Det digitala eventet Dreamforce 2020 hölls under fyra dagar i december 2020. Fokus låg på hur man ställer om i en alltmer digitaliserad värld.  Inspirerande föreläsare visade vägen och gav oss fantastiska verktyg som hjälper oss att hantera digitaliseringen på bästa sätt och möta de ökade kundkraven.

Några av höjdpunkterna var:

 • Hur Customer 360 kan hjälpa företag att vara mer engagerade gentemot kunden.

 • Hur företag som vill ligga i framkant ställer om för att hantera det nya normala.

 • Intressanta berättelser som visar hur man slår in på vägen mot en digital framtid.

 • Hur Trailhead och Salesforce Platform hjälper företag att bygga upp, förnya och omskola sin personalstyrka snabbare än någonsin tidigare.

 

 

Dag 1) Customer 360 – hjälper dig att förhöja kundresan

Första dagen fokuserade på Customer 360, och en av dagens höjdpunkter var en session om hur företag kan vara mer närvarande under kundresan och förhöja hela kundupplevelsen. Sessionen hette Transform Consumer Experiences, och här har vi listat några inslag som var särskilt uppskattade:

 

 • Det nya normala kan beskrivas som en kundinriktad era, och för att kunna leva upp till kundens ökade förväntningar har digitaliseringen bland företag accelererat.

 • Företag konkurrerar inte längre bara när det gäller produkter och tjänster, utan också när det gäller själva kundupplevelsen. Hur kan företag förhöja kundupplevelsen?

 • Hur Salesforce 360 kan hjälpa företag att förhöja kundupplevelsen. Konkreta tips hur man kopplar samman e-handel, service och marknadsföring till en sömlös trevlig kundupplevelse och en njutbar kundresa från början till slut.

 • Hur företag utan en stark IT-avdelning kan använda Salesforce Platform för att skapa sina egna appar. Inga programmeringskunskaper behövs, utan man använder sig bara av en enkel dra och släpp-funktion.

 • De tre stora trenderna inom B2C-organisationer: konkurrens, erfarenhet och digitalisering. Vad innebär det för dig som företagare?

 • En överblick över Customer 360, som hjälper företag att lyckas med övergången till digitalisering av kundresan.

 

 

Dag 2) Att arbeta i en pandemi, i det "nya normala"

Andra dagens höjdpunkter var sessionen om hur man som säljteam arbetar i en virtuell säljmiljö. Hur bygger man en virtuell säljmiljö som verkligen säljer? Sessionen hette New Ways to Run a Best-In-Class Virtual Selling Team, och här kommer en kort sammanfattning av innehållet:

 • Hur arbete hemifrån påverkar företaget och i synnerhet försäljningen. Det krävs nya sätt att jobba på och det kräver nya strategier och metoder. Man måste ha en plan och en inriktning. Trailhead är ett verktyg som kan hjälpa dig att nå det målet.

 • Många företag har varit tvungna att ställa om till nya säljmetoder: ”Digitaliseringen har gått från ’bra att ha’ till ett måste, det är så kunden vill handla av dig”, säger Tom Flanagan, Senior Product Marketing Manager på Salesforce. Flanagan beskriver vilken press som dagens säljteam är under: ”De ska se till att intäkterna ökar när det råder global osäkerhet. För säljorganisationer var övergången till virtuell försäljning inte ett alternativ, de var helt enkelt TVUNGNA att hitta nya sätt att ta hand om sina kunder och spekulanter. Men övergången till att sälja på distans skapar också möjligheter. Vi ser att många kunder utnyttjar omständigheterna och börjar handla på ett helt nytt sätt. Nu handlar det om hur du ställer om och får det här att fungera för din organisation.”

 • Hur man håller säljteamet motiverat. (Enligt en färsk undersökning ansåg 55 % av de tillfrågade cheferna att fältsäljare skulle tappa sugen eller rentav säga upp sig om deras företag skulle införa en virtuell säljmiljö.) Mätbara resultat är viktigt, men det är också viktigt att säljteamet träffas virtuellt och bygger upp teamandan.

 • Hur rätt teknik kan hjälpa säljteamet att hålla en enhetlig linje. I sessionen presenteras verktyget Sales Cloud 360, som kan hjälpa ditt team att standardisera de bästa säljmetoderna och skapa en smart säljprocess. Sales Cloud 360 har många fördelar, bland annat: 1. Det är ett världsledande CRM. 2. Det är skalbart och flexibelt. 3. Det levererar resultat. 96 procent såg genast resultat efter att de implementerat verktyget. 4. Man får tillgång till ett nätverk med över 150 000 säljteam och två miljoner medlemmar.

 • Vad har Salesforce gjort för att engagera sina virtuella säljteam? Man ordnade tävlingar så att det blev roligare att engagera sig, man utarbetade tydliga strategier så att teamen visste vad de skulle fokusera på, man såg till att teamen hade de rätta verktygen och programmen och man utarbetade nya procedurer anpassade till den förändrade situationen. Resultatet? Man lyckades skapa över en miljon konversationer med sina kunder på mindre än 6 månade

 

 

Dag 3: Kundtrender 2020

Den tredje dagens höjdpunkter var en session om hur fakta om kundtrender kan hjälpa företag att navigera sig fram i dagens osäkra klimat. Sessionen hette State of Digital: Top Consumer Trends & Insights of 2020, och här listar vi en sammanfattning av innehållet i punktform:

 • År 2020 blev ett väldigt märkligt år, och samhällskartan har ritats om på radikala sätt, inklusive företagslandskapet. Det är nu viktigare än någonsin att veta var och hur och varför konsumenten handlar. Vad kan vi läsa ut av trenderna som skapats under 2020?

 • 79 % av konsumenterna tycker att själva upplevelsen av att handla hos ett företag är lika viktigt som produkterna och tjänsterna som företaget erbjuder. Den heldigitala kunden är här för att stanna. Det är som Maureen Maggioni, produktmarknadsföringschef på Salesforce, säger: ”I stort sett över en natt blev allt digitalt. Zoom blev det nya mötesrummet, virtuella event ersatte fysiska möten.” Hon fortsätter: ”Nu när 2020 har gått inser vi att många av de här trenderna inte kommer att försvinna. Frågan som alla företag bör ställa sig själva är: ’Hur anpassar vi oss för att behålla våra kunder?’”

 • Salesforce har samlat in fakta om 1,8 miljarder konsumenter i 51 länder och kan presentera olika trender som är oerhört värdefulla att känna till.

 

Trend 1: Heldigitala lösningar är nu ett måste. Tyler Lunceford, produktmarknadsföringschef på Salesforce, säger: ”Sextio procent av millenniegenerationen har handlat direkt på sociala medier.” Enligt Salesforce Shopping Index, Q2 2020, kunde företag som hanterade pandemin genom att erbjuda e-handel och hämtstationer öka sin försäljning 2,3 gånger snabbare än de som inte gjorde det.

Trend 2: Anpassningsbarhet ökar konkurrenskraften. Enligt Salesforce State of Marketing är överpresterande företag 2,4 gånger mer anpassningsbara än underpresterande företag. Maureen Maggioni säger: ”Organisationer behöver satsa på att bli snabba på att ställa om. Man ska inte bestraffa misslyckanden, utan istället uppmuntra innovation och lusten att testa och experimentera.”

Trend 3: Det är viktigare än någonsin att vara personlig. Tyler Lunceford säger: ”Vi lever i konsumismens gyllene era. Det har aldrig varit enklare att köpa. Det har aldrig funnits fler varumärken, fler annonser, fler kanaler. För att utmärka sig i det flödet måste företag satsa på att lägga in en personlig touch i sina annonser, sina erbjudanden och sitt interagerande.” För att kunna bli mer personlig behöver man data. Man behöver en plattform som kan hämta data från olika system så att man kan lära känna sin kund. Först då kan man vara personlig på riktigt. Och nå fram.

 

 

Dag 4: Trailhead

Den fjärde och sista dagen handlade om hur man förbereder sina anställda på framtidens sätt att jobba. En färsk undersökning av Salesforce visade att 69 % av de anställda är oroade över sin psykiska hälsa. ”Det är oerhört svårt att leda en personalstyrka i dessa tider”, säger Katherine von Jan, strategichef på Office of Innovation, Salesforce. ”Människor har aldrig tidigare i historien varit så sammankopplade, inte bara med varandra utan också med allt informationsflöde”, fortsätter von Jan. 

Det väcker den viktiga frågan: Hur kan vi skapa en miljö som gör att våra anställda kan klara av att hantera det nya normala på bästa sätt?

Idag är det lätt att de anställda glöms bort. Åttio procent av alla företag är inne i en accelererande digitaliseringsprocess, och bakom den processen finns anställda som också går igenom en process och måste ställa om. Därför behöver organisationer komma på nya arbetssätt och metoder som gör att de anställda kan arbeta tryggt och säkert oavsett var de befinner sig fysiskt.

Den nya trenden är att kunden står i fokus och man satsar resurser på att förhöja kundupplevelsen, och det gör att risken finns att de anställda glöms bort lite. Trailhead är ett kreativt verktyg som kan hjälpa företag att organisera och omskola sin personalstyrka på ett effektivt och enkelt sätt. Och verktyget Work hjälper företag att ta hand om sina anställdas psykiska hälsa.

 

5 tips på hur man hjälper sina anställda att hantera en föränderlig framtid

 

 1. Arbetet måste kännas meningsfullt (90 % är villiga att tjäna mindre pengar om de får göra ett mer meningsfullt arbete). ”Dagens anställda vill arbeta för företag som är etiska och främjar hållbarhet”, säger von Jaf.

 2. Uppmuntra samarbetet mellan maskin och människa. Robot Café i Japan anställer distansarbetare som kontrollerar robotar på deras arbetsplats, och Ginger.io använder AI för att förbättra det psykiska välbefinnandet hos personalen. Den här sortens samarbete mellan maskin och människa blir allt vanligare och kommer att bli en del av det nya normala. 

 3. Byt från ”alltid uppkopplad” till ”hitta flytet”. Ge dina anställda lite mer space och frihet. Förr kunde man ha servrar som bara tillät att man skickade mejl inom avdelningen. Nu börjar företag inse att det är viktigare att de anställda hittar motivationen och att de känner för sin uppgift. Då blir arbetet utfört snabbare och bättre även om viss tid går åt till annat.

 4. Övergå från en hierarkisk organisation till en platt. Många företag överger nu byråkrati till förmån för människokrati. Enligt en rapport från Mercer Global Talent Trends har 93 procent av de tillfrågade företagen planer på att bygga upp en mer platt organisation.

 

Fokusera mer på kunnande än på betyg. Vanliga betyg är inte lika intressanta längre, utan trenden är att man fokuserar på kunnande, flexibilitet och framtida potential. Numera vill man hellre leta efter rätt person istället för den mest kvalificerade. Många företag har därför uppskattat Trailhead, som är en plattform som hjälper företag att omskola och vidareutbilda sin personal. Trenden är tydlig, för 94 % av de tillfrågade i LinkedIn 2019 Workforce Report sa att de skulle stanna längre på ett företag som investerade i att ge dem vidareutbildning.

 

Gå in och läs mer om Dreamforce to You på vår hemsida där alla sessioner finns tillgängliga. Du kan titta på programmet i vilken ordning som helst och hur ofta du vill.