"Successforce Consulting var en stor hjälp under uppstarten, genom planering, justering av företagsmål och genom att undvika vanliga misstag vid uppstarten. Slutsatsen är att teamet på salesforce.com kommer att hjälpa KONE att snabbare få CRM-lösningen att löna sig."

- KONE

 

Salesforce.com's Successforce Consulting och Education hjälper KONE att förkorta implementeringstiden och påskynda avkastning på investering

Utmaning

 • KONE, en ledande leverantör av hissar och rulltrappor, behövde ersätta de fragmenterade säljhanteringssystem som de använde världen över. Målet var att få en enda, täckande överblick över säljprojekt och kunder
 • KONE behövde systemintegrationsexpertis för att kunna använda sin storskaliga SAP-investering
 • Med en deadline på nio månader för att lansera systemet hos mer än 2 000 användare i 43 länder behövde KONE hjälp med uppstart och utbildning

Lösning

 • KONE anlitade Successforce Consulting för att koordinera uppstarten av Salesforce SFA för att underlätta SAP-integreringen och för att säkerställa kunskapsöverföringen
 • Teamet hos Successforce Consulting, inklusive en projektledare, en integrationsspecialist och två analytiker, hade regelbundna designmöten och säkerställde kunskapsöverföringen genom träffar för att utbilda utbildarna i alla aspekter av projektet, inklusive anpassning och SAP-integration
 • Med minimal hjälp från Successforce Consulting använde KONE Force.com Builder för att anpassa etiketter, fält, layouter och arbetsflöden

Resultat

 • Pilotprogrammet lanserades inom tre månader i tre länder, de kvarvarande länderna planerades gå online under de kommande månaderna
 • KONE uppskattar att Successforce Consulting hjälpte till att förkorta implementeringstiden med hela fem månader
 • Med hjälp av teamet på Successforce Consulting planerar företaget att uppnå en avkastning på sin Salesforce-investering inom tre år
 • KONE har även teamet på Successforce Consulting att tacka för hjälpen att påskynda tiden tills lösningen lönar sig, driva på användaracceptansen, förbättra beslutsfattandet och minska den administrativa bördan som orsakades av ett fragmenterat system
 • Företaget sparade in fem månaders implementeringstid och har uppnått 90 procents användaracceptans efter ett år
Överst
 
Chatta