Priser och versioner

Priser och versioner

Omvandla din idé till applikationer redan idag med App Cloud

Omvandla din idé till applikationer redan idag med App Cloud

Employee Apps and Community
 
 
kr 250

/användare/månad*
(faktureras årligen)

GRATIS
TESTVERSION

Utveckling av egna program

Apputveckling med peka och klicka

Diskussionsgrupp för anställda

Kund- och kontakthantering

Uppgifts- och händelseuppföljning

Kundcasehantering

Kunskapsbas**

Chatter

Salesforce Identity

Anpassningsbara rapporter och instrumentpaneler

Mobil åtkomst och administration

Integration via API:er i realtid

Molndatabas

Apps Plus
 
 
kr 750

/användare/månad*
(faktureras årligen)

GRATIS
TESTVERSION

Utveckling av egna program

Apputveckling med peka och klicka

Kund- och kontakthantering

Uppgifts- och händelseuppföljning

Ursprungligt samarbete (Chatter)

Arbetsflöde och godkännanden

Kunskapsbas**

Salesforce Identity

Anpassningsbara rapporter och instrumentpaneler

Mobil åtkomst och administration

Utvecklingskitt för mobil utveckling

Distribuera appar via Private AppExchange

Integration via API:er i realtid

Molndatabas

Heroku Enterprise
Starter
 
 
Från
kr 40000

/företag/månad
(faktureras årligen)

Kontakta Mig

Stödjer moderna programspråk med öppen källkod

Remove from list

Enkel horisontell och vertikal skalbarhet

Ekosystem med tilläggsprogram för tjänster

Åtkomstkontroll

Delad programportfölj

Enterprise-kontoteam

Salesforce Identity-federation

Team- och användaradministration

Hantering av resursutnyttjande

Remove from list

Salesforce-datasynkronisering

App Cloud Unlimited
 
 
Kontakat oss för förfrågan
Kontakat oss för förfrågan

Kontakta Mig

Heroku XL Dynos

Postgres-databas

Essential-tilläggsprogram

Salesforce-datasynkronisering

Salesforce Identity-federation

 
Expansionspack för Sales, Service och Apps
Expansionspack
kr75

USD//användare/månad**
(faktureras årligen)

TITTA PÅ DEMO

Öka försäljning, tjänster och appar för maximal plattformsförbrukning och antagande med åtkomst till 2 000 egna objekt per användare

Obegränsat antal appar och flikar: Skapa appar och anpassa Salesforce så att det uppfyller ditt företags och dina kunders behov.

TITTA PÅ DEMO

* Alla produkter som är tillgängliga på per-användare-basis kräver ett årskontrakt.
** Användare har endast skrivskyddad åtkomst.

Hämta den fullständiga jämförelsetabellen för de olika versionerna 

Vilka applikationer kan du själv skapa snabbare?

Tjänsterna från App Cloud kan hjälpa dig att skapa alla sorters applikationer, koppla samman all till en helhet och inspirera alla på företaget. Snabbare och bättre.

PROVA KOSTNADSFRITT

ADP
Chatta