Produktutveckling är en viktig fråga för små och medelstora företag eftersom de ställs inför andra utmaningar än storföretagen när det gäller att introducera nya produkter och tjänster. Minsta motstånd kan bli till ett stort hinder, begränsade budgetar kan göra varje beslut kännbart och de små teamen kan vara bade överarbetade och underfinansierade. Samtidigt kan småföretag omvandla utmaningar till möjligheter genom att fokusera på agilitet och tempo för att bli snabbare, mer närvarande och bättre förberedda för förändring än sina större motsvarigheter.

Vi ska titta på några av de svårigheter man kan stöta på inom produktutveckling för småföretag och hur små och medelstora företag kan utnyttja sina resurser på bästa sätt för att skapa en effektiv process.

 

 
 

Fem tips för att öka produktiviteten

Lär dig hur du använder rätt verktyg som gör det enklare att göra följande: länka och integrera alla system och filer, processoptimering, rörlighet & enkel rapportering.
 
 

Småföretagarnas utmaningar med att utveckla produkter

Det är naturligtvis så att små och medelstora företag har mindre produktutvecklingsbudgetar än de större företagen. Det betyder att de måste välja sina tjänster och produkter omsorgsfullt och se till att den potentiella avkastningen är värd utvecklingskostnaden och de risker som är kopplade till att utveckla. Det gör att många småföretag fokuserar på att utveckla MVP:er (Minimum Viable Products, ungefär ”minsta livskraftiga produkt” på svenska).

Dessutom kan småföretag inte utveckla lika många produkter, eller lika ofta, som storföretagen. Det innebär att produkterna troligtvis kommer att ha längre livslängd men med mindre team eftersom de flesta små och medelstora företag inte har ett dedikerat team som arbetar uteslutande med produktutveckling. Det här leder ofta till ineffektiva arbetsflöden och processer, vilket kan bli ett problem i dagens affärsvärld där nyckeln till att behålla konkurrenskraften ligger i att snabbt få ut nya produkter på marknaden.

 

Så kan man optimera produktutveckling för småföretag

Trots att några av de här utmaningarna kan verka övermäktiga finns det många små och medelstora företag som hittar sätt att inte bara övervinna dem, utan även nå framgång. Nedan kan du läsa några exempel på hur små och medelstora företag kan utveckla och lansera innovativa nya produkter utan att hela budgeten går åt.

 

  • Sätt ihop ett erfaret och proffsigt team/utnyttja intern och extern expertis

  • Utveckla effektiva processer och rutiner, eller ta hjälp av ett externt PDC (Product Development Company, eller produktutvecklingsbolag)

  • Brainstorma och utvärdera idéer

  • Bedöm risken

  • Gör marknadsundersökningar

  • Utveckla, testa och få ut på marknaden

  • Skapa en marknadsstrategi
 

Produkten är redo – men resan har bara börjat

När din produkt eller tjänst är klar och målgruppen har informerats om det finns det fortfarande en del jobb kvar att göra. I dagens konkurrensklimat krävs konstant innovation, så var beredd på att schemalägga – och budgetera för – ny produktutveckling för småföretag i en pågående verksamhet. Använd kundernas feedback och insikter för att ständigt förbättra dina produkter och tjänster så att du hela tiden kan uppfylla kundernas förväntningar. Det allra viktigaste är att du är beredd att lära dig både av dina framgångar och av dina misstag, vilket bidrar till att minska klyftorna i fråga om såväl kunskap som erfarenheter mellan små och medelstora företag och storföretagen.

Små och medelstora företag kanske inte har tillgång till samma kapital som de stora jättarna, men de har å andra sidan tillgång till briljanta idéer, en dedikerad arbetsstyrka och innovativa strategier som kan hjälpa dem att driva produktivitet och hålla sig steget före konkurrenterna. När det gäller att utveckla produkter och tjänster för småföretag vet framtiden inga gränser.

Om du vill se hur ledare kan turboladda sina småföretag och uppnå mer i det nya normala och bortom kan du ladda ner vår kostnadsfria e-bok, Fem tips för att öka produktiviteten.

 

 
 

Fem tips för att öka produktiviteten

Lär dig hur du använder rätt verktyg som gör det enklare att göra följande: länka och integrera alla system och filer, processoptimering, rörlighet & enkel rapportering.