PRESS AND NEWS

 

Unga riskerar halka efter i användningen av kommunala digitala tjänster, visar ny undersökning av Salesforce.

Salesforce har låtit drygt 1000 svenskar svara på hur de upplever digitaliseringen av offentlig sektor och då i synnerhet kommunernas digitala tjänster. Resultatet visar att kommunerna skapar värde redan idag men, något oväntat, att unga riskerar att halka efter i användningen om inte vissa användarkrav möts.

1.  Nöjdheten för digitala tjänster störst bland unga och går ner med åldern

Unga i åldrarna 18-29 är de som känner sig mest nöjda med de e-tjänster som kommunerna tillhandahåller. Men, de tycker att dessa tjänster är för komplicerade och för generiska.

  • 43% inom gruppen “unga” är mycket nöjda. Att jämföra med 65+ där bara 7% känner samma entusiasm.
  • 35% inom gruppen “unga” anger att huvudorsaken till att man inte använder kommunala e-tjänster är att dessa är för komplicerade, 31% anger att hindret är frustrerande och 26% att tjänsterna inte är anpassade efter behoven man har.

2.  Ökad individanpassning - ett tydligt krav från användarna

Det största gemensamma hindret bland samtliga respondenter är bristen på anpassning av e-tjänster. 28% svarar att dessa är för generiska för att ge värde och användas. Bland övriga hinder för bredare användning anger användarna komplexiteten (25%), en frustrerande användarupplevelse (23%) och att tjänsten inte adresserar de behov användaren har (21%).

För kommuner, med mängder av data, är möjligheten att ta fram e-tjänster som är individanpassade och värdefulla för varje medborgare mycket stor och skulle sannolikt innebära en ökad användning av digitala tjänster.

3.  Skola, trafik och bibliotek de mest använda digitala tjänsterna, men inte alltid de viktigaste

De tjänster svenskarna använder mest omfattar skola (33%), trafik och resande (29%) och bibliotekstjänster (23%). De är också dessa tjänster, med undantag för bibliotekstjänster, som medborgarna klassar som de viktigaste. På tredje plats bland de tjänster som man anser är viktigast finns istället e-tjänster kopplade till vatten- och avloppshantering.

4.  Identitetsstöld och hackade konton oroar mest

De risker svenska medborgare oroar sig mest över är överlägset identitetsstöld (53%) följt av att få sitt sociala konto hackat (32%). De risker man är minst oroad över är att persondata hamnar i händerna på främmande makt i samband med någon form av brottsutredning ((6%) och att data delas med andra företag (14%).