PRESS AND NEWS

 

Bilindustrin har lågt förtroende för sin digitala förmåga – ny rapport visar branschens egna insikter om risker och möjligheter med digitaliseringen.

Mjukvaruföretaget Salesforce publicerar nu sin första Trends in Automotive-rapport, innehållandes nyckeldata och insikter från femhundra beslutsfattare inom den globala bilindustrin. Biltillverkare, återförsäljare och långivare finns alla representerade i rapporten.

Trycket på bilindustrin är enormt just nu. Komponentbrist, energipriser och minskat köputrymme bland kunder är några av orosmolnen. Samtidigt som dessa kriser behöver pareras sker en övergång till den digitala världen. Vad säger branschen om de risker och möjligheter digitaliseringen medför?

Rapporten visar bland annat att:

  • Branschen har ett lågt förtroende för sin digitala förmåga – både tillverkare och återförsäljare rankar sin förmåga att flytta sin försäljning online lågt. Rapporten mäter bland annat faktorer som att kunna nå kunder via flera kanaler (sms, mail, webb, mobil) eller att individanpassa kommunikationen utifrån kundprofil, kanal, typ av fordon etc. I båda fallen rankar man sin förmåga mycket lågt.
  • Den data man behöver saknas ofta – 93% av respondenterna anser att förstahandsdata kan på allvar öka kundupplevelsen men bara 46 % av respondenterna anger att de har utförliga kunddata. Anledningen är att data såsom kundprofil, transaktionshistorik, servicehistorik m.m. lagras i olika system. Den data branschen rankar som viktigast i sammanhanget är fordonsdata från sensorer, lokaliserings- och kommunikationsenheter t.ex.
  • Jakten på nya intäktsströmmar är i full gång – bilbranschens egna finansbolag jobbar med nya sätt att bredda sina erbjudanden, genom att exempelvis ge dessa möjlighet att köpa försäkringar som baseras på användning eller leverera uppgraderingar av bilfunktionalitet på prenumeration.
  • Investeringarna högst inom IoT – vad gäller de investeringar som branschen satsar på just nu ifråga om uppkopplade fordon, svarar 68% av tillverkarna och 62% av återförsäljarna att det är IoT, dvs. möjligheter att koppla upp fordonen till olika miljöer, i såväl stillastående som rörligt läge.

“Rapporten stämmer väl överens med vår egen research på området. En digital köpupplevelse ställer oerhört högra krav på timing och transparens. Med stora ekonomiska beslut kommer ökade krav på tydlighet och tillgänglighet. Att upprätthålla en digital D2C affärsmodell förpliktigar, inte minst i gränssnitt och timing. Relevant kommunikation i rätt kanal är fortfarande avgörande för att bli kostnadseffektiv”, säger Fredrik Sterner Cederlöf, Global Head of Customer Insight & Analytics på Polestar.