Medielandskapets digitaliseras allt snabbare och företag som inte följer med i utvecklingen löper stora risker att förlora affärer. Samtidigt finns det stora vinstmöjligheter för de som anpassar verksamheten till den nya digitala verkligheten.

Den här verkligheten gäller för många, inte minst för alla inom annonsförsäljning. Hur ska de agera i det digitala annonslandskapet?

Annie Lidesjö är COO på NTM, Norrköpings Tidningars Media. Det är en lokal mediekoncern som driver 17 olika titlar inom dagspress. NTM genomför just nu en digitaliseringsresa och ställer om sin annonsförsäljning. 

- Om det blir mer digitaliserat blir det också mer komplext, det ställer andra krav på att man har rätt grundförutsättningar.

Vi behöver kraftsamla inom annonsaffären så vi får en tydlig process, då blir det lättare att driva en digital annonsaffär.För att klara det måste vi säkerställa att vi har rätt system, att vi har grunden som vi kan bygga vidare på, säger Annie Lidesjö.

NTM har valt att använda Salesforce i sin digitaliseringsresa.

- Tanken är att Salesforce ska bli plattan i annonsaffären. Vi börjar med ett bra CRM-system och bokningssystem, så vi får ett bra flöde för hela kundresan, för hela annonsaffären, säger Annie Lidesjö.

 

För mer innehåll i ämnet, se Salesforce virtuella event Media Summit – Annonsförsäljning här.

Här finns mer inspiration från Dreamforce Global Content.