Tekoäly tuo julkiselle sektorille ainutlaatuisen mahdollisuuden tarjota parempaa palvelua, rakentaa luottamussuhde asiakkaisiin ja työskennellä tehokkaammin. Tämä kuitenkin edellyttää, että organisaatiossa on sitä varten tarvittavat taidot ja osaaminen. Lue alta, mitä julkinen sektori tarvitsee voidakseen ottaa käyttöönsä uusia teknologioita, kuten tekoälyn.

Tekoäly on nykyään kaikkialla. Julkisen sektorin kannalta on kiinnostavaa tietää, kuinka tekoäly voi tehdä työnteosta helpompaa ja tehokkaampaa sekä työntekijöiden että asiakkaiden kannalta. Julkisen sektorin instituutiot ja viranomaiset voivat hyötyä tekoälystä erityisesti kyberturvallisuuden ja tietojenkäsittelyn suhteen.

Teknologialla on nykypäivänä yhä suurempi rooli niin arjessa kuin työelämässäkin, ja on tärkeää, että julkisen sektorin työntekijät kehittävät osaamistaan ja valmistautuvat tulevaisuuteen. Kun työntekijät hallitsevat tekoälyn käytön, he voivat tarjota parempaa palvelua ja ennen kaikkea näyttää uskottavammilta asiakkaiden silmissä. Tämä tosin edellyttää, että heillä on riittävät taidot, ja yksi merkittävin tekoälyyn liittyvä huoli onkin tarvittavien kykyjen puute.

Sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatiot tarvitsevat tekoälyyn liittyviä taitoja, ja tämä luo kilpailuasetelman työntekijöiden välille. Työntekijät pelkäävät samaan aikaan myös, että uusi teknologia vie heidän työnsä. Sijoituspankki Goldman Sachs ennusti maaliskuussa, että tekoäly saattaa korvata 300 miljoonaa kokoaikaista työpaikkaa maailmanlaajuisesti, mikä vaikuttaisi lähes viidesosaan työssäkäyvästä väestöstä.

Uusiakin työpaikkoja kuitenkin syntyy, ja ne vaativat uusia taitoja. Siksi on tärkeää, että organisaatiossa on saatavilla tärkeät perustiedot. Datan ja IT-infrastruktuurin modernisointi onkin ensimmäinen askel kohti julkisen sektorin valmistautumista tekoälyoptimoitua tulevaisuutta varten.

 

Inspiraatiota tekoälykoulutukseen


Tekoäly voi optimoida julkisen sektorin toimintaa siten, että asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata tehokkaammin. Mahdollisuuksia on runsaasti, ja teknologiaa voidaan hyödyntää muun muassa seuraavilla osa-alueilla: 

  • Lomakkeiden ja asiakirjojen käsittely

  • Suurten tietomäärien analysointi

  • Itsepalveluratkaisut 

  • Diagnostiikan ja vierailujen tuki

Käyttökohteita on valtava määrä, ja julkisella sektorilla tarvitaan yhä enemmän työntekijöitä, jotka osaavat hallita digitaalisesti asiakastietojen suurta määrää ja rakentaa edistyneitä tekoälymalleja.

Monessa maassa on parhaillaan käynnissä hankkeita, joilla pyritään kehittämään julkisen sektorin työntekijöiden osaamista. Singaporen hallitus esimerkiksi käynnisti kansallisen AI for Everyone -ohjelman, jonka tarkoituksena on opettaa yksityishenkilöille ja organisaatioille, kuinka tekoälyä ja koneoppimista voi hyödyntää. Myös Suomen rajojen sisällä on oivallettu tekoälyn merkitys: Elements of AI on Helsingin yliopiston ja MinnaLearnin tarjoama ilmainen verkkokurssi tekoälyn perusteista kaikille halukkaille.

 

Tekoäly voi auttaa lisäämään luottamusta julkiseen sektoriin


Osaavat työntekijät, joilla on oikeanlaiset taidot, ovat välttämätön edellytys hyvin toimivalle julkiselle sektorille. Salesforcen tutkimuksen mukaan kuitenkin 73 prosentilla työvoimasta ei mielestään ole ”riittäviä valmiuksia” oppiakseen tekoälyn aikakaudella tarvittavat digitaaliset taidot.

On tärkeää kehittää julkisen sektorin työntekijöiden osaamista, sillä siten voidaan paremmin tarttua teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ajantasaiset taidot tarjoavat turvallisuutta työntekijöille epävakaina aikoina ja parantavat lisäksi julkisen sektorin kanssa asioivien asiakkaiden kokemusta.

Tämä onkin oivallinen tilaisuus kasvattaa luottamusta ja varmistaa, että julkinen sektori tekee kaikkensa tarjotakseen parasta mahdollista palvelua asiakkailleen. Koulutuksen tarjoamisen lisäksi on tärkeää modernisoida ja yhdistää data, jotta voidaan varmistaa, että työntekijöillä on riittävät valmiudet käyttää tekoälyä. 

 

Data on luotettavan tekoälyn kivijalka 


Miten julkisen sektorin työntekijöitä voidaan valmistella tekoälyn kanssa työskentelemiseen? Dataa standardisoimalla ja modernisoimalla. Tekoälytyökalut ovat vain yhtä tehokkaita kuin niiden perustana oleva data – sekä niitä käyttävät ihmiset.

Tiedot yhdistämällä voidaan hyödyntää kaikki tekoälyn ja automaation tarjoamat mahdollisuudet ja luoda kokemuksia, jotka lisäävät asiakkaiden luottamusta julkiseen sektoriin.

Luottamus on ehdottoman tärkeää julkisella sektorilla. Datan koskemattomuus ja tietoturva ovatkin erittäin tärkeässä roolissa, kun tekoälyä aletaan hyödyntää julkisella sektorilla. Onnistunut tekoälyn ja automaation hyödyntäminen edellyttää, että organisaatiossa on datajohtaja eli Chief Data Officer, joka vastaa datan hallinnan lisäksi erityisesti siitä, että datalähtöisiä teknologioita käytetään eettisesti ja reilusti.Haluatko kuulla lisää julkisen sektorin lähestymistavasta digitaaliseen transformaatioon?

👉 Lue lisää asiakkaiden ja julkisen sektorin väliseen kanssakäymiseen vaikuttavista globaaleista trendeistä ”The connected government” -raportista.

 

Haluatko tietää, miten julkinen sektori voi sopeutua tulevaisuuteen tekoälyä ja dataa hyödyntämällä?

👉 Julkisen sektorin täytyy vastata haasteisiin nopeammin ja tehokkaammin kuin koskaan aiemmin. Lue, miten tekoäly ja data muokkaavat julkisten palveluiden tulevaisuutta.