Det här är de mest effektiva kanalerna för kundservice baserat på svar från 7 000 beslutsfattare och kundservicemedarbetare från hela världen. Håller ditt företag jämna steg med konkurrenterna eller har det hamnat på efterkälken?

 

Digitala kundservicekanaler hjälper teamen att leva upp till kundernas förväntningar om snabb och flexibel service. När volymen med samtal till kundtjänsten nådde sina högsta nivåer någonsin under pandemins tidiga dagar så var det företag som hade digitala kanaler som lyckades hjälpa fler kunder – och göra det snabbare. Chattbotar, FAQ-sidor och webbchatt hjälpte också till att sänka volymen telefonsamtal.


Framtiden för kundtjänst är att den ska vara digital och vara tillgänglig hela tiden. Kanaler som till exempel onlinechatt, meddelandeappar och videosupport såg tvåsiffriga ökningar i andelen kunder som använder dem under 2020 jämfört med 2018, enligt State of Service-rapporten. Baserat på svaren från över 7 000 yrkesverksamma inom kundtjänst och service har vi hämtat insikter om de kanaler som är mest populära i dagsläget. Läs vidare för att få reda på hur du ser till att ert kontaktcenters arbetssätt är uppdaterat och modernt.

 

De främsta kundservicekanalerna man behöver i dagsläget
 

Åttiosju procent av de som är verksamma inom kundtjänst och service uppger att kunder har börjat använda digitala kanaler i större utsträckning än förr. Denna förändring innebär att företag måste tänka om och se över vilka kanaler de erbjuder – eller riskera att hamna på efterkälken.

 

87 % av de som är verksamma inom kundtjänst och service uppger att kunder har börjat använda digitala kanaler i större utsträckning än förr”

State of Service-rapporten, December 2020
 
Genom att koppla samman alla avdelningar kan man ge dem en komplett bild av kunden och förbättra serviceupplevelsen.

 

Fundera på om de här kundservicekanalerna kan vara lämpliga för ditt företag

 

1. Mobilt håller igång samtalet
 

Mobilt innebär asynkron kommunikation som håller igång samtalet med kunden. Detta är ett smidigt alternativ och det gör det också möjligt att spara tidigare interaktioner, vilket underlättar hela serviceupplevelsen.


Kundservicemedarbetarna kan jobba med flera kunder samtidigt och kolla upp saker som sagts tidigare. Under 2020 var det fler serviceorganisationer som använde meddelandeappar (en ökning med 29 %) och mobilappar (en ökning med 21 %) än under två år tidigare.


Ge kunderna valet att koppla ett mobilnummer till sitt konto innan de gör ett köp. Använd chattbotar för att automatisera enformiga och rutinmässiga frågor från kunderna via sms, WhatsApp och Facebook Messenger.

 

2. Social kundservice förebygger att små problem blir stora
 

Sjuttioen procent av kundserviceorganisationer använder sig av kanaler på sociala medier, och av god anledning. Vissa kunder kanske lägger upp anledningar till varför ditt företag gjort dem frustrerade på företagets sidor på sociala medier, eller i kommentarer på era inlägg. Du måste vara snabb att agera när sådant händer innan det urartar – speciellt om det kan skada företagets rykte. 


Koppla samman dina team för marknadsföring och kundservice med social kundservice för att få en komplett bild av kunden innan du svarar på en fråga som kommit på sociala medier. När en kund svarar på ett inlägg med ett klagomål eller en fråga så kan ditt team omedelbart börja jobba för att lösa det. Sociala medier-kanaler hjälper dig också hålla ett öga på nyckelord och språkbruk – och skapa, hantera och hålla ett öga på ärenden från företagets flöden.

 

3. Självservicekanaler funkar för snabba frågor
 

Sjuttioåtta procent av folk som jobbar med kundservice sa att kunderna har börjat använda självservice oftare. Självservicekanaler inkluderar hjälpcentret, FAQ-sidan, kunskapsbasen och en kundportal. Med portaler så loggar kunderna in för att få tillgång till informationen, som till exempel sin köphistorik, och för att göra enkla saker som till exempel returnera en vara eller göra återköp. Sextiofem procent av kunder föredrar att använda självbetjäning för enklare saker.

 

65 % av kunder föredrar att använda självbetjäning för enklare saker. ”

State of Service-rapporten, December 2020

 

För att hålla självservicekanalerna uppdaterade bör du regelbundet granska ärendena. Vad är det kunderna ofta frågar om? Håller nya trender på att uppstå? Använd sedan de insikterna för att skapa innehåll som adresserar vanliga problem och frågor. Se till att sökmotoroptimera innehåller med relevanta sökord så att användarna enkelt kan hitta relevant information när de stöter på ett problem eller har en fråga.

 

4. Chattbotar ger personaliserad digital support

 

Vår undersökning fann att antalet företag som använder sig av chattbotar för att kunna tillgodose fler kunder har ökat med 67 % sedan 2018. Chattbotar är egentligen en gren av självservicen. De analyserar data med hjälp av AI för att lösa vanliga problem och svara på vanligt förekommande frågor. Chattbotarna rekommenderar relevanta artiklar i kunskapsbasen eller i hjälpcentret och svarar på enkla ja- eller nej-frågor. Kunderna använder dem för att ta reda på enkla saker som till exempel om en beställning har skickats eller inte.


Kontaktcentret gynnas av chattbotarna eftersom de leder till en minskning av antalet telefonsamtal som görs för rutinmässiga frågor. Tack vare detta kan personalen fokusera på mer komplexa ärenden.


Kontaktcentret gynnas av chattbotarna eftersom de leder till en minskning av antalet telefonsamtal som görs för rutinmässiga frågor. Tack vare detta kan personalen fokusera på mer komplexa ärenden.


Chattbotar ger era digitala kundservicekanaler en mer personlig touch. De kan programmeras så att de använder naturligt och vänligt språk. Du kan se till att de presenterar sig själva och att de tilltalar kunden med hens namn. Om ärendet är mer komplext så hjälper chattbotarna till att samla in nyttig information och skicka denna och kunden vidare till en medarbetare.

 

5. Video för mer personlig hjälp

 

State of Service-rapporten fann också att användandet av video inom kundservice har ökat med 42 %. Detta är ju inte helt ologiskt då video är näst bäst efter faktisk personlig support på plats.


Den Visuella fjärrassistenten ger personlig support för rutinmässiga ärenden – allt från hur man återställer tv:n till hur man startar om ett styrsystem för maskiner i en fabrik.


Dessutom är videosupport väldigt enkelt att använda. När en kund kontaktar kundtjänsten så kan hen välja att ha ett videosamtal. Om de vill det så får medarbetaren en länk för att gå med i ett videosamtal. Kundservicemedarbetaren kan sedan leda kunden genom stegen och kunden kan kanske till och med visa problemen med kameran.

 

6. Röstkommunikation skapar en bra serviceupplevelse

 

Röst är fortfarande etta på listan och den mest använda kanalen. När man kombinerar sitt CRM med molnbaserad telefoni med Service Cloud Voice så blir röst en digital kanal. Den här tekniken får upp all samtalsinformation på medarbetarens datorskärm och transkriberar samtalet så att personalen inte behöver sitta och ta anteckningar. Digital röst kan också leda till att AI tar fram relevanta artiklar från kunskapsbasen och kan rekommendera åtgärder för att hjälpa personalen lösa problem snabbare. Detta hjälper personalen hålla fokus på kunden.

 

 

Vägen till helt digitala kundservicekanaler

 

Det räcker inte att bara vara tillgänglig. Kundtjänsten måste se till att alla deras servicekanaler är sammankopplade med rätt data och automatisering. Om en kund till exempel kontaktar er via webbchatt angående en beställning så hjälper ni kunden genom att hålla den informationen tillgänglig för chattboten. Och om en kund anmäler att hen blivit av med sitt betalkort så måste ni tillhandahålla rätt artikel i kunskapsbasen som vägleder kunden genom processen.


Se till att kontaktcentret är sammankopplat för att svara på frågor i alla kanaler. Ge dina team en komplett vy över alla data och möjligheten att hantera ärenden i olika kanaler utan att behöva hoppa fram och tillbaka mellan olika system. Genom att ha en och samma plattform för alla kanaler så kan medarbetarna svara på telefonsamtal och pågående ärenden i chatt, sms och andra digitala servicekanaler. På så vis kan de hjälpa flera kunder samtidigt.


Ta det ett steg längre genom att koppla samman kundtjänsten med resten av verksamheten. Företag som kopplar samman kundtjänst med sitt CRM-system har bättre förutsättningar för att kunna leverera en personaliserad kundupplevelse. Trots alla dessa fördelar så uppgav bara 71 % av kundservicemedarbetarna att de har enkel tillgång till en komplett inblick i försäljningsavdelningens arbete – och endast 69 % för e-handeln och 65 % för marknadsföringen.


När du har implementerat rätt teknik så kan du omskapa din digitala kundservicestrategi för att prioritera digital kundservice. Prova att göra följande:

  • Bygg in arbetsflöden för ärendehantering för att säkerställa att ärenden tilldelas de medarbetare som har bäst kompetenser för att lösa problemet.

  • Ge kunderna och personalen större flexibilitet med asynkrona servicealternativ.

  • Omvärdera hur du mäter framgång. I en helt digital värld är det viktigare att det första ärendet blir löst än hur snabbt det gick. Vissa interaktioner kan vara i timmar eller till och med dagar när det behandlas genom asynkron service.

 

Avslutande ord om digital kundservice

 

Se regelbundet över dina data för att säkerställa att dina team alltid lever upp till förväntningarna om snabb, flexibel och högkvalitativ service. Valet av kanaler beror helt och hållet på verksamheten. Det som fungerar bra för en återförsäljare kanske inte gör det för en tillverkare. Prova olika kanaler för att se vad som går hem hos kunderna. Och viktigast av allt är att du håller ett öga på trenderna för kundservice.

 

 
Genom att koppla samman alla avdelningar kan man ge dem en komplett bild av kunden och förbättra serviceupplevelsen.