Kundernas förväntningar har aldrig varit högre, varför Customer Success har blivit en topprioritering inom många företag, och särskilt inom säljteam. Men hur ser du till att kunderna lyckas och uppnår sina mål genom att använda dina produkter eller tjänster? Du får ett svar på detta i artikeln här.

 

Ny teknik ökar kundernas förväntningar


Den tekniska utvecklingen sätter press på företagen. Kundernas förväntningar växer i takt med att ny teknik tillkommer, i en aldrig tidigare skådad takt. Det kräver därför stor anpassningsförmåga, om du ska kunna säkerställa att företaget alltid uppfyller kundernas förväntningar - och kvalitetsprodukter och bra priser räcker inte längre. 

Idag förväntar de sig utomordentligt goda kundupplevelser i utbyte mot sin lojalitet. Och när kunderna kräver skräddarsydd och personlig service, så är det också säljarnas ansvar att leva upp till det. Detta är inte en lätt uppgift! Men det är inte heller omöjligt. Här är våra 4 bästa tips på hur du arbetar med Customer Success 2021:

1. Ta dig tid att sälja

Tidshantering är A och O om du ska klara dig bra som säljare. Idag har säljare mycket mer än tidigare att hantera, och om du ska lyckas så måste du kunna ge optimal prioritet åt din arbetstid. Faktum är att den genomsnittliga säljaren spenderar, enligt statistiken, bara 34 procent av tiden på att sälja, medan resten går till administrativa uppgifter, interna möten och andra aktiviteter som inte är direkt relaterade till dennes kärnuppgift. 

Det går också utöver arbetet med Customer Success – det är få som finner tid att bygga starka, meningsfulla och inte minst lönsamma relationer med sina kunder. Customer Success handlar om att skapa lojalitet och detta kräver mycket mer än bra priser. Det handlar om att kunna visa förståelse för kundens behov, förväntningar och situation samt att kunna organisera sina insatser efter det. Kort sagt handlar Customer Success om att möta kunder och uppfylla deras förväntningar för att hålla dem längre i butiken. Men det tar tid, och redan här har de flesta säljare en utmaning. 

2. Fokusera mer på data och insikter

Vi har mer och mer data tillgänglig och detta är guld värt för säljare. Det hjälper dem att prioritera sina leads och räkna ut hur man arbetar med leadvård. För säljarna finns det en viktig uppgift i att bygga starka kundrelationer. Försäljning är både en konst och en vetenskap, men alltför många förlitar sig enbart på deras intuition och förhåller sig inte till den information som står till deras förfogande. Men data och insikter är oerhört viktiga när man talar om Customer Success, och för säljare är det viktigt att också vara datadrivna. Annars tappar de mark till konkurrenterna. Använder du tillräckligt av den data som du har tillgänglig? Om inte, så är detta ett riktigt bra ställe att börja på. 

 

3. Använd AI för att arbeta smartare

Inom de närmaste åren förväntas användningen av artificiell intelligens (AI) explodera. Detta gäller även försäljning, där artificiell intelligens förväntas vara mer utbredd än någon annan teknik. Bland annat förväntas AI stärka säljarnas resultat genom att göra det lättare för dem att förutsäga kundernas behov och uppfylla deras förväntningar. Inom de allra flesta organisationer ses AI inte längre som ett hot mot arbetskraften, utan som en möjlighet att stärka försäljningen och Customer Success-arbetet. Om du drömmer om att effektivisera arbetsflöden och få mer tid för kundvård så kan AI vara lösningen.

 

4. Stärka samarbetet kring kundresor

Ansvaret för Customer Success är inte begränsat till säljavdelningen. Om du ska ge kunderna en bra upplevelse så behöver du leverera inom alla interaktioner med dem – inte bara i interaktionerna mellan försäljning och kund. Därför är det viktigt att hela organisationen arbetar tillsammans för att skapa personliga och sammanhållna kundupplevelser. Faktum är att mer än 75 procent av professionella köpare säger att en konsekvent kundupplevelse - över marknadsföring, försäljning och kundservice, är nyckeln till att få dem som kund i butiken. Det handlar om att bryta upp silos och istället fokusera på hela kundresan. Samarbetet mellan försäljning, marknadsföring och kundservice är därför nyckeln till att stärka arbetet med Customer Success. 

Vill du veta mer om de senaste trenderna och trenderna inom försäljning? Då kan du ladda ner vår senaste State of Sales gratis.