Slack är en app för snabbmeddelanden som inte bara möjliggör snabb och enkel kommunikation på arbetsplatsen, utan som även har en lång rad verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Kommunicera internt och externt med kollegor och affärspartner. Samla alla teamets medlemmar, kommunikationer och samtalshistorik på en och samma plats. Gör jobbet enklare med automatisering och plugin-program. Vilka utmaningar hjälper Slack dig med i ditt vardagliga arbete? Vilken typ av företag kan dra nytta av Slack? I den här artikeln tar vi en närmare titt på allt detta.

 

Det har aldrig varit lättare att skicka direktmeddelanden internt och externt. Genom att skapa olika kanaler kan du samla information och konversationer på platser som alla i teamet enkelt kan hitta. Med hjälp av över 2 500 appar kan du till exempel underlätta arbetsflöden genom att automatisera vissa processer, göra hanteringen av supportärenden snabbare samt enkelt uppdatera kunduppgifter. Slack låter dig skicka filer, bilder, ljud och videoklipp med direktmeddelanden.

 

 
Med Slack är det enklare än någonsin förr att hålla smidig kontakt med kunder, samarbetspartner och anställda. Hjälpsamma verktyg och data som underlättar alla era arbetsflöden och revolutionerar hur ni arbetar.

 

Fem problem företagskommunikation har (och hur Slack hjälper dig lösa dem)

 

Problem 1: Långsam och bristfällig

 

Kommunikationen kan vara ett problem i både stora och små företag. Rätt folk får inte alltid viktig information som de borde få så fort den blir tillgänglig. Anställda råkar även ofta hitta artiklar, fallstudier och annan information som kan vara till nytta för en annan anställd men saknar ofta smidiga sätt att dela dessa med rätt person. Personal som har fått insikter om kunder eller prospekt kan ofta inte heller dela med sig av dessa med resten av säljteamet på ett snabbt och smidigt sätt.

 

Slack löser exakt den här typen av problem. Slack gör det enkelt att skapa gruppchattar eller ”kanaler” som når ut till arbetslag, avdelningar eller hela företag. Det är också mycket enklare att skicka ett direktmeddelande än ett mejl, vilket innebär att det går ännu snabbare att dela med sig av information eller åsikter med alla andra.
Problem 2: Möten

 

Ibland är det nästan omöjligt att få till ett möte, för den där magiska tiden på dagen när alla kan närvara finns helt enkelt inte – eller så tar det lång tid att hitta den. Detta kan resultera i att en person som skulle ha kommit med bra idéer under mötet inte kan närvara och bidra till beslutsprocessen.

 

Slack är en bra lösning för det här. Man kan samla alla personer som är viktiga för ett projekt i en och samma kanal. Här kan alla dela med sig av sina idéer och åsikter – och göra det där de har tid. Även om en person missar ett möte så kan anteckningarna från mötet läggas ut i kanalen, vilket hjälper till att hålla alla engagerade och insatta. Detta gör att arbetet flyter på mycket smidigare och att man inte måste förlita sig helt på möten (och de personer som kunde närvara).Problem 3: Distansarbete skadar sammanhållningen

 

Efter pandemin så gapar många skrivbord på kontoret tomma då många fler numera jobbar hemifrån. Det blir mycket färre samtal över skrivborden och inte lika vanligt att man springer på varandra vid kaffeautomaten på lunchen. Det vardagliga arbetet blir mer ensamt och sammanhållningen och företagskulturen på arbetsplatsen kan ta skada av detta. Om personalen inte känner sig som en del av helheten så blir de mindre engagerade och mindre lojala till arbetsgivaren. Engagemang är väldigt viktigt för att hålla personalen glad och är något som leder till högre produktivitet och en bättre kundupplevelse.

 

Slacks direktmeddelanden och kanaler hjälper till att upprätthålla kontakten mellan de anställda, och med detta företagskulturen.Problem 4: Långsamma svar på leads eller supportärenden

 

Det är lätt hänt att man missar ett nytt lead, eller att en kollega har frågat om ett lead, bland alla mejl i inkorgen. Hur kan man göra det enkelt att se till att leads snabbt hamnar hos säljarna? Och hur kan man enkelt diskutera dem?

 

Slack räddar dig! Säljprocessen kommer gå mycket smidigare om nya leads automatiskt dyker upp i en kanal som alla säljare är med i. Det blir samtidigt enkelt att lägga kommentarer om leads – vem som ska ta vad, eller vad man ska tänka på innan man kontaktar dem.

 

 

Problem 5: Extern kommunikation är otymplig

 

Långa mejlkonversationer fram och tillbaka och alldeles för många mottagare – eller det motsatta problemet, att någon glömde att klicka på ”Svara alla” mitt i en konversation. Hur gör man kommunikationen med externa parter lika effektiv som den interna kommunikationen?

 

Bara lugn, du kan lägga till externa parter i Slack och göra det otroligt enkelt att dela filer och skicka meddelanden!

  

Vem kan dra nytta av Slack?

 

Slack passar utmärkt för alla typer av team. Alla kan dra nytta av Slack – från enorma organisationer till små startup-företag – oavsett vilken bransch man är verksam i. Med sina över 2 500 appar så är Slack det digitala nav som ert företag behöver. Med Slack kan ni:  • Få tydligare kommunikation

  • Skapa mer effektiva arbetsprocesser

  • Få gladare personal

  • Erbjuda en bättre kundupplevelseProva Slack gratis här