Hoofdstuk 2: Een multidisciplinair team voor je CDP-implementatie samenstellen

 
LEESTIJD: 10 MINUTEN
 
 
 
 
Martin Kihn
SVP of Strategy, Salesforce Marketing Cloud
 
Chris O' Hara
VP of Data & Identity, Salesforce Marketing Cloud
 
 
 
 
 
 

Door de jaren heen hebben we tal van bedrijven de revue zien passeren die hun marketingstrategie voortaan op data zouden gaan baseren. De bedrijven die daar goede resultaten mee behalen, hebben allemaal geïnvesteerd in de mensen en processen die je nodig hebt om die omslag vol te houden.

Hoe je het ook wendt of keert, zonder duidelijke aansturing door de directie en het middenkader komt change management niet van de grond. Maar wie zijn die mensen binnen je bedrijf die samen voor een omslag in datagebruik kunnen zorgen? Allereerst heb je een 'data center of excellence' nodig.

 

Een data center of excellence opzetten

Wanneer je een data center of excellence (DCOE, datakenniscentrum) wilt opzetten, is de eerste stap daar een team voor vormen. Dat DCOE-team bestaat doorgaans uit interne medewerkers van je marketing-, analytics- en IT-team, changemanagementconsultants, systeemintegratiespecialisten en andere externe partijen. De bedrijven die het op deze manier aanpakken, hebben daar meteen al aan het begin van hun traject profijt van. Doorgaans levert deze aanpak zelfs meer dan genoeg op om het vervolgtraject te financieren.

De omslag binnen je bedrijf rust volgens ons op deze drie pijlers: mensen, processen en technologie. Die zijn alledrie even belangrijk: als een van die pijlers niet op orde is, komt die omslag niet van de grond.

Het begint allemaal met je mensen. We hebben inmiddels vele duizenden bedrijven geholpen met de implementatie van hun datasoftware. De bedrijven die al snel rendement zagen, hadden allemaal op de een of andere manier een DCOE opgezet dat een bedrijfsbrede datastrategie had ontwikkeld en daar een aantal sleutelfiguren binnen het eigen bedrijf verantwoordelijk voor had gemaakt.

Dit zijn de vier stappen om een data center of excellence op te zetten:

  1. Vorm een team. Als je dit project wilt laten slagen, heb je een team met interne en externe mensen nodig. Verzamel hun input over het soort data dat ze willen vastleggen en hoe ze die data denken te gaan benutten, en stel met elkaar een aantal doelen vast waar iedereen zich in kan vinden.
  2. Leg alle processen tot in detail vast. Zorg dat duidelijk is wie voor elke stap verantwoordelijk is, leg de belangrijkste overdrachtsmomenten vast en voer duidelijke communicatieregels in.
  3. Implementeer technologie die de mensen en de processen ondersteunt. Als je het juiste team en de benodigde processen op de rit hebt staan, zorgt de juiste technologie ervoor dat die volledig tot hun recht komen.
  4. Kijk wat het oplevert. Bedrijven die eerst een team samenstellen, doordachte processen opzetten en daarvoor de juiste technologie implementeren, zien al snel rendement.

De interne belanghebbenden op één lijn krijgen

Zoals gezegd heb je voor een goed DCOE een team met zowel interne medewerkers als externe partners nodig. Laten we eerst eens kijken hoe je de interne belanghebbenden uit je marketing-, analytics- en IT/CRM-team op één lijn krijgt.

Marketing

Het CDP was in eerste instantie bedoeld voor marketeers. Wij denken zelf dat een CDP binnen het gehele bedrijf inzetbaar is, maar marketeers zijn erg in hun nopjes met de mogelijkheid om data te integreren en te harmoniseren. Zij zijn dus meestal wel in voor je CDP-project (en zorgen waarschijnlijk ook voor de meeste hoofdbrekens).

  • Zorg dat het CDP geschikt is voor je bedrijfsactiviteiten die winst opleveren. Marketeers zijn praktisch ingesteld en houden zich steeds vaker bezig met werkzaamheden die rechtstreeks van invloed zijn op het bedrijfsresultaat. De kans dat je CDP een succes wordt, is groter als marketeers daarmee klanten kunnen werven, converteren en behouden. Je kunt dus het best beginnen met waardevolle databronnen waarmee de marketingafdeling een beter resultaat kan neerzetten. Stem je definitie van 'succes' af op het succes van de marketingafdeling.
  • Zorg dat je tool breed inzetbaar is. Een CDP moet flexibel zijn en voldoen aan de eisen van de technische gebruikers, maar is toch voornamelijk bedoeld om bedrijfsbreed te worden ingezet. Voor de integratie en harmonisatie kun je prima met regelsets of ML werken, zolang het systeem zelf maar intuïtief in het gebruik is. Hetzelfde geldt voor de segmentatie en activering. De dagelijkse gebruikers moeten in je ontwerpfase dan ook een duidelijke stem in het kapittel hebben.

Analytics

De meeste analyticsafdelingen zijn heel enthousiast over datacentralisatie en een nauwere samenwerking met het mediateam, dat veel data over de intentie van gebruikers oplevert.

  • Zorg dat je een goed beeld krijgt van de topprioriteiten voor je analyticsteam en verwerk die in je CDP. Doorgaans moet het analyticsteam de uitgebreide, gestructureerde data die afkomstig zijn van het CRM, de commerciële activiteiten en de offlineverkoop combineren met de ongestructureerde data van nieuwe, snelle media. Net als hun marketingcollega's hebben ook de mensen van het analyticsteam de afgelopen jaren te maken gekregen met allerlei nieuwe technologie voor de meest uiteenlopende doeleinden. Die zijn dus ook altijd op zoek naar een manier om hun analyses op een begrijpelijke manier aan het management en andere belanghebbenden te presenteren.
  • Geef je analisten de tools en flexibiliteit die ze nodig hebben. Analisten moeten tegenwoordig op basis van één bron met bedrijfsdata aangepaste rapportages, modellen en diepere analyses kunnen maken. Dat vergt een flexibel systeem. Een analist moet inzichten boven water krijgen, op grond van data bepalen hoe de customer experience kan worden verbeterd en onder meer de Customer Lifetime Value, de koopbereidheid en betere segmentatie modelleren.

IT/CRM

De CMO (Chief Marketing Officer) van tegenwoordig kan een datastrategie alleen uitvoeren als hij/zij volledig op de hoogte is van de benodigde technologie en tactiek. In een ideale wereld ligt de verantwoordelijkheid voor de functionele IT- en CRM-kant bij de CDO (Chief Data Officer). Het zou dan ook het mooist zijn als deze persoon zich bij de marketing- en analyticscollega's van het DCOE-team voegt. Maar niet ieder bedrijf is zover, dus IT en CRM vallen vaak onder de noemer IT.

  • Ruim alle eventueel nog aanwezige barrières tussen het marketingteam, de analyticsafdeling en het CRM-team uit de weg, zodat iedereen op één lijn komt te zitten. Meestal moet de IT-afdeling ervoor zorgen dat de visie van het media- en analyticsteam aansluit op de technologische structuur en segmentatiestrategie van het bedrijf. Deze afdeling is er dus voor verantwoordelijk dat de investeringsdoelen van de groep overeenkomen met het interne budget voor de technologie en infrastructuur.
  • Leg het beheer van de klantdata neer bij IT/CRM en geef ze alle benodigde middelen. De technologieafdeling zorgt er vervolgens voor dat de protocollen voor governance, privacy en beveiliging allemaal op orde zijn. Dat is vooral belangrijk nu wet- en regelgeving als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de verzameling en het beheer van klantdata aan banden heeft gelegd.

Wanneer je de belanghebbenden van deze afdelingen naar een aantal gemeenschappelijke doelstellingen laat toewerken, heb je het kader waarbinnen je een daadwerkelijk datagedreven transformatie kunt vormgeven.

In het laatste hoofdstuk gaan we in op de aanschaf en implementatie van een CDP.

 

Meer resources

 
Trailhead
Breid je kennis over platformgebaseerd klantdatabeheer uit met Trailhead.
GIDS
Ontdek hoe je mindsets verandert, een einde maakt aan data-isolatie en de klant centraal stelt.
RAPPORT
Ontdek waarom 90% van de marketeers vindt dat de pandemie de datastrategie heeft verbeterd.