Det senaste året har inneburit en snabb och omfattande omställning för alla människor och företag. Det har för alltid förändrat oss och påverkat våra värderingar och beteenden. 

I veckan gästade Inger Lise Eng, Senior Director, Professional Services Nordics & Deputy Country Lead Sweden, webbinariet Behöver vi tänka om kring arbetsmiljön? tillsammans med Anna Gullström, hr-chef på Mentimeter och Susanne Wahlström, CMO på Office Management. Diskussionen handlade om, precis som titeln avslöjar, ifall vi måste tänka om kring arbetsmiljön nu när den blir digital - och hur? 

Vidare diskuterades effektivitet och produktivitet, hur man leder på distans samt framtidens kontor och arbetsmiljö. Många företag har idag samma utgångspunkt i hur de vill ta vidare frågan om framtidens arbetsplats. Arbetsplatsen tros bli en hybrid mellan att arbeta på distans och att använda kontoren mer som en social destination för upplevelse, där tillit och flexibilitet styr.

 

Snabb omställning tack vare molnet

På Salesforce har vår kultur tidigare odlats på våra 160 kontor runt om i världen med över 54 000 anställda. Dessutom har våra fysiska event mer eller mindre definierat vårt företag från start. Vi har alltid värnat om och haft stor stolthet i våra kontor. De höga Salesforce-tornen i städer runt om i världen har varit en plats för att förmedla vår företagskultur och familjekänsla, en plats för inkludering, innovation, öppet för våra medarbetare, kunder, partners, välgörenhetsorganisationer och andra samarbetspartners. Men under en natt förändrades allt. Vi ställde om, förändrade och utvecklade allt från nya produkter, nya sätt att mötas digitalt och kunna fortsätta bemöta behoven hos våra kunder, partners, anställda och samhället i stort. 

Vi stängde kontoren och tog med oss jobbet hem, för våra medarbetares hälsa och för att minska till smittpridnignen i samhället i stort. Tack vare att molnet och de digitala lösningarna alltid funnit med oss är vi flexibla, trots att vi är så stora, och kunde snabbt ställa om. Dreamforce blev digitalt, vi introducerade ny teknik som Work.com för att hjälpa våra kunder navigera i pandemin och dessutom spelar vårt vaccinmoln en stor roll i vaccinhanteringen i ett flertal länder. Och vi har sedan länge erbjudit våra medarbetare flexibilitet att jobba på distans, något som nu accelererat där alla medarbetare behöver rätt resurser och förutsättningar hemma för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt.

 

Work from anywhere är det det nya normala 

Den klassiska 9-5-arbetsdagen kommer kanske aldrig fullt komma tillbaka. 8 av 10 menar att de vill fortsätta ges flexibilitet att kunna arbeta både från kontoret och på distans. Och med flexibilitet krävs ansvar, fungerande kommunikation och tillit. Kontoren kommer fortfarande ha en viktig funktion, inte minst för innovationskraften och relationsbyggandet. Genom datainsamling och i dialog med våra anställda på Salesforce har vi lyssnat in hur de mår och vad de efterfrågar gällande arbetsmiljö och ledarskap. För Salesforce del kommer vi fortsätta erbjuda flexibilitet och valmöjligheter. Våra medarbetare ska kunna välja mellan att jobba från både kontoret och hemifrån, jobba helt på distans, vilket möjliggör för ytterligare kompetensförvärv och mer mångfald som ger bättre team, eller att jobba helt på kontoret igen, vilket kan bli aktuellt för vissa anställda med roller som kräver det. Vi kommer skapa kontor som mer fungerar som en destination för upplevelser och sociala interaktioner som föder innovation och psykisk tillfredsställelse.

 

Att leda genom skärmen

Nästan hälften av cheferna tycker att det är svårt att leda på distans, medan medarbetarna ger sina chefer gott betyg. De som har jobbat på distans det senaste året tycker att det mesta fungerar bra och upplever dessutom att de är mindre stressade, får ihop livspusslet på ett bättre sätt, samtidigt som vissa saknar digitala verktyg för att kunna arbeta på distans.

Salesforce Inger Lise Eng menar att det som ledare är viktigt att vara uppmärksam på hur medarbetarna mår och vilka verktyg de har att tillgå. Vidare är tillit och kommunikation essentiella faktorer för att kunna leda på distans. Det är såklart en omställning att leda en grupp genom en skärm och vissa subtila signaler kan vara svårare att uppfatta än om man kan ses och samtala fysiskt. Men även för ledare finns olika verktyg som stöttar arbetet och ledarskapet på distans. Dessutom kan man som ledare behöva bjuda lite på sig själv, ta initiativ och leda med goda exempel - tillexempel ta pauser och att göra distinktion mellan ledig tid och arbetstid. 

 

Se webbinariet Behöver vi tänka om kring arbetsmiljön? här.