Generativ AI kan helt förändra många yrken. Kan det vara ytterligare ett steg mot ett nytt sätt att bedriva marknadsföring och som hjälper en lägga mer fokus på kunderna?

 

På sistone har generativ AI skapat rubriker överallt, men med all hajp kommer även flera vanföreställningar och en stor dos förvirring angående hur teknologin kan hjälpa marknadsförare. Eftersom kundernas förväntningar är högre än någonsin och skräddarsydda upplevelser numera är regeln i stället för undantaget så kan marknadsförare använda sig av AI för att hålla kunderna lojala och för att få insikter om dem i en värld efter cookiens storhetstid.

 

Vi har redan sett hur AI kan hjälpa marknadsförare, e-handeln, säljare med flera att fatta bättre beslut. Detta är bara ett av de otroligt många sätt som företag kan använda sig av AI i sin marknadsföring för att bli mer effektiva och produktiva.

 

 
Se hur generativ AI förvandlar hör framtiden ser ut genom att hjälpa personalen jobba mer effektivt och skapa bättre kundupplevelser. 

 

Men generativ AI befinner sig fortfarande i ett mycket tidigt stadium. I den här artikeln tar vi däremot upp tre sätt som man kan använda teknologin redan idag för att förbättra kontakten med kunderna.

 

Så kan generativ AI i marknadsföring se ut

 

Generativ AI kan hjälpa till att snabbt skapa första utkast av marknadsföringsmaterial eller för att ge snabba svar på kundernas frågor. Men det är bara början på vad företag kan använda teknologin till.

 

Att kombinera generativ AI med en intuitiv kunddataplattform kan ge företag de verktyg de behöver för att agera på realtidsinsikter. Detta kan hjälpa dem personanpassa kundupplevelsen på stor skala igenom att erbjuda exempelvis produktrekommendationer som skräddarsytts efter enskilda kunders köp- eller webbhistorik.

 

Kunderna förväntar sig också att företag ska använda deras data för att erbjuda mer relevanta produkter och tjänster. Vi fann att över 60 procent av kunderna förväntar sig att ett företags alla avdelningar ska ha den senaste informationen – till exempel att kundtjänsten vet vad det var för produkt man köpte tidigare samma dag. Generativ AI kan tillgodose denna förväntning genom att ge personalen förslag på svar som genereras där och då, baserade på realtidsdata.

 

Skräddarsy den sista lilla biten

 

Dagens kunder förväntar sig en skräddarsydd upplevelse i varje steg. Vi fann nyligen att 65 procent av kunder säger att de är lojala mot företag som erbjuder mer personliga och anpassade kundupplevelser.

 

Genom att kombinera generativ AI med era CRM-data gör ni det möjligt för era marknadsförare att ge kunderna en sådan digital upplevelse. Allt som allt resulterar detta i mer effektiv marknadsföring som är bättre anpassade efter målgrupperna – både i skapandet av innehållet, i designen och i er targeting.

 

En ersättare för tredjepartscookies

 

I en värld där tredjepartscookies glansdagar ligger bakom oss så har tillgången till högkvalitativa data blivit en utmaning för många marknadsavdelningar. Vi fann att 41 procent av företagsledare säger att deras företag har bristande förståelse för data på grund av att den är för komplex eller inte tillräckligt tillgänglig.

 

Då data blir allt svårare att samla in, lagra och analysera så kan marknadsförare ta hjälp av AI-verktyg för att analysera de data de har så att de kan fatta bättre beslut. Artificiell intelligens kommer hjälpa marknadsförare att bearbeta sina befintliga, kanske begränsade, förstapartsdata och ge dem värdefulla insikter.

 

Låter er fokusera på kunden

 

Detta ändrade fokus och dialogen kring generativ AI är helt avgörande, inte bara ett plus i kanten. Generativ AI gör att man snabbt kan analysera data och gör därmed grovgörat vad gäller skapandet av innehåll. Den här teknologin kan generera produktbeskrivningar som är korrekta, säljande och optimerade för sökmotorer.

 

Då generativ AI sköter mindre komplicerade uppgifter så frigörs tid och energi som låter marknadsförarna fokusera på strategiska kampanjer, kreativt arbete och på att skapa kontakt med kunder. Generativ AI kan fundamentalt förändra hur marknadsavdelningar jobbar och låta personalen lägga mer fokus där den egentligen bör ligga – på kunderna.

 

 
Nå rätt kunder med rätt budskap vid rätt tillfälle med Marketing Cloud.