande CRM och hjälper dig effektivisera försäljningsarbetet.

 Era data talar alltid och det är ditt jobb att lyssna. Då pandemin fortsätter att påverka otaliga branscher så förändras konstant det dina data säger. Genererar din försäljningspipeline inte tillräckligt många leads? Spårning kan hjälpa dig få reda på varför. Tar det för lång tid att avsluta affärer? Dina data visar om det är dags för en kampanj. För att överleva under dessa tider måste säljledare ha tillgång till tillförlitliga data, och det är här som dessa instrumentpaneler för försäljningsledning kan underlätta arbetet.

Datainstrumentpaneler, som alltid ingår i Sales Cloud, ger dig en översikt över verksamheten som uppdateras minut för minut. De låter dig identifiera åtgärder du kan vidta innan det är för sent. Här nedan ger vi dig sju exempel på instrumentpaneler i Sales Cloud som du kan vända dig till för att få hjälp med att nå eller överträffa dina intäktsmål.

 

State of the Union dashboard in Salesforce Sales Cloud

”State of the Union”-instrumentpanelen i Salesforce Sales Cloud

1. Använd ”State of the Union” för att få en överblick över hur företaget presterar
 

Vad den här panelen svarar på: Hur mår företaget?

Vem den är till för: Försäljningschefer

När man ska använda den: Varje dag!

Hur den fungerar: Se State of the Union-panelen som en allmän hälsokontroll hos doktorn. Den ger dig en omedelbar uppfattning om hur företaget presterar i helhet. KPI:er som totalt antal avslutade affärer, öppna pipelines, säljarnas resultat och de viktigaste affärerna finns tillgängliga i realtid. Slipp lägga en massa tid på att manuellt aggregera data eller skapa presentationer med grafer eftersom instrumentpanelen gör grovjobbet åt dig. Den tid du sparar kan du i stället lägga på mer värdefulla saker som coaching eller utbildning.

Pipe Gen dashboard in Salesforce Sales Cloud

”Pipe Gen”-panelen i Salesforce Sales Cloud

2. Upptäck problem tidigt med ”Pipe Gen”

Vad den här panelen svarar på: Har jag tillräckligt med pipeline? 

Vem den är till för: Säljchefer, marknadsföringsavdelningen, alla säljare

När man ska använda den:  Var eller varannan vecka, beroende på dina målsättningar

Hur den fungerar: Pipe Gen handlar om att upptäcka små problem innan de blir stora problem. Om State of the Union är ett fågelperspektiv över företagets situation så är Pipe Gen ett maskperspektiv. Den här panelen går in på djupet i olika nyckeltal för tillväxt och låter dig hålla noga koll på hur det går. Låt oss säga att du behöver 100 miljoner värt av pipeline för att nå 20 miljoner i intäkter. Instrumentpanelen Pipe Gen visar om du har tillräckligt mycket i dina pipelines för att nå det målet.

Man kan även använda den här panelen för att snabbt upptäcka en underpresterande pipeline i början av säljcykeln. Presterar en pipeline dåligt för att ditt team inte anstränger sig tillräckligt eller genomgår den regionen en ekonomisk nedgång? Behöver du ta till en kampanj? Pipe Gen hjälper dig avgöra vilken åtgärd som är bäst. Den hjälper dig vara proaktiv i stället för reaktiv.

Activity Management Dashboard in Salesforce Sales Cloud

”Activity Management”-panelen i Salesforce Sales Cloud

3. Använd dig av ”AMP” för att hantera dina kundansvarigas mest värdefulla resurs: tid

Vad den här panelen svarar på: Spenderar mina kundansvariga sin energi klokt?

Vem den är till för: Kundansvariga, alla säljare

När man ska använda den: Var eller varannan vecka

Hur den fungerar: Då många team ju jobbar på distans så kan det vara svårt att få folk att ta ansvar. AMP-panelen (som står för Aktiviteter, Möten, Pipeline) hjälper dig identifiera områden där ditt säljteam kan spendera sin tid och resurser mer effektivt. Personliga möten, som numera blivit videosamtal över Zoom eller Google Hangouts, är den viktigaste förelöparen till en stark pipeline. Här kan man mäta hur många interaktioner det krävs mellan personer för att avsluta en affär. Hur många samtal ringde säljaren varje dag? Hur många mejl, videosamtal, sms och LinkedIn-meddelanden? Det ger dig rådata för hur dina kundansvariga använder sin tid.

Om din Pipe Gen visar dåliga resultat så är AMP ett av de första ställena du bör kolla för att se om det är något problem med personalen. Fixar säljarna tillräckligt många möten? Håll säljarna engagerade med den här panelen och främja sund konkurrens och deras motivation. 

Open Pipe Gen dashboard in Salesforce Sales Cloud

”Open Pipe Gen”-panelen i Salesforce Sales Cloud

4. Kolla om din pipeline växer med “Open Pipe”

Vad den här panelen svarar på: Vad händer med min öppna pipeline?

Vem den är till för: Hela säljavdelningen

När man ska använda den: När man misstänker att ett problem i pipelinen påverkar försäljningen

Hur den fungerar: Se Open Pipe-panelen som en röntgenbild av dina pipelines. Den här instrumentpanelen tar en närmare titt på kvaliteten av din pipelines olika stadier. Har du affärer som inte sett någon aktivitet på länge? Fastnar affärer i ett visst stadium? Open Pipe-panelen hjälper dig hitta boven! Vi på Salesforce brukar avråda att man bygger en pipeline bara för att ha en pipeline. Varför? Det räcker inte att bara ha en – man måste även hålla koll på den och se till att den växer. Den här instrumentpanelen hjälper dig lyckas med just det.

Forecast dashboard in Salesforce Sales Cloud

”Forecasts”-panelen i Salesforce Sales Cloud

5. Håll koll på intäktsprognoserna med ”Forecast” 

Vad den här panelen svarar på: Hur ser prognosen ut?

Vem den är till för: Ledningen för säljavdelningen, finansavdelningen och direktörer

När man ska använda den:  Varje vecka

Hur den fungerar: Forecasts, eller prognoser på svenska, hjälper säljteam planera sina säljcykler och sätta rätt förväntningar för företaget. Att hålla koll på prognoserna kan hjälpa dig upptäcka brister i säljprocessen i ett tidigt stadium och identifiera risker. Har du tillräckligt i din pipeline för att nå ditt mål? Behöver marknadsförarna skapa fler leads? Forecast-panelen låter dig se alla de här aspekterna. 

Clean Your Room dashboard in Salesforce Sales Cloud

”Clean Your Room”-panelen i Salesforce Sales Cloud

6. Säkerställ att säljarna är inkopplade i ditt CRM med ”Clean Your Room”-panelen

Vad den här panelen svarar på: Nyttjar säljarna verktygen fullt ut?

Vem den är till för: Säljarna

När man ska använda den:  Regelbundet

Hur den fungerar: Den här panelen är utmärkt för att hushålla internt. Säljcheferna kan enkelt se vilka säljare som håller sina affärer aktuella och uppdaterade. Om du inte har rena data så blir andra instrumentpaneler såsom Open Pipe eller Forecasts mindre pålitliga. Som man brukar säga, ”Om det inte är i Salesforce så finns det inte”. Den här panelen får säljarna att använda ditt CRM och främjar ansvarstagande, vilket är otroligt viktigt när alla jobbar på distans. Om en affär varit öppen för länge eller om en säljare är långsam med att följa upp med ett lead så kommer Clean Your Room att visa dessa glapp. 

 

Sales Rep's dashboard in Salesforce Sales Cloud

”Sales Rep’s”-panelen i Salesforce Sales Cloud

7. Glöm inte att ”AE” i stort sett är ett betyg på kundansvariga 

Vad den här panelen svarar på: Hur går det för mig?

Vem den är till för: Kundansvariga

När man ska använda den:  Varje dag

Hur den fungerar: Kundansvariga är som vd:ar för sitt område, vilket innebär att de måste kunna sitt område utantill. Den här panelen är det viktigaste hjälpmedlet i en kundansvarigs verktygslåda. Panelen fungerar som ett betyg som uppdateras i realtid, vilket ger de kundansvariga en överblick över hur de presterar och vilka mål de måste nå. Den visar de viktigaste affärerna, de viktigaste kontona, leads de kanske missat och hur långt de har kvar tills de når sin kvot. Att anamma den här panelen är ett enkelt sätt att få sina kundansvariga att börja leva i sitt CRM och hjälper dem hålla sig organiserade.

Nästa steg

I slutändan är instrumentpaneler som dessa ett hjälpmedel som ger perspektiv och avslöjar brister. Genom att använda de här sju instrumentpanelerna kan försäljningsledarna skaffa sig de insikter de behöver för att fatta informerade beslut om verksamheten.

 

Läs hela State of Sales-rapporten, vår enkätundersökning av säljare, försäljningsavdelningar och ledare angående återhämtning och tillväxt i detta föränderliga försäljningslandskap.

 

 

 

 

Salesforce Sales Cloud är världens ledande CRM och hjälper dig effektivisera försäljningsarbetet.