Snabbare innovationer och automatiseringar med AI och Salesforce.

Snabbare innovationer och automatiseringar med AI och Salesforce.

Ge alla bättre möjligheter med hjälp av inbyggd intelligens som gör det lättare att öka ert kundengagemang, öka produktiviteten och anpassa kundupplevelsen.
 

Öka Ert Kundengagemang

Med djupare förståelse för kunden så förbättras kundrelationen.

 

Få djupare insikter om kunderna utifrån tidigare interaktioner.

Använd dessa insikter till att stärka relationen, prioritera leads och kundcase samt ta fram kampanjer för att utveckla affärerna.

Läs mer om Sales Cloud Einstein.

 
 

Öka produktiviteten

Jobba effektivare med Einstein som en smart assistent.

 

Hjälp dina anställda att få mer gjort på kortare tid med smarta klassificeringar av kundcase, tips på bästa åtgärd och rekommendationer.

Ge dem svar och information som de snabbt behöver, och identifiera samtidigt vilka åtgärder som är bäst.

Läs mer om automatisering med Salesforce-plattformen.

 

Anpassa kundupplevelsen

Erbjud snabbare och mer personligt anpassad kundtjänst.

 

Använd smarta bottjänster till att besvara vanliga kundfrågor, så att dina medarbetare kan hantera mer komplexa fall.

Förse dem med AI som hjälper dem att hantera knepigare fall med hjälp av rekommendationer, svar och insikter.

Läs mer om hur du anpassar kundtjänsten med Service Cloud Einstein.

 
 
 
 
Produkter som vi använder
 
 

Salesforce utnämnda till ledare i rapporten The Forrester Wave™: Customer Analytics Technologies för tredje kvartalet 2020

Läs om hur du kan använda AI för att nå dina mål.

Utforska AI-användningsområden för försäljning, marknadsföring, handel, finans, service och HR.