• Salesforce.coms fullständiga Integritetspolicy innehåller mer information om rutinerna för dataskydd på Företagets Webbplats.
 • Salesforce.com är en certifierad licensinnehavare av TRUSTe Privacy Seal. Bolaget har även certifierat vissa av sina tjänster inom ramen för EU - US . Privacy Shield ram.
 
 • När du begär ytterligare information eller registrerar dig på salesforce.coms Webbplats kommer Företaget att be dig uppge grundläggande kontaktuppgifter.
 • När du köper salesforce.coms applikationer eller tjänster ("tjänsterna") kommer företaget att be dig uppge information för fakturering. 
 • När du köper salesforce.coms applikationer eller tjänster ("Tjänsterna") kommer Företaget att be dig uppge faktureringsinformation. När du anmäler dig till eller deltar i företagsevenemang kommer Företaget att be dig uppge grundläggande kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter samt information om ditt deltagande i evenemangen på salesforce.coms Webbplatser.
 • Salesforce.com använder vanliga Internet-tekniker, t.ex. cookies och webb-beacons, för att hålla reda på interaktionen med Företagets Webbplatser och e-postmeddelanden.
 • Mer information om salesforce.coms rutiner för insamling av information kan du få genom att klicka here.
 
 • Salesforce.com använder den insamlade informationen för att förse dig med de tjänster som du begär.
 • Salesforce.com kan använda insamlad information för att förse dig med ytterligare information om Företagets Tjänster, partners, kampanjer och evenemang.
 • Salesforce.com kan använda insamlad information för att förbättra Företagets Webbplatser och Tjänster.
 • Salesforce.com kommer varken att dela eller handla med, sälja eller hyra ut personligt identifierbar information till tredje part för användning i reklamsyfte, såvida inte detta beskrivs i den fullständiga Integritetspolicyn.
 • Mer information om salesforce.coms rutiner för användning av insamlad information kan du få genom att klicka här.
 
 • Salesforce.com-kunder kan skicka in data eller information elektroniskt till Företagets Tjänster ("Kunddata").
 • Salesforce.com kommer inte att granska, dela, distribuera eller referera till sådana Kunddata med undantag för vad som anges i salesforce.coms huvudavtal för prenumeration eller i tvingande lag. I enlighet med salesforce.coms huvudavtal för prenumeration kan salesforce.com få tillgång till Kunddata endast i syfte att tillhandahålla Tjänsterna, förebygga eller åtgärda tjänsterelaterade eller tekniska problem samt på begäran av en kund i samband med kundsupportärenden eller om det krävs enligt lag.
 
 • Varje e-postmeddelande med marknadsföring från salesforce.com innehåller anvisningar om hur du kan välja att inte få fler sådana e-postmeddelanden från Företaget.
 • Om du förser salesforce.com med kontaktuppgifter kan du välja hur Företaget får använda informationen genom att klicka här.
 • Om du vill ha mer information om hur du kan hantera den kommunikation som du får från salesforce.com och instruktioner för hur du uppdaterar lämnade uppgifter när du registrerar dig för Företagets Tjänster kan du klicka här.
 

Mer information om salesforce.coms rutiner för dataskydd finns i Företagets fullständiga Integritetspolicy. Frågor om salesforce.coms Integritetspolicy eller rutiner för dataskydd kan skickas hit eller per post:

Salesforce.com Privacy
The Landmark @ One Market Street, Suite 300
San Francisco, CA 94105

Om salesforce.com inte har svarat på ett tillfredsställande sätt, eller om du har ett klagomål rörande personlig integritet eller vår användning av personuppgifter som vi inte har hanterat på ett tillfredsställande sätt, vänligen kontakta vår oberoende tredjepartsorganisation baserad i USA som erbjuder medling vid tvister (kostnadsfritt): https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.