PRESS AND NEWS

 

Salesforce lanserar Sales Cloud Einstein Forecasting för att fira ett år med Salesforce Einstein

Idag lanserar Salesforce [NYSE: CRM], världens ledande leverantör av CRM-system, nästa generations Sales Cloud Einstein. Med det introduceras artificiell intelligens till varje steg av säljprocessen, från kontakter till avslut och vidare till tillväxt. Med nya Einstein Forecasting får marknadschefer bättre insikt och fler möjligheter att skapa bättre prognoser för hela försäljningscykeln. Utöver det presenteras även Einstein Opportunity Scoring, som automatiskt prioriterar de mest värdefulla affärerna, och Einstein Email Insights, som automatiskt identifierar de allra viktigaste mejlen. Det gör att företagets säljare kan agera snabbare och smartare.

Einstein Forecasting levererar banbrytande innovation som ger bättre förutsägbarhet i affärerna, från marknadschefen till CFO:n. Säljavdelningen förlitar sig fortfarande på bristfälliga kalkylblad och föråldrade system för att göra säljprognoser, något som resulterar i felaktiga prognoser, sämre prestationer och sämre anknytning med verkligheten. Faktum är att bara hälften av de förutsedda affärerna går enligt plan, något som leder till sämre resultat än planerat.

Einstein Forecasting är en färdigförpackad och helautomatiserad lösning som använder företagets samtliga CRM-data för att eliminera gissandet i prognoser. Einstein Forecasting kan analysera, bearbeta och förstå nyckelfaktorer som säsongsbetonad försäljning och historiska data för att kunna göra väldigt exakta, individualiserade prognoser. Den innehåller även en unik mix av självlärande algoritmer som lär sig både individuella och de olika avdelningarnas prognoser samt analyserar om de oftast är positiva, negativa samt om de uppfyller målen regelbundet. Utifrån det skapas en oberoende analys åt marknadschefen och Einstein ger även överblickbara svar på värdena så att det är lätt att veta vad som kan förväntas och varför.

Med Einstein Forecasting kan exempelvis en regionchef för ett försäkringsbolag snabbt få översikt över sin avdelning för att se om de kommer nå målen för kvartalet eller om några affärer är i fara. Med insikterna som Einstein Forecasting ger kan regionchefen snabbt ta upp orosmoment med säljavdelningen innan det är för sent. På samma sätt kan ekonomichefen använda Einstein Forecasting för att bedöma om det finns tillräckligt med kapital för att expandera företaget till nya marknader under samma kvartal eller om det är läge att avvakta.

Salesforce lanserar även Einstein Opportunity Scoring och Einstein Email Insights för att se till att säljarna fokuserar på rätt affärer.

• Einstein Opportunity Scoring. Identifierar, för fram och prioriterar de mest värdefulla affärsmöjligheterna, både baserat på storlek och engagemang och kopplar det till Sales Cloud. Einstein fortsätter att övervaka pågående affärer för att kunna identifiera om några riskerar att gå förlorade, vilket gör att säljarna kan fokusera på bättre relationer och fler affärer. Nu behöver säljaren själv inte gå igenom ändlösa förslag, utan Einstein Opportunity Scoring sköter det, så att säljaren kan fokusera på själva affärerna.

• Einstein Email Insights. Med Einstein Email Insights får varje säljare en egen e-postassistent. Med naturlig språkbehandling (NLP) identifierar Einstein Email Insights de viktigaste mejlen och rekommenderar den bästa handlingsplanen för varje enskilt mejl. Det gör att säljarna snabbt kan gå igenom det viktigaste i sin inbox och snabbt uppfylla kundernas behov. Om en säljare varit ute på kundmöten en hel dag behöver denna inte komma tillbaka till en full inbox och ödsla tid på att försöka hitta det som är viktigt.

Salesforce Einstein firar ett år av innovation
I september 2016 introducerade Salesforce Einstein AI för att ge varje affärsanvändare tillgång till AI. Under månaderna som följt har företaget byggt in AI-funktioner över hela sin Customer Success Platform för att revolutionera kundupplevelsen i varje steg. Idag levererar Einstein fler än 475 miljoner förutsägelser varje dag, vilket ger mängder av företag möjligheten att agera smartare, mer produktivt och förutseende i alla delar av sitt företag. Einstein Platform Services låter samtidigt utvecklare på alla nivåer bygga AI-drivna CRM-appar med hjälp av naturlig språkbehandling och datorsyn, med klick istället för kod. Det finns redan nu fler än sju tusen utvecklare som bygger Einstein-drivna appar. Allt eftersom Salesforces Einstein ökar på innovationstakten jobbar Salesforce Research på att flytta fram gränserna för djupinlärning. Under ledning av chefsforskaren Dr. Richard Socher har Research-teamet publicerat fler än tio vetenskapliga artiklar under satsningens första år. Läs mer om dessa här.

Nya Salesforce AI Innovation Fund driver nästa generations AI
För att gynna utvecklingen av nya AI-lösningar har Salesforces investeringsgrupp, Salesforce Ventures, utannonserat Salesforce AI Innovation Fund på 50 miljoner dollar. Snabbväxande AI-startups som Highspot, Squirro och TalkIQ är de första att få ta del av finansiering från fonden för att snabba på utvecklingen av banbrytande AI-lösningar hos Salesforce.

Pris och tillgänglighet
Einstein Forecasting, Einstein Opportunity Scoring och Einstein Email Insights finns i dagsläget som pilotprojekt och förväntas vara tillgängliga på ett bredare plan under första halvan av 2018. Prissättning kommer att meddelas inför den skarpa lanseringen.