Vad är employer branding? Definitionen av employer branding är hur ett företag eller verksamhet uppfattas av potentiella, nuvarande, och före detta anställda. Employer branding, eller arbetsgivarvarumärke på svenska, är alltså det allmänna intryck och de förutfattade meningar man har om en viss arbetsgivare, på liknande vis som en viss produkt speglas av sitt varumärke.

En studie från McKinsey Global Institute har förutspått att arbetsgivare i Europa och Nordamerika nästa år kommer behöva 16-18 miljoner fler högskoleutbildade arbetare än vad som finns tillgängligt. En av tio tjänster kommer inte att tillsättas. Det kommer göra utmaningen att hitta de bästa nya förmågorna ännu svårare.

Och du måste inte bara hitta den bästa personalen. Du måste även lyckas behålla dem. Studien avslöjade också att, bland de med komplicerade roller som t.ex. programvaruutvecklare eller ledarroller som är informations- och interaktionsintensiva, så var talangfulla och högpresterande anställda 800 % mer produktiva.

Med en sådan brist på skicklig personal, anställdas höga förväntningar och företagets strävan efter fortsatt framgång, hur anställer man och lyckas behålla de talanger som ska bygga din framtid? Det gör du genom att lägga ned tid och resurser på din Employer branding strategy.

 

Definiera ditt budskap

 

Employer branding är nyckeln. Det är en vital del av ett effektivt organisationellt ledarskap. Du måste locka, engagera och behålla talangerna för att kunna driva din verksamhet framåt, så du måste vara lika tilltalande för din nuvarande och framtida personal som du är för dina kunder. Du måste också stå ut från mängden. Din employer branding måste vara lika stark och unik som den branding du riktar mot kunder.

En ‘Employee Value Proposition’ (EVP) kommer hjälpa dig att definiera de unika kvaliteter som gör dig speciell för de anställda. Gartner definierar EVP som att ha fem nyckelattribut:

  1. Möjlighet (för att utvecklas och klättra i karriären)

  2. Människorna (kvaliteten på ledarskapet och medarbetarna, samt chefernas rykte)

  3. Organisationen (position på marknaden och socialt ansvar)

  4. Arbetet (stort intresse för balans mellan arbete och privatliv)

  5. Belöning (lön, förmåner och ledighet).

Om du kan lista upp tydliga och unika svar på dessa, då har du nästan lyckats definiera ett klart och särskilt budskap om ditt employer brand. Gartner påstår att, om du lyckas med ditt budskap, så kan du minska personalomsättningen med knappa 70 % och öka nyanställdas engagemang med 30 %. 

 

Fortsätt imponera även efter on-boarding

 

De flesta företag erkända för Harvard Business Review att de mestadels fokuserar på upplevelsen under anställnings- och onboardingprocessen, istället för kontinuerlig personaladministration och hela livscykeln för anställda. Att administrera och planera långsiktigt är nyckeln till att utveckla och förbättra medarbetarupplevelsen. Att driva individuella, positiva och utvecklande karriärresor kommer bli en del av den allmänna uppfattning om företaget som är ditt employer brand.

Anställdas förespråkande av arbetsplatsen är också ett viktigt verktyg i dagens anslutna och uppkopplade värld. Enligt The Drum, så litar 84 % av människor mer på rekommendationer från andra människor än på någon typ av marknadsföring. Glassdoor påstår också att merparten av kandidater läser sex recensioner innan de bildar en uppfattning om ett företag, och att 70 % av alla människor nuförtiden tittar på recensioner innan de fattar karriärbeslut.

 

Företagskultur händer inte bara… den förändras ständigt

 

“Start-up culture” har, för vissa, nästan fått en mytisk status. Från en arbetsgivares perspektiv, kan man välja de bästa inslagen i start-up culture, men slutligen måste du själv definiera din kultur. Du kan ta alla de bitar du vill ha i din verksamhet, men det betyder inte att alla bitarna kommer passa tillsammans, och blir istället ett som ett dåligt pussel. Kultur händer inte bara, den är levande och utvecklas konstant. Den är en produkt av era handlingar och den drivs av ledarskapet.

Om du lyckas, kan du locka till dig den nya generationen av unga förmågor. Som Deloitte poängterade, 83 % av de i milenniegenerationen engagerar sig aktivt när de tror att deras organisation har en inkluderande kultur, jämfört med endast 60 % om deras organisation inte har det.

 

Friktionsfria upplevelser

 

Den kultur du kultiverar i ditt företag är relativ till medarbetarupplevelsen, men kan du göra upplevelsen friktionsfri? Teknologin har drivit den digitala revolutionen och verksamheter har anammat rätt metoder för att möta deras kunders behov och leva upp till deras förväntningar. Men oftast, när en verksamhet introducerar en teknisk lösning åt sina anställda, så har lösningen valts och införts för att tillfredsställa verksamhetens behov. De anställdas behov försummas, vilket leder till lågt intresse och dålig mottagning.

Smart användning av teknologi kan ge anställda energi, ge värde till verksamheten, öka innovation och låta anställda arbeta utan hinder. Friktionsfri produktivitet kommer också förbättra medarbetarupplevelsen och vara fördelaktig för företagskulturen. Att ge folk förmågan att kommunicera effektivt och problemfritt med hjälp av kvalitativa företagsappar som kan användas var som helst kommer kännas som att du förenar din arbetskraft. Att underlätta de anställdas arbetsliv kommer bidra positivt till det allmänna intrycket av din employer branding.

 

Slutsats

 

Ditt employer brand, tillsammans med din strategi för anställdas engagemang, bör vara det bästa verktyget för att locka till sig och behålla din viktigaste personal. Båda kan stärkas med teknologi som främjar medarbetarupplevelsen. Allt detta bidrar till hur anställda förespråkar företaget.

På samma vis som människor kan få ditt företag att lyckas, så är människor också din bästa marknadsföringskanal till nya potentiella medarbetare. Så att utveckla rätt employer brand och strategi för anställda är mycket viktigt, men allt detta kan hamna i skuggan om medarbetarupplevelsen inte matchar visionen.