Skicka skräddarsydda mejl till dina kunder och lär dig varför du bör testa, vad du bör testa och hur du testar vilka som bringar störst ROI och ger bäst kundupplevelse.


För att kunna skicka ut en skräddarsydd mejlkampanj till kunderna måste du ha samarbetat nära med marknadsföringsavdelningen och andra avdelningar för att skapa det perfekta e-postmeddelandet. Du har skapat kreativ och övertygande copy, segmenterat den perfekta målgruppen och anpassat innehållet efter alla kundernas preferenser och datapunkter. Men utan en etablerad plan för att testa mejlen så slutar allt detta arbete samma sekund du klickar på ”skicka”.


Med rätt strategi för att testa mejl måste du inte längre gissa hur den slutgiltiga upplevelsen blir. För att nå rätt prenumerant måste du förstå varför du bör testa, vad du bör testa och hur du kan testa dina mejlkampanjer för att garantera bästa möjliga avkastning på ditt arbete och en förstklassig kundupplevelse.

 

 

Läs handboken "50 Best Practices for Email Marketers"

Ladda hem vår handbok och få fler tips du kan använda för din e-postmarknadsföring.

 


Vad är email testing?


För att förtydliga; email testing kan betyda olika saker för olika personer. Det kan betyda att man A/B-testar två element mot varandra för att avgöra vilket som presterar bäst. Men i det här blogginlägget är email testing ett steg i en kvalitetssäkringsprocess som garanterar att meddelandet ser ut som det ska i prenumerantens inkorg innan du klickar på skicka.


Varför testa mejlen innan man skickar?


De flesta erfarna e-postmarknadsförare har pinsamma historier om när ett mejl inte blev som det skulle. Hur många gånger har du fått en hälsning som började med ”Hej [First Name]”? Den mest grundläggande testning kunde ha visat att den platshållaren inte var rätt inställd.

Om du ser email testing som ett sätt att undvika misstag så kan du förebygga sådana här pinsamheter. Du kommer inte längre behöva gissa hur mejlet kommer se ut för dina prenumeranter.

Att testa ger sinnesro, undviker dåliga kundupplevelser, lägger grunden för programmets tillväxt och i slutändan leder det till att du kan sluta lära dig av misstag och istället lära dig under skapandeprocessen. 

Testa dina e-postmeddelandens innehåll i olika inkorgar innan du skickar dem. Detta hjälper dig inte bara undvika dåliga upplevelser utan blir även en strategisk kraft som driver förbättringen av budskapen. I takt med att programmen för e-postmarknadsföring utvecklas så använder teamen mer och mer data för att personalisera mejlen i skala. Detta kommer lägga grunden du behöver för att säkerställa att dessa finputsade upplevelser tas emot som de var tänkta.

Kort sagt ger testning sinnesro, undviker dåliga kundupplevelser, lägger grunden för programmens tillväxt och i slutändan leder det till att du kan sluta lära av dina misstag och istället lära dig under skapandeprocessen.

Använd de här tre strategierna för att komma igång med din plan för email testing:

1. Kolla hur mejlet ser ut i olika program


Dina prenumeranter kan använda Gmail, Outlook, mobilappar eller hundratals andra alternativ för sin e-post – och alla dessa visar din HTML på lite annorlunda sätt. Ditt mejl kanske ser perfekt ut på iPhones mejlapp men ser helt förstört ut för prenumeranter som använder Outlook. Utan en testningsprocess som låter dig förhandsgranska mejlen i de mest populära mejlapparna så tar du risken att skicka ut trasiga mejl till din målgrupp.

När du testar hur dina mejl ser ut i diverse appar bör du komma ihåg att:

 • Kolla hur mejlen ser ut i de 10 mest populära apparna och webblösningarna bland dina prenumeranter. Testa hur mejlen ser ut i Gmail, Yahoo, Outlook och de andra mest populära alternativen så att inte en icke försumbar del av din målgrupp får trasiga mejl   

 • Kolla hur mejlen ser ut på de 10 vanligaste enheterna dina prenumeranter använder för att läsa mejl. Testa hur de ser ut på iPhone, Android, bärbara datorer – både Mac och PC, samt på stationära datorer och läsplattor.


Tips: Se till att den e-postlösning ditt företag använder är med på listan. Du vill säkerställa att alla i företaget får en utmärkt upplevelse av mejlen (inklusive din chef).

Hur man testar mejlens innehåll i diverse appar och enheter:

 • Skapa manuellt konton på olika appar och skicka mejl till dig själv. Detta tar tid och energi, men det är det bästa sättet att bara helt säker på att det ser ut som det ska. 

 • Använd verktyg som är inbyggda i din e-postleverantör för att testa i skala. Use tools built into your Email Service Provider (ESP) to test at scale. Salesforce har ingått ett samarbete med Litmus för att göra deras testningsverktyg tillgängliga direkt i Marketing Clouds användargränssnitt. I fliken Förhandsgranska kan du klicka på Litmus och automatiskt se hur dina mejl ser ut i alla appar.


2. Ser till att personaliseringen är korrekt gjord


Målet är att undvika felaktiga uppgifter och personaliserande strängar där koden är synlig i meddelandet istället för det den ska representera – till exempel: ”Hej [First Name]” istället för ”Hej Lina”. Varje kund bör få de bilder, den copy och de personliga uppgifterna som är avsedda just för dem.    

För att se till att personaliseringen fungerar:
 

 • Gör upp en lista över alla personaliseringsfält du använder. Du kanske brukar ha med kontonummer, förnamn, företagsnamn, köphistorik eller bilder som uppdateras beroende på handlingar som kunden utfört på er hemsida. Denna lista utgör sedan din checklista för kvalitetssäkring (eller Quality Assurance, QA på engelska). Den bör omfatta samtliga variabler som bestämmer om ett fält kommer ändras för en individ.

 • Förstå dina data. Ha en tydlig bild av vilka av dina datapunkter som driver olika områden av personaliseringen – och felsök hela tiden efter fel. Om du upptäcker att bilderna inte förändras baserat på kundernas intressen så som du har tänkt så måste du se till att du vet vad du måste uppdatera eller se över för att göra rätt korrigeringar.


Hur man testar personaliseringsfält:
 

 • Skicka testmejl till dig själv eller till en liten målgrupp för att se hur de olika datapunkterna och personaliseringsfälten visas. Ja, det är tidskrävande och kräver att du har en robust kvalitetssäkringsprocess för att se till att alla delar av mejlen kontrolleras, men det fungerar som en bra utgångspunkt. 

 • Använd verktyg för att förhandsgranska prenumeranternas upplevelse. Marketing Cloud har förhandsgranskning på prenumerantnivå inbyggt i användargränssnittet. Använd det för att hjälpa dig hålla koll på den personaliserade upplevelsen du skapat för varje prenumerant och se till att den fungerar som den ska.


3. Analysera hur mejlen presterar så att du kan optimera


Efter att mejlen skickats måste marknadsförarna följa hur de presterar så att de kan justera och optimera dem för att lyckas bättre i framtiden. Hur ofta kommer mejlen fram och hur ofta öppnas de? Hur presterade kundresan? Att testa är bara en faktor du bör tänka på när du skalar upp ditt program marknadsföring via e-post. Rapportera på hur mejlen presterar för att få alla berörda parter att komma överens om gemensamma mål, driva verksamhetens tillväxt och garantera lyckad personalisering.

Hur du utvärderar resultaten av din e-postmarknadsföring:

 • Mät hur kampanjen presterar. Med Datorama Reports för Marketing Cloud kan marknadsförare mäta hur deras mejlkampanj presterar med färdigbyggda, filtrerbara kontrollpaneler. Informationen kan enkelt delas med andra team i organisationen för att visa KPI:er som leveransfrekvens, öppningsfrekvens och hur resan presterat. Allt detta är tillgängligt i Marketing Cloud. 

 • Fyll ut anpassningsbara rapporter. Skapa skräddarsydda rapporter från pivottabeller som organiserar, sammanfattar och gör dina data mer överskådlig. Marknadsförarna kan enkelt filtrera, sortera och gruppera stora volymer data för alla mätetal.  

 • Belys dina kampanjers värde. Dela när som helst dessa rapporter med berörda parter och team. Rapporter kan schemaläggas och delas i vanliga format såsom Excel eller CSV, eller mer visuella medium såsom PDF.

Varje framgångsrikt program för e-postmarknadsföring har en process för testning. Vare sig du skapar manuellt eller använder verktyg för skala som finns inbyggda i din e-postleverantörs lösning så bygger du en bättre upplevelse för prenumeranterna. 


 

Läs handboken "50 Best Practices for Email Marketers"

Ladda hem vår handbok och få fler tips du kan använda för din e-postmarknadsföring.