Under coronapandemin förändrades människors köpbeteenden drastiskt. I en osäker omvärld spenderar vi mindre pengar och söker istället trygghet i de mer basala behoven. Men för de som fortfarande vill shoppa, handlar det mer och mer om onlineshopping i tider av social distansering.

I en tid av ökad onlineshopping tenderar människor att i högre utsträckning testa nya produktkategorier och varumärken, och majoriteten av de som testar nytt kommer att fortsätta välja denna produkt eller varumärke i en lång tid framöver. Det skapar nya möjligheter för de företag som kan erbjuda den rätta produkten eller den föredragna varumärkesprofilen. Samtidigt är det en utmaning för företag att behålla befintliga kunder. En utmaning som är både svår och dyr, det är exempelvis sex till sju gånger dyrare att få en ny kund än att behålla en existerande. Alltså krävs det att man lyckas öka förtroendet och höja engagemanget hos kunderna genom olika lojalitetsprogram och personliga konsumentupplevelser. 

 

Uppdaterade och anpassade lojalitetsprogram är A och O

Med lojalitetsprogram kan företag ett kraftfullt verktyg behålla existerande kunder, få nya kunder och ta del av värdefulla kundinsikter. Programmen kan hjälpa företag utveckla långsiktiga relationer med sina kunder och driva tillväxt. Däremot förlitar sig många företag i dagsläget på föråldrade system som inte ger de integrerade upplevelserna som kunderna efterfrågar.

För att lojalitetsprogrammen ska ge värde till företaget krävs att programmen är uppdaterade, utvecklas med branschtrender och är flexibla utefter kundernas preferenser. Annars riskerar kundens förtroende för företaget att minska istället för att öka. Det kan exempelvis handla om att erbjuda upplevelser och produkter istället för poängbaserade belöningsprogram.

 

Salesforce Loyalty Management ⎼ för mer meningsfulla lojalitetsupplevelser

Med Salesforce Loyalty Management hjälper vi våra kunder inom retail att skapa engagerande och effektiva lojalitetsprogram där tekniken snabbt kan implementeras och enkelt anpassas. Tjänsten är integrerad med Salesforce Digital 360Service Cloud och Tableau vilket möjliggör för en uppdaterad och sammanlänkad lojalitetsupplevelse under hela kundresan. Tack vare att programmet är integrerat i Tableau kan du mäta all programprestanda, partnerprestanda, medlemsförvärv, och engagemang i ett och samma verktyg. 

"Organisationer med höga nivåer av kundlojalitet presterar bättre än konkurrenterna, så det är kritiskt att de tillhandahåller sina kunder med värde och minnesvärda upplevelser för att bygga tillit. Loyalty Management låter företag i olika industrier utveckla sina lojalitetsprogram från att kretsa kring transaktioner till att fokusera på människor genom att leverera skräddarsydda, relationsbyggande upplevelser för varje kund”, säger David Schmaier, VD för Salesforce Industries. 

Vårt Loyalty Management-program är en flexibel och komplett plattform helt integrerad i Salesforce-plattformen som underlättar för våra kunder att skapa olika typer av lojalitetsprogram för deras unika behov. Som företag kan du anpassa dina erbjudanden utifrån din kundbas och deras olika beteenden. Och kan på sätt skapa unika och skräddarsydda erbjudanden efter dina konsumenter, partners eller bransch. Lojalitetshantering gör det möjligt att hämta kunddata, inklusive kundens interaktion med marknadsföringsaktiviteter, köphistorik och webbplatsbesök, för att skapa en enhetlig 360-vy av kunden och därmed kunna informera om deras personliga erbjudanden.

Eftersom affärs- och kundbehov förändras ständigt kan det vara svårt att hänga med och erbjuda dina kunder det som de efterfrågar. Med hjälp av Loyalty Management kan företag få hjälp i att hitta den bästa vägen framåt och anpassa sina program, kampanjer och erbjudanden ⎼ baserat på realtidsdata. Som att identifiera varför eller under vilka omständigheter ens kunder och medlemmar inte använder sina poäng och sedan erbjuda dem nya incitament för att lösa in poängen. 

Läs mer om Loyalty Management och hur tjänsten kan hjälpa ditt företag att skapa bättre lojalitesprogram för era kunder