Salesforce för tillverkningsindustrin

Koppla samman värdekedjan. Öka försäljningen, förbättra servicen och höj effektiviteten.

 
 

Minska driftskostnaderna med enhetliga upplevelser för tillverkning

 

Manufacturing Cloud

Utöka CRM för att hantera löpande affärer under hela orderlivscykeln med försäljningsavtal och kontobaserade prognoser. 

Från 3750 SEK/ användare/ månad* (faktureras årligen)

** Denna utgåva kräver ett årligt kontrakt. Denna sida tillhandahålls endast i informationssyfte och kan komma att ändras. Kontakta en säljare för detaljerad prisinformation.
 
 

Rebate Management

Bygg och skala incitamentsprogram effektivt samtidigt som du vårdar relationer med pålitliga partners. 
 

Lös tillverkares största utmaningar med intelligenta molnlösningar

 

Lösning

Modernisera kommersiella verksamheter

Höj säljarnas prestationer med automatisering av arbetsflöden och AI. Minska kostnader genom att integrera all intäktshantering på en enda plattform.
 
Kör dina processer för försäljning- och intäktshantering på en gemensam plattform centrerad kring kunden och integrerad med backoffice.

1. Börja med en enda datakälla Skapa en enhetlig digital upplevelse för kunderna genom att koppla samman all din kunddata.

2. Öka prestationen hos dina säljare. Stötta dina säljare med försäljningsprocesser för bättre samarbete och arbetsflöden genom AI-insikter, guidade offerter och konsekvent prissättning.

3. Skapa ditt flöde för intäktshantering. Förena intäktshantering och stöttande processer på en enda plattform. Öka effektiviteten, förbättra upplevelserna samt minska intäktsbortfall.
 
Manufacturing Cloud hjälper ditt företag att koppla samman försäljning och annan verksamhet för att skapa prognosnoggrannhet och synlighet över hela ditt ekosystem.

Rebate Management låter dig bygga, hantera och analysera incitamentsprogram inom CRM för att driva kanalförsäljning och lojalitet.

Revenue Cloud är en intäktshanteringsplattform som hjälper till att automatisera resan mellan produkt och intäkter.

B2B Commerce låter dig skapa intäktskanaler från självbetjäning, ansluta varje kontaktpunkt och lansera personliga upplevelser snabbt.

CRM Analytics levererar handlingsbara insikter genom hela försäljnings- och intäktscykeln.

Slack kopplar samman din tillverkningsvärdekedja i en enda arbetplattform för optimalt samarbete.

MuleSoft Anypoint Platform låter dig integrera data från alla system för att leverera kritiska och tidskänsliga projekt – tack vare en plattform för API:er och integrationer.
 

Med Salesforce kan vi använda oss av dessa funktioner för att fördjupa vår relation och vårt samarbete med våra kunder.”

Nishant Sukhavasi, IT leader, commercial, Engineering & Analytics, Cummins
 

Lösning

Tranformera serviceupplevelsen

Accelerera och automatisera din service genom att skapa end-to-end-processer för kundsupport, klagomål och produktproblem mellan avdelningarna.
 
Bygg din servicebas på en enda plattform med utökade erbjudanden för att skapa livslånga kundrelationer.

1. Uppdatera ert kundservicecenter Förena kunddata på en enda plattform. Förbättra kundnöjdheten och minska kostnaderna genom arbetsflödesautomatisering, AI och kunskap. Få kontakt med dina kunder genom de digitala kanaler de föredrar.

2. Leverera intelligent fältservice Optimera schemaläggning och leverans. Möjliggör lösningar med bara en knapptryckning. Höj produktiviteten och sänk kostnaderna genom mobilitet, automatisering av arbetsflöden, AI och fjärrsupport.

3. Avled ärenden med personlig självbetjäning Utöka självbetjäningsupplevelser till kunder och kanalpartners genom möjligheter att skapa ärenden och status, samt ordersynlighet och orderhantering. Hantera fältservicemöten.

4. Ta servicen till nästa nivå med IoT. Aktivera och integrera IoT-dataströmmar. Automatisera skapande av ärenden samt schemaläggning och utskick av fältarbete. Använd AI- och IoT-insikter för att proaktivt leverera nästkommande åtgärder till kunder och kanalpartners.

5. Öka intäkterna med utökade serviceerbjudanden. Utöka din portfölj av serviceerbjudanden till att även inkludera sofistikerade, förebyggande och förutsägande underhållstjänster.
 
Med Service Cloud kan du strömlinjeforma dina processer, automatisera dina arbetsflöden, insamla kundfeedback och delegera till rätt agent vid rätt tidpunkt.

Field Service automatiserar fältserviceverksamhet inklusive mobil lagerhantering, fordonsspårning, schemaläggning, kundportaler m.m.

Experience Cloud låter dig snabbt lansera datadrivna webbplatser, portaler och appar, sammankopplade genom hela kundresan.

MuleSoft Anypoint Platform låter dig integrera data från alla system för att leverera kritiska och tidskänsliga projekt – tack vare en plattform för API:er och integrationer.

Slack kopplar samman din värdekedja i en enda arbetsplattform för optimalt samarbete.

CRM Analytics hjälper hela ditt team att finna svar och börja fatta datadrivna beslut.

Salesforce Feedback Management automatiserar snabb insamling av feedback och insikter som driver kontinuerlig förbättring av kundupplevelsen.
 

Vi valde Salesforce Field Service eftersom vi visste att de tillhandahåller en central plattform för att förena service- och försäljningsdata samt infrastrukturen som behövs för att skala för våra framtida ambitioner.”

Chad Lowman, Director of corporate business systems, Fike Corporation
 

Lösning

Förenkla affärspartnerupplevelsen

Stärk kanalpartnerskap genom att göra det lätt att göra affärer.
 
Eliminera friktion från kanalinteraktioner med förbättrat samarbete, automatisering, självbetjäning och visibilitet på en enda plattform.

1. Designa och hantera ett vinnande partnerprogram
Förenkla programdesignen och nå framgång med dina partners genom samarbetsplanering, personlig kommunikation, utfall och incitament som gör skillnad.

2. Bygg ditt partnerekosystem
Accelerera rekryteringen, automatisera onboarding och gör inlärningen enkel och rolig för att snabbt bygga din partnerkanal.

3. Förstärk marknadsföringen genom kanalen
Förstärk marknadsföringsinitiativ med dina affärspartners genom utökade kampanjer och förbyggda kundresor. Leverera marknadsföringsmedel och skapa möjligheter för co-branding.

4. Gör försäljningen enklare för dina partners
Öka intäkter med intelligent automatisering som lokaliserar de bästa potentiella kunderna och möjligheterna. Hjälp partners att konfigurera rätt produkter och tjänster. Hantera beställningar med realtidsintegration i dina backoffice-system.

5. Möjliggör snabbare och smartare partnerserviceupplevelser
Ge din kanal det stöd och den vägledning den behöver från vilken enhet som helst, för att leverera en sömlös service till kunderna.
 
Manufacturing Cloud hjälper ditt företag att koppla samman försäljning och verksamhet för träffsäkra prognoser och visibilitet över hela ditt ekosystem.

Experience Cloud låter dig snabbt lansera datadrivna webbplatser, portaler och appar som är anslutna över hela kundresan.

CRM Analytics levererar handlingsbara insikter genom hela försäljnings- och intäktscykeln.

Rebate Management låter dig bygga, hantera och analysera incitamentsprogram inom CRM för att driva kanalförsäljning och lojalitet.

Loyalty Management låter dig bygga intelligenta B2B- och B2C-lojalitetsprogram som är flexibla, konfigurerbara och snabbt implementerbara

Revenue Cloud är en plattform för intäktshantering som hjälper till att automatisera resan mellan produkt och intäkt.

B2B Commerce låter dig skapa intäktskanaler för självbetjäning, ansluta varje kontaktpunkt och lansera personliga upplevelser snabbt.

Marketing Cloud låter dig anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med databaserade företagslösningar för alla kanaler och enheter.

Slack kopplar samman din värdekedja i en enda arbetsplattform för optimalt samarbete.

MuleSoft Anypoint Platform låter dig integrera data från alla system för att leverera kritiska, tidskänsliga projekt – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
 

Schneider Electric har en global arbetsstyrka för en hållbar värld. "För ett företag som oss är det en revolution"”

Jean-Pascal Tricoire, Chairman & CEO, Schneider Electric
 

Lösning

Channel Incentive Management

Utforma och implementera intelligenta incitamentsprogram som stärker partnerrelationer och driver önskat beteende.
 
Tre enkla steg för ett ömsesidig fördelaktigt partnerskap

1. Förbättra rabattprogram och visibilitet.
Automatisera rabattberäkningar, periodiseringar och utbetalningar. Ge större insyn i hur tröskelvärden uppnås för säljteam och kanalpartners.

2. Öka lojalitet med fortsatt engagemang.
Engagera partners under hela affärsförhållandet genom att erbjuda incitament som motiverar dem samtidigt som du driver de beteenden du önskar.

3. Förbättra ROI med intelligenta analyser.
Hantera både monetära och beteendemässiga incitament på en enda plattform. Koppla utfall till vunna affärer, försäljningsprestation och ditt resultat.
 
Manufacturing Cloud, vårt CRM för tillverkningsindustrin, hjälper dig att förbättra verksamhetens agilitet, stärka dina team med data och uppnå affärsmässiga toppnivåer.

Loyalty Management låter dig bygga intelligenta lojalitetsprogram för B2B och B2C som är flexibla, konfigurerbara och snabbt implementerbara.

Rebate Management låter dig bygga, hantera och analysera incitamentsprogram i CRM för att driva kanalförsäljning och lojalitet.

CRM Analytics levererar handlingsbara insikter genom hela försäljnings- och intäktscykeln.

Experience Cloud låter dig snabbt lansera datadrivna webbplatser, portaler och appar som är anslutna över hela kundresan.
 
Lär dig hur Fike vårdar partnerlojalitet.
“Vi omprövar incitamenten för våra kanalpartners genom att belöna en mängd olika beteenden, och vi har nu flexibiliteten att göra det.”
Chad Lowman, Director of corporate business systems, Fike Corporation
 
 

"Vi har gått igenom en omvandling. Våra chefer utmanade oss att återuppfinna allt vi gör. Vi ser coronakrisen som en möjlighet för oss att framstå som ett helt reformerat företag."

Chad Lowman

Director, Corporate Business Systems, Fike  
 
 

Redo att lära dig mer om tillverkningslösningar?

Eller ring oss på 
80253469