PRESS AND NEWS

 

Förtroendet för företagen växer bland konsumenter – fler och fler bekväma med att dela sin information med företag visar ny global undersökning

61 procent av konsumenterna är bekväma med att företag använder personlig information givet att det sker öppet och är till nytta för användaren. Dessutom anser fler än någonsin att företag agerar med samhällsintressen i fokus. Det visar en ny rapport där Salesforce undersökt hur förtroendet mellan kunden och företag har utvecklats.

Andelen som i dag känner sig bekväma med att företag använder personlig information har ökat med 9 procent sedan 2020, visar Salesforce undersökning. Även användningen av AI uppvisar en positiv trend. 57 procent av konsumenterna litar på att företag använder teknologi såsom AI på ett etiskt sätt, en ökning med 9 procent.

Förtroende är naturligtvis helt centralt för kunder online, särskilt i dessa tider. Samtidigt förväntar sig de flesta att företagen ska förstå deras unika behov. För företag betyder detta en alltmer utmanande balansakt mellan konsumentens integritet och deras önskan om att få sina förväntningar infriade,” säger Dan Bjurman Sverigechef på Salesforce.

Rapporten visar även att förtroendet för att företagen agerar med samhällets bästa för ögonen ökar. 68 procent av kunderna litar på att företagen agerar med samhället i fokus, en betydande ökning från 59 procent.

1.  Viktiga insikter från undersökningen:

  • 88 % anser att förtroendet gentemot företag blir viktigare i tider av förändring.
  • 73% förväntar sig att företagen ska förstå deras unika behov och förväntningar.
  • 78 % av konsumenternas köpbeslut påverkas av företagets miljöpraxis.
  • 66% har slutat köpa från företag vars värderingar inte stämmer överens med deras egna.
  • 62 % känner en känslomässig koppling till de varumärken som de köper mest av.

Här kan du ta del av undersökningen i sin helhet med tillhörande statistik.