Från början var man tvungen att köpa och installera en programvara lokalt för att få tillgång till olika IT-tjänster. Det var både omständigt och kostsamt samt krävde konstanta och krångliga uppdateringar. Detta problem försvann emellertid sedan ganska snabbt i och med framväxten av så kallade molnbaserade tjänster. En sådan molnbaserad tjänst är SaaS, som idag blivit mer eller mindre oumbärligt för många företag. Vad är SaaS mer konkret och vilka fördelar innebär det? Samt vilka SaaS-tjänster ska man välja? 


Det gamla sättet att installera programvaror på plats skapade synkroniseringsproblem när man skulle samarbeta och dela databaser samt när det var dags för uppdateringar mm. Med tiden uppkom därför ett behov av bättre synkronisering samt snabbare och smidigare mjukvaruinstallation. Det ledde fram till utvecklandet av SaaS.

 
 

Upptäck framgångsverktygen med ett CRM för småföretag

Hitta, skaffa och behåll kunder med lösningar för försäljning, marknadsföring och kundservice – samtliga skräddarsydda för småföretag.

 

Vad betyder Saas?


SaaS står för Software as a service, dvs mjukvara som tjänst. Det är en typ av molntjänst, eller med andra ord en IT-tjänst som tillhandahålls över internet. 

SaaS är alltså en distributionsmodell för mjukvaruprogram. Istället för att installera programmen i datorn är de tillgängliga direkt via en webbsida eller app, medan leverantören står för infrastrukturen och den teknisk expertisen etc. Det enda som behövs är en internetuppkoppling.  

Software as a Service kallas ibland även för webbaserad mjukvara. Det är således en väldigt bred typ av tjänst med många underkategorier såsom exempelvis e-post, kontorsverktyg, kalender och CRM mm. Många välkända internetsajter och program kan helt eller delvis räknas som SaaS. Kända tjänster som tex gmail, Microsoft Office och Salesforce är några exempel.  

Både privatpersoner och företag kan använda Software as a Service för en rad olika ändamål. En viktig poäng med SaaS är att ansvaret för IT-systemen överförs från användarna till leverantörerna, vilket frigör tid och resurser för användarna att istället fokusera på kärnverksamheten. 

 

Vad är skillnaden mellan SaaS, IaaS och PaaS?


SaaS är en av huvudkategorierna inom molntjänster, tillsammans med IaaS (Infrastructure as a Service) och PaaS (Platform as a Service). 
 

IaaS är själva infrastrukturen, dvs servrar, lagringsutrymme, nätverksbrandvägg och fysiska datacenter mm. PaaS är både infrastrukturen plus även själva plattformen, dvs operativsystem och diverse utvecklingsverktyg mm. SaaS är såväl infrastrukturen som plattformen och de program mm som vi använder på dagliga basis (e-post, kalender, kontorsverktyg, CRM mm). 

En bra liknelse för att bättre förstå skillnaden mellan IaaS, PaaS och SaaS är den om hur man kan äta en pizza på olika sätt: Med IaaS betalar man bara för de ingredienser som krävs för att baka pizzan själv. Med PaaS betalar man även för de verktyg som krävs, dvs pizzaugnen mm - detta kan likställas med att få pizzan hemkörd. Med SaaS får man allting, dvs både ingredienserna och pizzaugnen men också möjlighet att äta den färdiga pizzan på restaurangen där den tillagats. Då slipper man även duka bordet samt diska och plocka iordning efteråt. Allt sköts av restaurangen utan att man behöver göra någonting själv och det är därför SaaS är så populärt.

 

10 fördelar med SaaS


Det är ingen slump att SaaS har blivit den dominerande modellen för mjukvarudistribution. Fördelarna är både många och stora:

 

1. Tillgänglighet och mobilitet. Det enda som behövs för att få tillgång till tjänsten är en dator eller annan enhet med internetuppkoppling. Detta underlättar tex för hemarbete som i sin tur minskar företagets kontorskostnader mm. 

 

2. Snabb och smidig implementering. Installationen och implementeringen av en SaaS-plattform går på nolltid i jämförelse med vad som krävs om man vill ha intern IT och installera allting lokalt. 

 

3. Automatiska och omedelbara uppdateringar. Detta tas om hand av leverantören så att användaren slipper tänka på det. 

 

4. Hög kvalitetskontroll och kontinuerliga förbättringar. Även detta sköts automatiskt av levarantören på basis av feedbacken från användaren. 

 

5. Skalbarhet och flexibilitet. Om antalet användare ökar eller minskar är det enkelt att göra de nödvändiga justeringarna. 

 

6. Hög säkerhetsnivå. Tillhandahålls av leverantören. 

 

7. Låga kostnader. Infrastrukturen är hos leverantören, vilket sparar utgifter för användaren. Det är en av anledningarna till varför Software as a Service passar även för mindre företag och inte endast för större. 

 

8. Hållbarhet. Molntjänster är bättre för miljön eftersom de kräver mindre hårdvaror och mindre kontorsutrymme. 

 

9. Ökad samordning och bättre samarbete. Med automatiska och universella uppdateringar undviks synkroniseringsproblem inom företaget.

 

10. Mindre IT-krångel. Välkända SaaS-leverantörer har stor erfarenhet av att sköta SaaS-mjukvaror. Det minimerar risken för problem och skulle några sådana ändå uppstå så löser leverantören det. 



Hur Salesforces SaaS-lösningar hjälper ditt företag


Salesforce är världsledande inom Customer Relationship Management (CRM) och har en plattform som integrerar molntjänster, sociala medier, e-mail marketing, mobil kommunikation, artificiell intelligens och mycket mer: 
 

Customer 360 samlar alla dina avdelningar runt kunden. Sälj, service, marketing, handel IT och analys kommer samman genom digitala arbetsflöden som förenklar och effektiviserar din verksamhet. Customer 360 hjälper dig fokusera på kunderna och att optimera varje enskild kundresa. 
 

Marketing Cloud hjälper dig lära känna dina kunder och anpassa din kommunikation därefter. Varje interaktion med kunden är en ledtråd till hur du kan förbättra din marknadsföring. Marketing Cloud hjälper dig identifiera och tyda ledtrådarna. Lyssna på kunderna och kommunicera med dem över email, sociala medier, webb och mobil. Publicera innehåll, automatisera kampanjer, analysera resultat och optimera allteftersom. 

 

Sales Cloud ger dig allt du behöver för att sälja snabbare och smartare. Ta tillvara på leads, konton och möjligheter. Utveckla dina kundrelationer så du får fler leads. Använd realtidsrapportering, instrumentbrädor och avancerade analysverktyg.  Automatisera processerna för att spara tid. Att öka din försäljning blir knappast lättare än så här.  

 

Commerce Cloud hjälper dig ligga steget före och på så vis förutse vad kunderna kommer vilja nästa gång. Samordna kundresan, digitalisera försäljningen, automatisera ordrarna, öka produktiviteten och skala din e-handel globalt. Koppla ihop data och personalisera varje interaktion med AI samt en innehållsrik marknadsföring som attraherar kunder.

 

Service Cloud revolutionerar din kundservice genom att samla alla sakkunniga på ett och samma ställe. Frågorna går automatiskt till den mest insatte medarbetaren - på så vis kan du alltid ge kunderna snabba och bra svar. Du löser deras problem med branschledande service som leder till långsiktiga kundrelationer. 


Ta hjälp av Salesforces SaaS-lösningar


Öka försäljningen, generera nya leads, hitta nya affärsmöjligheter, förbättra servicen och effektivisera marknadsföringen. Salesforce för samman företag och kunder genom revolutionerande och världsledande SaaS-lösningar. Om du vill veta mer kan du titta på vår demo här

 
 

Så uppnår du hållbar tillväxt – ny guide för småföretagare

Ladda ner vår kostnadsfria guide för att få tips och verktyg som hjälper dig som småföretagare att öka omsättningen och växa långsiktigt.