Konjunkturnedgångar är ofta förödande för marknadsföringen, men med viss planering och flexibilitet kan ditt företag bli redo att ta sig an vad som kommer härnäst.

 

 
Skapa bättre marknadsföring och personalisera kundrelationerna med Marketing Cloud

 

Nästan alla företag är oroliga för, eller står redan inför, en inbromsande ekonomi och sjunkande tillväxt. Många menar att vi är på väg mot en lågkonjunktur. Det gör att det senaste decenniets mantra om "tillväxt till varje pris" övergår till att fokus hamnar mer på saker som motståndskraft och en långsiktigt hållbar tillväxt. Motståndskraftig marknadsföring är ett koncept som fokuserar på förmågan att absorbera stress, upprätthålla en sund affärsverksamhet och anpassa sig till nya förutsättningar.

 

Företag som fokuserar mer på motståndskraftighet och långsiktig hållbarhet kan komma ur det nuvarande ekonomiska klimatet starkare än de var tidigare.

 

Här är fyra sätt för ledare och chefer att skapa en motståndskraftig marknadsföring (resilient marketing):

 

1. Inse hur motståndskraftig marknadsföring bidrar till att optimera dina marknadsföringsutgifter

 

Marknadsföringsbudgetar bli ofta föremål för revidering vid ekonomiska nedgångar. Därmed måste du berättiga dina marknadsföringsinsatser genom att validera deras effekter och visa upp tydliga resultat.

 

Hela 80 % av marknadsförare säger dock att deras förmåga att spåra avkastningar för varje marknadsföringsinvestering behöver förbättras. Lösningen kan vara att investera i funktioner för dataanalys:

 

 • Du får ut det mesta av din marknadsföringsbudget

 • Du kan omallokera utgifter från lågpresterande kampanjer

 • Du kan snabbt justera pågående kampanjer

 • Du kan pausa marknadsföringsbudskap för kunder med pågående kundtjänstärenden

 • Du kan tydligt visa ditt teams inverkan på intäkterna

 

Ett exempel på detta är ett stort kommunikationsföretag som stod inför utmaningen att effektivt optimera sin marknadsföringsbudget. Deras rapportering sköttes med kalkylblad, vilket gjorde det svårt att snabbt optimera kampanjer och dela data med intressenter.

 

Med hjälp av Marketing Cloud integrerade företaget snabbt fler än 150 datakällor för över 80 intressenter, vilket frigjorde kunddata från informationssilos och gav företaget en mer holistisk bild av marknadsföringsinsatserna. De kunde också återanvända 14 % av sin marknadsföringsbudget, vilket stegvis gav så mycket som 9,8 miljoner USD i tillväxt. Det bästa av allt: detta sparade deras analytikerteam över 2 600 arbetstimmar av manuell dataanalys varje år.2. Utvärdera effektiviteten i dina nuvarande system – och skär ner det som inte fungerar

 

Du har förmodligen redan känt av det ökande trycket att se över – och i många fall minska – utgifterna för marknadsföring. Marknadsförare vill minska sina utgifter för kampanjer som inte resonerar med kunderna och istället flytta pengarna till andra, mer inkomstbringande projekt. 

 

Ett bra sätt att börja är att utvärdera dina marknadsföringsteknologiska verktyg för att se hur väl de fortfarande fungerar för dig. Har tekniken blivit allt mer komplex och oöverskådlig under det senaste decenniet? Marknadsteam använder i genomsnitt 23 olika marknadsföringssystem. Börja med att utvärdera din tekniska stack för att identifiera redundanser, ineffektiviteter och verktyg som ditt team inte använder längre. Identifiera områden där du kan:

 

 • Konsolidera system och kontakter

 • Eliminera ineffektiva verktyg

 • Minska underhålls- och supportkostnader

 

Ett bra exempel på detta i praktiken är hur en multinationell däcktillverkare konsoliderade sina många olika databaser och system till en enda Salesforce-plattform för försäljning, service, marknadsföring och handel.

 

Att skapa en enda vy av kunden hjälpte organisationen att spara in över 1 miljon USD i utgifter för digital marknadsföring årligen och samtidigt mer än tredubbla hastigheten till marknaden. 

 

Marketingchefer måste agera idag för att optimera marknadsföringsutgifterna med en smalare budget, förbättra anpassningsförmågan och arbeta för att behålla nuvarande kunder.”

Salesforce

 

3. Hitta mer effektiva sätt att uppnå dina mål, trots mindre budgetar

 

Du kanske brottas med hur du ska göra din avdelning mer effektiv och flexibel i dessa ekonomiskt utmanande tider. De flesta marknadsföringsorganisationer växer just nu inte så snabbt som de tidigare hade hoppats och i många fall krymper de, till och med. 

 

Till exempel ägnar 43 % av marknadsförare en vecka eller mer varje månad åt att förbereda data – det är tid som skulle kunna spenderas bättre på att utveckla och genomföra robusta marknadsföringsstrategier. För att förbli flexibel när marknadsföringsbudgeten krymper kan du:

 

 • Automatisera tidskrävande uppgifter som Excel-baserad dataintegration och rapportering, så att ditt team kan fokusera på större problem

 • Utforma strategier för att skala personaliseringsinsatser som tex att använda AI för att skräddarsy innehållet i nyhetsbrevet till varje läsare, vilket förbättrar effektiviteten

 • Instruera ditt marknadsföringsteam att identifiera flaskhalsar som tex behov av grundläggande ändringar i kampanjer, så att du kan förbättra hastigheten på kampanjernas genomförande

 • Utforska sätt att samarbeta bättre med externa team och se till att alla är på samma sida

 

Till exempel, för några år sedan använde ett ledande företag inom direktförsäljning av evenemangsbiljetter en kombination av föråldrade lösningar som var utvecklarcentrerade snarare än marknadsföringscentrerade. Marknadsförarna kunde därför inte göra ändringar i kampanjerna på egen hand eller på ett smidigt sätt. De var istället tvungna att ständigt vända sig till utvecklarna för varje steg i processen.

 

Genom att börja använda Marketing Cloud kunde företaget dock förkorta tiden till marknaden för sina kampanjer - från två veckor till två dagar. De levererar nu mer än 40 miljoner marknadsförings- och tjänstekommunikationer varje vecka.

 

Hitta sätt att effektivisera din verksamhet, med fokus på flexibilitet. På så sätt är du förberedd och behöver inte drabbas av panik när saker förändras.

 

4. Låt värdet för konsumenten stå i centrum

 

Eftersom att förvärva nya kunder blir svårare under en ekonomisk nedgång bör marknadsförare anta en strategi som istället fokuserar på att behålla nuvarande kunder och se till att dessa känner att de får ett värde. Detta hjälper till att skydda de befintliga intäkterna och är ett av de bästa sätten att skapa tillväxt i tider av ekonomisk osäkerhet.

 

För att hjälpa kunder att få ut så mycket som möjligt av dina produkter bör du överväga investeringar inom följande områden:

 

 • Utveckla en strategi för förstapartsdata och att bättre utnyttja data du samlar in från kundinteraktioner

 • Se till att kunderna är nöjda efter försäljningen och förutse behov som introduktion, utbildning eller kompletterande produkter

 • Identifiera och återengagera kunder som är på gränsen att köpa

 • Förbättra kundupplevelsen genom personalisering

 • Starta ett kundlojalitetsprogram

 • Skapa uppslukande och kundcentrerade upplevelser som augmented reality och virtual reality

 

Ett företaget som utvecklat en kraftfull molnbaserad skrivassistent är ett exempel på hur varumärken kan använda enkla strategier för att leverera ett värde till sina kunder:

 

Företaget förvandlade sitt veckovisa nyhetsbrev till ett effektivt verktyg för att driva engagemang, kundretention och merförsäljning. Nyhetsbrevet har personliga insikter och trender för att hjälpa användare att förbättra sitt skrivande och lyfter fram fördelarna med en premiumprenumeration (betald). Nyhetsbreve​​t driver också 20 % av företagets intäkter från användaruppgraderingar och har en enastående retentionsgrad på hela 99 % för prenumeranter.

 

Håll fokuset på att fortsätta framåt

 

I tider av ekonomisk osäkerhet kan det vara frestande att pausa innovationsprojekt. Forskning från McKinsey antyder dock att motsatsen är bättre. De fann att organisationer som behöll sitt fokus på innovation under hela finanskrisen 2009 överträffade marknadens genomsnitt med mer än 30 % under de påföljande tre till fem åren. 

 

Marknadsledare måste agera idag för att optimera marknadsföringsutgifterna med en smalare budget, förbättra anpassningsförmågan och arbeta för att behålla nuvarande kunder. En motståndskraftig marknadsföring hjälper till att öka intäkterna och lönsamheten samtidigt som det ger dina team förmågan att förnya och överträffa dina konkurrenter på lång sikt.

 

        
 
Skapa bättre marknadsföring och personalisera kundrelationerna med Marketing Cloud