Det fanns ett ämne som präglade presentationerna vid årets internationella konferens på Dreamforce 2023 - AI tar världen med storm och kommer att ha en ännu större roll i framtiden. Detta gäller inte minst för den offentliga sektorn, där tekniken både kan underlätta vardagen för både medborgarna och personalen. Men hur exakt kan AI leda till bättre service i offentlig sektor? Läs vidare och bli klokare på vad generativ AI kan göra i en offentlig kontext.

 

I takt med att världen blir alltmer digital har det blivit ett krav att den offentliga sektorn måste genomgå stora digitala omställningar för att kunna utföra sitt uppdrag att förbättra medborgarnas vardagliga liv. Det utvecklas konstant ny teknik och offentlig sektor behöver ligga i framkant med att anamma ny teknik för att kunna ge bästa möjliga service.

 

Tyvärr är det inte så enkelt att bara börja med ny teknik som AI. Offentlig sektor präglas ofta av gamla eller föråldrade system med flera lager av gammal teknik, som kan sätta käppar i hjulen för modernisering och nya innovationer. Dessutom är det stor brist på personal och kompetens, samtidigt som medborgarnas förväntningar hela tiden växer. Sammanfattningsvis står den offentliga sektorn inför stora utmaningar i många avseenden som skapar svåra förutsättningar för att kunna implementera och använda ny teknik. Men med rätt strategi är det möjligt att lyckas integrera generativ AI – och dra nytta av några av de många fördelarna som tekniken erbjuder. För det finns en värld av möjligheter där AI kan vara gynnsamt i en offentlig förvaltnings dagliga arbete, och dem ska vi titta närmare på i den här artikeln.

 

 
Är du nyfiken på att få veta mer om hur generativ AI kan användas inom offentlig sektor? Få alla insikter från årets Dreamforce.

 

3 sätt generativ AI kan förbättra upplevelserna i offentlig sektor

 

Hur kan AI öka effektiviteten och leda till bättre resultat? Det är frågan på mångas läppar inom både privata och offentliga organisationer. Särskilt eftersom tekniken utvecklas i rasande takt, vilket gör det svårt att hänga med och hålla koll på alla möjliga användningsområden.

 

Artificiell intelligens har redan funnits i många år och inom offentlig sektor har flera svenska kommuner arbetat för att integrera tekniken i den dagliga verksamheten. Med AI-verktyg som till exempel Salesforces Einstein kan medborgarna få vanliga frågor besvarade av chattbotar. AI används idag även för att förutsäga och ge bättre förslag på vidare åtgärder anställda bör vidta när de jobbar på ärenden. Hela tiden utvecklas nya sätt att använda AI på, och det senaste tillskottet är generativ AI.

 

Med generativ AI kan man skapa unikt och originellt innehåll, och därmed får man helt nya upplevelser för både medborgare och personal. Tekniken kan hjälpa till att ta servicen till en ny nivå, som lever upp till medborgarnas höga förväntningar. Några områden där generativ AI kan gynna den offentliga sektorn är bland annat:  • Medborgarna får snabbare service: Tekniken kan generera svar på frågor och söka efter pålitliga fakta i exempelvis kunskapsartiklar. Detta besparar personalen arbetet att söka efter information och frigör tid som de i stället kan lägga på att göra interaktionen mer personlig. 

  • Smartare arbetsmetoder: Dokumentation är en viktig del av arbetet inom offentlig sektor, och det läggs mycket energi varje dag på att gå igenom och dokumentera information. Generativ AI kan hjälpa till att sammanfatta information och dokumentera förfrågningar från medborgare. 

  • Spridning av ny kunskap: Politik och regler ändras konstant. Generativ AI kan hjälpa till att säkerställa att kunskapen i organisationen uppdateras löpande, så att personalen alltid har tillgång till den senaste informationen.

 

Hur kommer man igång med generativ AI?

 

Det är tydligt att generativ AI kan bidra med nya sätt att arbeta, och inte minst skapa nya upplevelser för medborgarna i deras interaktioner med offentlig förvaltning. Så vad är bästa sättet att komma igång med denna teknik?

 

Det är avgörande att medborgarna och personalen alltid står i centrum när man ska implementera ny teknik i en offentlig organisation. Därför bör man utgå ifrån vilken teknik och vilka verktyg som behövs för att tjäna dem så väl som möjligt. De digitala upplevelserna som medborgarna och personalen stöter på måste fungera i praktiken, vara relevanta och betydelsefulla.

 

Det handlar alltså om att börja smått. Välj ett faktiskt problem som personalen är motiverad att hjälpa till att lösa och fundera på hur den upplevelsen kan göras bättre för medborgarna. Detta lägger grunden för att kunna automatisera processer och frigöra tid för personalen.

 

Därutöver bör man utvärdera sin datastrategi. En viktig del av att komma igång med att använda AI är nämligen tillgängliga data. Data finns i många olika system, de tillhör olika team och har olika gränssnitt. Därför bör offentliga organisationer som vill börja använda sig av AI göra sin datastrategi till en prioritet.

 

När offentliga organisationer jobbar på sin datastrategi och låter personalen se en enda version av uppgifter, till exempel genom att använda en lösning som Data Cloud, har de lagt grunden för att kunna fatta bättre, datadrivna beslut. Det hjälper till att skapa förtroende för den offentliga förvaltningen och stärka relationen med medborgarna.


Vill du ta en djupdykning i hur offentlig sektor kan använda sig av AI, eller höra mer om andra ämnen på dagordningen vid årets Dreamforce? Då kan du enkelt och helt gratis streama presentationerna på Salesforce+.

 

 
Är du nyfiken på hur generativ AI kan användas i offentlig sektor? Få alla insikter från årets Dreamforce.