ความเป็นส่วนตัว

คำแถลงความเป็นส่วนตัว

เรียนรู้เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
TRUSTe
TRUSTe

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Salesforce มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020

ที่ salesforce ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับ 1 นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Salesforce ฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") จะอธิบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราสําหรับกิจกรรมดังที่ระบุไว้ในที่นี้ ก รุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปันและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") และเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและทางเลือกของคุณในการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อกล่าวถึง “Salesforce” “เรา” “พวกเรา” หรือ “บริษัท” ให้หมายถึง salesforce.com, inc. และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ คุณสามารถหาที่อยู่ของเราและที่อยู่ของบริษัทในเครือของเราได้ที่นี่

1.Salesforce ในฐานะนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบ

Salesforce คือผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นเสียแต่ว่าได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับขอบเขตที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบทบาทของผู้ประมวลผลหรือผู้ใ ห้บริการในนามของลูกค้าของเรา รวมถึงเมื่อเราเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคลาวด์ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้า (และ/หรือบริษัทในเครือของลูกค้า) ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์เหล่านั้นเป็นช่องทางในการ (1) สร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของตนเองเพื่อทํางานบนแพลตฟอร์มของบริษัท (2) จําหน่ายหรือนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง (3) ส่งข้อความสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้อื่น หรือ (4) รวบรวม ใช้งาน แบ่งปัน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอื่นโดยผ่านผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของบริษัท

สําหรับรายละเอียดข้อมูลความเป็นส่วนตัวในกรณีที่ลูกค้าของ Salesforce หรือบริษัทในเครือของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของ Salesforce เป็นผู้ควบคุมข้อมูลนั้น กรุณาติดต่อลูกค้าดังกล่าวโดยตรง เราจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติของลูกค้าว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งอาจเป็นหลักปฏิบัติที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อ 10.3 ด้านล่าง

2. กิจกรรมการประมวลผลที่ครอบคลุม

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เมื่อคุณ:

 • เข้าชมเว็บไซต์ที่แสดงหรือลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • เข้าชมหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์ของเรา
 • เยี่ยมชมสํานักงานของเรา
 • รับการสื่อสารจากเรา รวมทั้งอีเมล โทรศัพท์ ข้อความหรือโทรสาร
 • ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของเราในฐานะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (เช่น เป็นพนักงานของลูกค้าของบริษัท ซึ่งให้คุณเข้าถึงบริการของบริษัทได้) โดยบริษัททําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ลงทะเบียนเข้าร่วม เข้าร่วม และ/หรือ มีส่วนร่วมประการอื่นใดในงานอีเวนต์ การสัมมนาออนไลน์หรือการประกวดแข่งขันของคุณ หรือ
 • เข้าร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือโอเพนซอร์ซ

นอกจากนี้เรายังโฮสต์ AppExchange ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์สําหรับเว็บแอปพลิเคชันตามความต้องการ โดยใช้แพลตฟอร์มของ Salesforce และที่เราหรือบุคคลที่สามอาจเป็นผู้ให้บริการ (ดู https://appexchange.salesforce.com/).

เมื่อเราเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันดังกล่าวลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อบุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามจะมีผลบังคับใช้ มิใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เว็บไซต์และบริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและบริการอื่น ๆ ที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม ดังนั้นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลสําหรับบริการดังกล่าวอื่น ๆ

หรือเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดการหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์ของเราจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัว ของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณควรทบทวนเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

3. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณโดยตรง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณโดยตรงได้แก่ ชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ข้อมูลบัญชีการเงิน ข้อมูลการค้า ข้อมูลภาพและข้อมูลกิจกรรมอินเทอร์เน็ต เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • หากคุณแสดงออกว่าสนใจที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา ร้องขอการสนับสนุนลูกค้า (รวมถึงการเข้าถึงพอร์ทัลการช่วยเหลือและอบรม (Help & Training Portal)) โปรดใช้ฟีเจอร์ "ติดต่อเรา" ของเราหรือฟีเจอร์ที่คล้ายคลึงกัน ลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์ของเรา สมัครเข้าร่วมงานอีเวนต์ การสัมมนาออนไลน์หรือการประกวดแข่งขัน หรือดาวน์โหลดเนื้อหาบางอย่าง เราอาจกําหนดให้คุณให้ข้อมูลติดต่อของคุณแก่เรา เช่น ชื่อ ตําแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
 • หากคุณทําการซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการสัมมนาออนไลน์ เราอาจกําหนดให้คุณให้ข้อมูลทางการเงินและการเรียกเก็บเงินของคุณ เช่น ชื่อ และที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน หมายเลขบัตรเครดิตหรือข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • หากคุณเข้าร่วมงานอีเวนต์ เราอาจขอสแกนบัตรผู้เข้าร่วมงานโดยรับความยินยอมจากคุณเพิ่มเติม ซึ่งจะทําให้เราได้รับข้อมูล เช่น ชื่อ ตําแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของคุณ
 • หากคุณลงทะเบียนชุมชนออนไลน์ที่เราโฮสต์ เราอาจขอให้คุณให้ชื่อผู้ใช้ รูปภาพ หรือข้อมูลชีวประวัติ เช่น อาชีพ โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ ชื่อบริษัท และสาขาความเชี่ยวชาญ
 • หากคุณใช้และดําเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์หรืออีเมลของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและการใช้งานเว็บไซต์หรืออีเมลของเราผ่านคุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) หรือตัวระบุอื่น ๆ ซึ่งอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (โปรดดูหัวข้อ "ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานใดบ้างที่เราประมวลผล" ด้านล่าง)
 • หากคุณใช้และสื่อสารกับบริการต่าง ๆ ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้บริการของเราของคุณโดยอัตโนมัติ ผ่านเครื่องมือสําหรับรวบรวมข้อมูลการใช้งาน และเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยข้อมูลบางส่วนอาจมีคุณสมบัติเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (กรุณาอ่านหัวข้อ "อุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานที่บริษัทประมวลผล" ด้านล่าง)
 • หากคุณส่งข้อมูลเข้าสู่บริการของเราด้วยตนเอง เช่น การตอบแบบสํารวจเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้งานของคุณ บริษัทจะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้และถือเป็นส่วนหนึ่งของคําขอดังกล่าว และ
 • หากคุณมาเยี่ยมชมสํานักงาน คุณอาจต้องลงทะเบียนในฐานะผู้มาเยี่ยมชมและให้ชื่อ, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อบริษัทและเวลาและวันที่มาถึงของคุณ

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เราหรือผู้ให้บริการของเรา คุณรับรองว่าคุณมีอํานาจในการดําเนินการดังกล่าวและรับทราบว่าข้อมูลจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณเชื่อว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไม่เหมาะสม หรือต้องการใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากแหล่งข้อมูลอื่น

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นรวมทั้งบุคคลที่สามที่เราซื้อข้อมูลส่วนบุคคล และรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราปรับปรุงแก้ไข ขยายและวิเคราะห์บันทึกของเรา ระบุลูกค้าใหม่และสร้างโฆษณาที่ปรับแต่งมากขึ้น เพื่อให้บริการที่อาจเป็นประโยชน์สําหรับคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่น ซึ่งได้แก่ ชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงาน ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลเชิงพาณิชย์ ข้อมูลภาพ ข้อมูลกิจกรรมอินเทอร์เน็ต และการอ้างอิงที่เกี่ยวกับความชอบและพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ รวมทั้งที่อยู่ไปรษณีย์ ตําแหน่ง อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ อินเทนต์ดาต้า (หรือข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้) ไอพีแอดเดรส โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ LinkedIn URLs และโปรไฟล์ที่กําหนดเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาเป้าหมาย, การส่งเนื้อหาทางอีเมลที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมงานอีเวนต์และการทําโปรไฟล์ และ
 • บุคคลอื่นในองค์กรของคุณที่อาจให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอรับบริการ และ
 • แพลตฟอร์ม เช่น GitHub เพื่อจัดการรหัสสําหรับเช็คอินและการดึงคําร้องขอต่าง ๆ หากคุณเข้าร่วมโครงการการพัฒนาโอเพนซอร์ซหรือการพัฒนาชุมชน เราอาจเชื่อมโยงชื่อผู้ใช้เป็นรหัส (code repository username) ของคุณกับบัญชีชุมชนของคุณ เพื่อให้เราสามารถแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่สําคัญกับการเข้าร่วมโครงการหรือเกี่ยวกับข้อ กําหนดด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

เราจะใช้เครื่องมือสําหรับรวบรวมข้อมูลทั่วไป เช่น เครื่องมือสําหรับรวบรวมข้อมูลการใช้งาน คุกกี้ เว็บบีคอนส์ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ขอ งคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์และบริการของเราหรือติดต่อเราทางอีเมลที่เราส่งให้แก่คุณ

4.1 ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งาน

สําหรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อกับการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้แต่ละคน ข้อมูลนี้อาจรวมถึง ตัวระบุ ข้อมูลการค้า และข้อมูลกิจกรรมอินเทอร์เน็ต เช่น ที่อยู่ IP (หรือข้อมูลพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์) ข้อมูลอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน หมายเลขประจําตัว และคุณสมบัติต่าง ๆ สถานที่ตั้ง ประเภทเบราว์เซอร์ ปลั๊กอิน การรวมระบบ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือผู้ให้บริการมือถือ หน้าและไฟล์ที่ดู ค้นหา เว็บไซต์อ้างอิง แอปหรือโฆษณา ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลการกําหนดค่าระบบ การตั้งค่าการโฆษณาและภาษา วันที่/เวลาประทับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณและความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ โดยข้อมูลนี้จะถูกนําไปใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มโดยรวม เพื่อช่วยให้เราให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา และเพื่อรับประกันความปลอดภัยและดําเนินการทํางานที่เหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลบางส่วนโดยอัตโนมัติซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของเรา ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วย ข้อมูลทางการค้าและข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตเช่นไอพีแอดเดรส (หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์) หมายเลขอุปกรณ์หรือหมายเลขแอปพลิเคชัน สถานที่ ชนิดของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการระบบมือถือ หน้าและแฟ้มข้อมูลที่เข้าชม การสืบค้นและการดําเนินการต่าง ๆของคุณ ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลโครงแบบของระบบ และการบันทึกวันที่/เวลาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของบริการ เพื่อให้มีการทํางานที่จําเป็น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการ เพื่อประเมินและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและผู้ใช้บริการ เพื่อทบทวนการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่ใช้บังคับ เพื่อระบุโอกาสในอนาคตสําหรับการพัฒนาบริการ เพื่อประเมินความต้องการด้านกําลังการผลิต เพื่อระบุโอกาสของลูกค้า และเพื่อความปลอดภัยของ Salesforce โดยทั่วไป (นอกเหนือจากความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา) ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งานบางอย่างที่รวบรวมโดยบริการไม่ว่าจะเป็นเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับข้อมูลอื่นสามารถระบุถึงตั วคุณได้ โปรดทราบว่าข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งานนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการระบุเอกลักษณ์ของการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้แต่ละคน (ตรงข้ามกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจง) ยกเว้นในกรณีที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบุตัวบุคคลเพื่อความปลอดภัยหรือตามที่กําหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการแ ก่ลูกค้าของเรา (ซึ่งเราทําหน้าที่เป็นผู้ประมวลผล)

4.2 คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเราและในการสื่อสารทางอีเมล

เราใช้เทคโนโลยี เช่น เว็บบีคอน พิกเซล แท็กและ JavaScript ตามลําพังหรือใช้ร่วมกับคุกกี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราและวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับอีเมลของเรา

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตอาจวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของคุณที่จะรวบรวมข้อมูลซึ่งได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในช่วงเวลาต่าง ๆ และในเว็บไซต์ต่าง ๆ คุกกี้ช่วยให้เราสามารถติดตามการใช้งาน อนุมานการตั้งค่าการค้นหา รวมทั้งปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ เราใช้คุกกี้แบบเซสชันและคุกกี้แบบถาวรบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้แบบเซสชันมีอยู่ในระหว่างเซสชันเดียวและหายไปจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์หรือปิดอุปกรณ์ คุกกี้แบบถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่คุณปิดเบราว์เซอร์หรือปิดอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้และค่ากําหนดสําหรับเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา ให้คลิกลิงก์ Cookie Preferences ในส่วนท้ายของหน้า คุณยังสามารถควบคุมการใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณได้ แต่การเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณอาจจํากัดความสามารถของคุณในการใช้คุณสมบัติบางอย่างในเว็บไ ซต์และบริการของเรา

นอกจากนี้ เรายังใช้เว็บบีคอนและพิกเซลในเว็บไซต์และในอีเมลของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจวางพิกเซลในอีเมลเพื่อการตลาดที่จะแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณคลิกที่ลิงก์ในอีเมล เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อดําเนินการและปรับปรุงเว็บไซต์และอีเมลเพื่อการตลาดของเรา โปรดดูคําแนะนําเกี่ยวกับวิธียกเลิกการสมัครรับอีเมลเพื่อการตลาดของเรา ที่หัวข้อ 10.4 ด้านล่าง

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีที่เราใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน และตัวเลือกของคุณสําหรับจัดการการตั้งค่าการรวบรวมข้อมูลของเทคโนโลยีเหล่านี้

 
คุกกี้ที่จําเป็นต้องใช้

คุกกี้ที่จําเป็นต้องใช้จําเป็นสําหรับการ ทํางานพื้นฐานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น

คุกกี้เซสชั่นที่จําเป็นต้องใช้ในการส่งเ ว็บไซต์ คุกกี้รับรองความถูกต้อง และคุกกี้ความปลอดภัย

หากคุณเลือกที่จะระบุตัวตนของคุณกั บเรา เราอาจใส่คุกกี้ไว้บนเบราว์เซอร์ของคุ ณ

ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของ คุณได้เป็นพิเศษ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และประม วลผลธุรกรรมและคําร้องขอทางออนไ ลน์ของคุณ

เนื่องจากคุกกี้ที่จําเป็นต้องใช้มีความ สําคัญต่อการให้บริการเว็บไซต์ จึงไม่มีตัวเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้
 
คุกกี้สําหรับฟังก์ชันการทํางาน

คุกกี้สําหรับฟังก์ชันการทํางานจะเพิ่ม ฟังก์ชัน ประสิทธิภาพและบริการบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณการใ ช้เว็บไซต์ คุกกี้ที่ใช้สําหรับการวิจัยตลาด และคุกกี้ที่ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่ไม่ได้ ส่งไปยังบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

นอกจากนี้คุกกี้สําหรับฟังก์ชันการทํา งานยังอาจถูกใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการ ทํางานของเว็บไซต์ของเรา และเพื่อช่วยให้เราทําการติดต่อสื่อสา รที่ตรงประเด็นกับคุณได้มากขึ้น รวมถึงการติดต่อสื่อสารทางการตลา ด คุกกี้เหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลว่าเว็ บไซต์ของเราถูกใช้งานอย่างไร รวมถึงหน้าเว็บใดที่มีการดูบ่อยที่สุ

เราอาจใช้เทคโนโลยีของเราเองหรือเ ทคโนโลยีของบุคคลที่สามในการติด ตามและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน เพื่อให้การสื่อสารที่ดีขึ้นและการติดต่ อสื่อสารที่ตรงประเด็นมากขึ้น และเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโฆษ ณาของเรา

ตัวอย่างเช่น เราใช้ Google Analytics ("Google Analytics") ซึ่งเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์เว็บไซต์ ที่ให้บริการโดย Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแ นวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวข อง Google ได้โดยเข้าไปที่ www.google.com/policies/privacy/partners/

Google Analytics จะใช้คุกกี้เพื่อช่วยเหลือเราในการวิเค ราะห์ว่าเว็บไซต์ของเราถูกใช้งานอย่า งไร รวมถึงจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่ผู้เข้าชมเข้าเยี่ยมชมเพื่อมา ที่หน้าเว็บไซต์ของเรา และหน้าเว็บบนเว็บไซต์ของเราที่ผู้เข้า ชมเข้าไปใช้งาน โดยเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงเว็บไ ซต์ของเรา เราใช้ Google Analytics กับข้อจํากัดว่า Google จะสามารถประมวลผลข้อมูลของคุณ อย่างไร สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผล ข้อมูลอย่างจํากัดของ Google โปรดไปที่ https://privacy.google.com/bu sinesses/rdp/.

นอกจากนี้ Salesforce อาจใช้การเก็บข้อมูล HTML5 ภายในเครื่อง หรือแฟลชคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุ ข้างต้น เทคโนโลยีเหล่านี้จะแตกต่างไปจากคุ กกี้ของเบราว์เซอร์ในเรื่องจํานวนและ ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บและวิธีจัดเ ก็บข้อมูล

คุณสามารถเลือกไม่ใช้คุกกี้สําหรับฟั งก์ชันการทํางานได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและการกําหนดลักษณะของคุกกี้ของคุ ณ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและการ กําหนดลักษณะของคุกกี้สําหรับฟังก์ ชันการทํางาน คลิกลิงก์ Cookie Preferences ในส่วนท้ายของหน้า

หากต้องการเลือกไม่ให้ Google Analytics เก็บรวบรวมข้อมูล คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง add-on ของเบราว์เซอร์ ซึ่งมีให้บริการที่นี่ได้

หากต้องการเรียนรู้วิธีการควบคุมคุกกี้สำหรับฟังก์ชันการทำงานผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ส่วนบุคคลของคุณ คลิกที่นี่

หากต้องการเรียนรู้วิธีการจัดการการ ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการจัดเก็บ แฟลชคุกกี้ คลิกที่นี่

 
คุกกี้โฆษณา

คุกกี้โฆษณาจะติดตามกิจกรรมทั่วเว็ บไซต์ต่างๆ เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับความสนใ จของผู้เข้าชม และเพื่อทําการตลาดโดยตรงกับผู้เข้า ชม

ในบางครั้งเราจะใช้คุกกี้ที่เราหรือบุคค ลที่สามส่งเพื่อแสดงโฆษณาผลิตภัณ ฑ์ของเราซึ่งเราคิดว่าคุณอาจสนใจบ นอุปกรณ์ที่คุณใช้ และเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโฆษ ณาของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านี้จะเก็บรวบรวม เช่นเบราว์เซอร์ที่คุณใช้เมื่อเยี่ยมชมเว็ บไซต์ของเรา

นอกจากนี้ Salesforce ยังทําสัญญากับเครือข่ายโฆษณาของ บุคคลที่สามที่เก็บรวบรวมไอพีแอดเด รสและข้อมูลอื่น ๆ จากเว็บบีคอนส์ในเว็บไซต์ของเรา จากอีเมลและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เครือข่ายโฆษณาจะติดตามกิจกรรมอ อนไลน์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไปและใ นเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือบริการออนไลน์อื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมจากข้อมูลของอุปกร ณ์และข้อมูลการใช้งานด้วยวิธีการอัต โนมัติรวมถึงการใช้งานคุกกี้ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจจดจําคุณในอุป กรณ์ต่าง ๆ ที่คุณใช้งาน เมื่อเราทํางานกับเครือข่ายโฆษณาขอ งบุคคลที่สาม เราจะกําหนดให้พวกเขาจํากัดการปร ะมวลผลข้อมูลของพวกเขาแค่สิ่งที่จําเ ป็นเพื่อให้บริการโฆษณาที่เราร้องขอเ ท่านั้น กําหนดลักษณะของคุกกี้กําหนดเป้าห

คุณสามารถเลือกไม่ใช้คุกกี้กําหนดเ ป้าหมายหรือคุกกี้โฆษณาได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแล ะการกําหนดลักษณะของคุกกี้ของคุ ณ

รวมทั้งเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและการกําหนดลักษณะของคุกกี้กําหนดเป้าห มายหรือคุกกี้โฆษณา โปรดคลิกที่ลิงก์ Cookie Preferences ในส่วนท้ายของหน้า

ดูหัวข้อที่ 4.3 ด้านล่าง หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ย วกับเครือข่ายการโฆษณาเหล่านี้และ อื่น ๆ และความสามารถในการเลือกไม่ให้บุ คคลที่สามบางรายเก็บรวบรวมข้อมูล

4.3 ประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาตามพฤติกรรมและการเลือกไม่เข้าร่วมสําหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

เราหรือหนึ่งในพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของเราอาจวางหรืออ่านคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการโฆษณาแบบมีกลุ่มเป้าหมายแก่คุณ (หรือที่เรียกว่า "การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์" หรือ "การโฆษณาตามความสนใจ")

หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาแบบมีกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายในการโฆษณา โปรดไปที่หน้าการเลือกไม่เข้าร่วมของโครงการโฆษณาแบบเครือข่าย (Network Advertising Initiative) ที่นี่ และพันธมิตรการโฆษณาแบบดิจิทัล (Digital Advertising Alliance) ที่นี่ หากต้องการเลือกไม่รับโฆษณาตามพฤติกรรมที่ Salesforce Audience Studio มอบให้เราและบุคคลที่สาม โปรดคลิก ที่นี่

หากต้องการจัดการการใช้คุกกี้กําหนดเป้าหมายและคุกกี้โฆษณาในเว็บไซต์นี้ โปรดคลิกที่ลิงก์ Cookie Preferences link ในส่วนท้ายของหน้า ศึกษาการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ หากต้องการเรียนรู้วิธีการจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการจัดเก็บแฟลชคุกกี้ โปรดคลิก ที่นี่ ทั้งนี้เบราว์เซอร์ต่าง ๆ อาจมีเครื่องมือการจัดการของตนเองสําหรับการลบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล HTML5 ภายในเครื่อง

4.4 การเลือกไม่ให้มีการจัดตั้งคุกกี้ในเบราว์เซอร์ส่วนบุคคลของคุณ

นอกเหนือจากการใช้ศูนย์การกําหนดลักษณะของผู้ใช้แล้ว (หากมี) คุณสามารถเลือกไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานที่ไม่จําเป็นบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ (โปรดดูหัวข้อ "ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานใดบ้างที่เราประมวลผล" ด้านบน) โดยการจัดการคุกกี้ของคุณที่เบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้หากคุณต้องการเลือกไม่รับการโฆษณาตามความสนใจ โปรดคลิก ที่นี่ (หรือถ้าคุณอยู่ในสหภาพยุโรป โปรดคลิก ที่นี่) หากต้องการเลือกไม่รับโฆษณาตามพฤติกรรมที่ Salesforce DMP มอบให้เราและบุคคลที่สาม โปรดคลิก ที่นี่ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการบล็อกหรือการลบคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่ใช้ในเว็บไซต์ของเราอาจทําให้คุณไม่สามารถใช้เว็บ ไซต์ของเราได้อย่างเต็มรูปแบบ

แม้ว่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบางตัวจะมีตัวเลือก "ไม่ติดตาม" หรือ "DNT" ที่ช่วยให้คุณแจ้งเว็บไซต์ว่าคุณไม่ต้องการให้มีการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณ แต่ฟีเจอร์เหล่านี้ยังมีรูปแบบไม่เหมือนกันและยังไม่มีมาตรฐานทั่วไปที่กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทเทคโนโลยีหรือหน่วยงานกํากับดูแลนําเอามาใช้ ดังนั้นในตอนนี้เราจึงไม่ได้ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT ของเบราว์เซอร์เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี Salesforce ให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวและตัวเลือกที่สําคัญอย่างจริงจังและจะพยายามติดตามดูแลการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี DNT ของเบราว์เซอร์ และการดําเนินการตามมาตรฐานต่อไป

4.5 ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ปุ่ม "ถูกใจ" ของ Facebook, ปุ่ม "ทวีต" และวิดเจ็ตอื่น ๆ ที่ใช้แชร์ ("ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์") ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์อาจอนุญาตให้คุณโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราไปยังแพลตฟอร์มภา ยนอกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์อาจอนุญาตให้คุณกดถูกใจหรือไฮไลต์ข้อมูลที่เราโพสต์บนเว็บไซต์ของเราหรือหน้าโซเชียลมีเ ดียของเรา

ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์อาจโฮสต์โดยเครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์หรืออาจโฮสต์ในเว็บไซต์ของเราโดยตรง ในกรณีที่ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์โฮสต์โดยเครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะและคุณคลิกที่สื่อสังคมออนไลน์จา กเว็บไซต์ของเรา เครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์อาจได้รับข้อมูลที่แสดงว่าคุณเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี สื่อสังคมออนไลน์ของคุณอาจเป็นไปได้ว่าเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์นั้นสามารถเชื่อมโยงการเยี่ยมชมเว็บไซต์เราของคุณกั บโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณได้

นอกจากนี้ Salesforce ยังอนุญาตให้คุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเราบางเว็บโดยใช้บริการเข้าสู่ระบบ เช่น Facebook Connect ได้ บริการเหล่านี้จะตรวจสอบตัวตนของคุณและมีตัวเลือกให้คุณแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากบริการเหล่านี้กับเรา เช่น ชื่อและอีเมลของคุณเพื่อนําเข้าข้อมูลลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเราแบบอัตโนมัติ การใช้งานฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์

4.6 ข้อมูลบันทึกโทรศัพท์

หากคุณใช้ฟีเจอร์บางอย่างของบริการของเราบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกการโทร (เช่น หมายเลขโทรศัพท์, เวลาและวันที่โทร, ระยะเวลาในการโทร, ข้อมูลการส่ง SMS และประเภทของการโทร), ข้อมูลเหตุการณ์ของอุปกรณ์ (เช่น การทำงานล้มเหลว, กิจกรรมของระบบ, การตั้งค่าฮาร์ดแวร์, ภาษาของเบราว์เซอร์) และข้อมูลสถานที่ (ผ่านไอพีแอดเดรส, GPS และเซ็นเซอร์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ที่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ใกล้เคียง, จุดการเข้าใช้งาน Wi-Fi และเสาสัญญาณแก่เรา)

5. วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ และพื้นฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

 • การให้บริการเว็บไซต์และบริการของเรา: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทําตามสัญญาในการใช้เว็บไซต์และบริการของเรากับคุณและเพื่อปฏิ บัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานและบริการที่บังคับใช้ ในกรณีที่เราไม่ได้ทําสัญญากับคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้บริการและดูแลเว็บไซ ต์ของเรา และเพื่อจัดหาเนื้อหาที่คุณเข้าถึงและร้องขอ (เช่น เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรา)
 • การสนับสนุนความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการของเรา: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยติดตามการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา การสร้างข้อมูลรวมที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล การตรวจสอบบัญชีและกิจกรรม การตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยและบังคับใช้ข้อกําหนดและนโยบายของเรา เท่าที่จําเป็นสําหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการส่งเสริมความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของบริการ ระบบและแอปพลิเคชันและในการปกป้องสิทธิ์ของเรารวมถึงสิทธิ์ของผู้อื่น
 • การจัดเตรียมฟังก์ชันการทํางานที่จําเป็น: บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทําไว้กับคุณในการใช้งานเว็บไซต์และบริการขอ งเรา หากบริษัท ไม่ได้เข้าทําสัญญากับคุณ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเพื่อจัดเตรียม ฟังก์ชันการทํางานที่จําเป็นในระหว่างการใช้เว็บไซต์และบริการของเรา
 • การจัดการการลงทะเบียนผู้ใช้: หากคุณสมัครลงทะเบียนบัญชีกับเรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทําตามสัญญาร ะหว่างเรากับคุณตามข้อกําหนดการใช้งานที่บังคับใช้
 • การจัดการข้อมูลติดต่อและคําร้องขอในการสนับสนุนผู้ใช้: หากคุณกรอกแบบฟอร์ม "ติดต่อฉัน" ของเว็บไซต์ หรือร้องขอการสนับสนุนผู้ใช้หรือหากคุณติดต่อเราด้วยวิธีอื่น ๆ รวมถึงทางโทรศัพท์ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทําตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ และดําเนินการเท่าที่จําเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการทําตามคําร้องขอของคุณและติดต่อสื่อสารกั บคุณ
 • การจัดการการลงทะเบียนและการเข้าร่วมงานอีเวนต์: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวางแผนและจัดงานอีเวนต์หรือการสัมมนาออนไลน์ที่คุณได้ลงทะเบีย นหรือเข้าร่วม รวมทั้งการส่งการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณเพื่อทําตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ
 • การจัดการการลงทะเบียนการประกวดแข่งขันหรือการส่งเสริมการขาย: หากคุณลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันหรือการส่งเสริมการขาย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทําตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ การประกวดแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายบางรายการจะมีกฎเพิ่มเติมซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การจัดการการชําระเงิน: หากคุณให้ข้อมูลทางการเงินแก่เรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและเรียกเก็บเงินเท่าที่มีความจําเป็นในการ ทําธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและทําตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ
 • การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและติดตามการใช้งานของคุณและการติดต่อกับเราทา งเว็บไซต์และบริการเท่าที่จําเป็นสําหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราและให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและให้บริการแก่ผู้ใช้ของเรา หรือเมื่อบริษัทต้องขอความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมายจากคุณ
 • ประเมินและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้: บริษัทประมวลผลข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 4.1 ข้างต้น ซึ่งในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวิเคราะห์กระแสและแนวโน้มต่าง ๆ เพื่อที่จะประเมินและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ในภาพรวมเท่าที่จําเป็นต่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ หรือเมื่อบริษัทต้องขอความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมายจากคุณ
 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่ใช้บังคับ: บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่ใช้บังคับที่ ระบุในสัญญาของลูกค้า ตราบเท่าที่เป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินข้อกําหนดด้านขีดความสามารถ: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประเมินข้อกําหนดด้านขีดความสามารถของบริการของเรา ตราบเท่าที่เป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า เราได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านขีดความสามารถที่จําเป็นในการให้บริการของเรา
 • ระบุโอกาสสําหรับลูกค้า: บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประเมินโอกาสใหม่ ๆ ที่มีความเป็นไปได้สําหรับลูกค้า ตราบเท่าที่เป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและประสบการณ์ของผู้ใช้ของลูกค้าของบริษัทได้
 • การลงทะเบียนผู้มาเยี่ยมชมสํานักงาน: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เพื่อลงทะเบียนผู้มาเยี่ยมชมสํานักงานของเรา และจัดการข้อตกลงในการไม่เปิดเผยข้อมูลซึ่งผู้มาเยี่ยมชมอาจจําเป็นต้องลงนามในข้อตกลงดังกล่าว เท่าที่การประมวลผลนั้นมีความจําเป็นสําหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการปกป้องสํานักงานและข้อมูลที่เ ป็นความลับของเราจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การแสดงโฆษณาและเนื้อหาส่วนบุคคล: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทําการวิจัยทางการตลาด เพื่อโฆษณาแก่คุณ เพื่อให้ข้อมูลแบบส่วนบุคคลเกี่ยวกับเราทั้งในและนอกเว็บไซต์ของเรา และให้เนื้อหาส่วนบุคคลแบบอื่น ๆ ตามกิจกรรมและความสนใจของคุณเท่าที่จําเป็นสําหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการโฆษณาเว็บไซต์ขอ งเราหรือหากจําเป็น เท่าที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนล่วงหน้า (กรุณาดูหัวข้อ"สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ด้านล่าง เพื่อเรียนรู้วิธีการที่คุณสามารถควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Salesforce เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล)
 • การส่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาด: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานของคุณซึ่งในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ เพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์และการสื่อสารที่ไม่ใช่การทําธุรกรรมอื่น ๆ (เช่น จดหมายข่าวทางการตลาด การติดต่อสื่อสารการตลาดทางโทรศัพท์, SMS หรือการแจ้งเตือนเชิงรุก) เกี่ยวกับเราและบริษัทในเครือและคู่ค้าของเราให้คุณทราบ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขายหรืองานอีเวนต์ของเราเท่าที่จําเป็นสําหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการทําการตลาด ทางตรงหรือเท่าที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนล่วงหน้า (กรุณาดูหัวข้อ "สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ด้านล่าง เพื่อเรียนรู้วิธีการที่คุณสามารถควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Salesforce เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด) และ
 • การปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐบาล ศาล หรือหน่วยงานกํากับดูแลตามหน้าที่ทางกฎหมายของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เท่าที่จําเป็นต่อการประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องสิทธิของเรา หรือจําเป็นต่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันมิให้มีการนําเว็บไซต์ของเราไปใช้ในทางที่ผิดห รือละเมิดเว็บไซต์ของเรา ปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือความปลอดภัย ติดตามขอรับการเยียวยาที่มีให้แก่เราและจํากัดความเสียหาย ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดี คําสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคําร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่เราจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่เราทํากับคุณ และคุณไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นเมื่อร้องขอได้ เราอาจจะไม่สามารถทําตามสัญญาของเรากับคุณได้

6. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลใดบ้าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลดังต่อไปนี้

 • แบ่งบันกับผู้ให้บริการตามสัญญาของเรา ซึ่งให้บริการต่าง ๆ เช่น การดูแลจัดการไอทีและระบบ โฮสติ้ง, การประมวลผลบัตรเครดิต, การวิจัยและการวิเคราะห์, การทำการตลาด, การบริการลูกค้าและการตกแต่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และตามพื้นฐานทางกฎหมายที่อธิบายข้างต้น ผู้ให้บริการดังกล่าวประกอบไปด้วยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ที่เราดำเนินกิจการ (ดูรายชื่อประเทศที่เกี่ยวข้องที่นี่:https://www.salesforce.com/ap/company/locations/)
 • หากคุณใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการสัมมนาออนไลน์ที่จัดโดยบริษัทในเครือของเรา หรือร่วมกับบริษัทในเครือ เท่าที่จำเป็นบนพื้นฐานของสัญญาระหว่างบริษัทในเครือกับคุณในการประมวลผลการลงทะเบียนของคุณและดำเนินการเพื่อรับรองการเข้าร่วมของคุณในงานอีเวนต์ดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว บริษัทในเครือของเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ควบคุมแยกต่างหาก และจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนด รายชื่อบริษัทภายในกลุ่มบริษัท Salesforce จะอยู่ในเอกสารแนบท้ายของรายงานประจำปี ซึ่งระบุไว้ที่นี่
 • หากคุณเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการสัมมนาออนไลน์ที่เราจัดขึ้น หรือดาวน์โหลดหรือเข้าถึงทรัพย์สินบนเว็บไซต์ของเราที่มีผู้สนับสนุนงานอีเวนต์ หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ คุณอาจยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านทางแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือโดยการยินยอมให้มีการสแกนบัตรผู้เข้าร่วมงานที่บูธของผู้สนับสนุน ในกรณีเหล่านี้ข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุน หากคุณไม่ประสงค์ให้มีการแบ่งปันข้อมูลของคุณ คุณอาจเลือกไม่เข้าร่วมได้ผ่านทางการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์/การสัมมนาออนไลน์หรือเลือกไม่ให้มีการสแกนบัตรของคุณ หรือคุณจะเลือกไม่เข้าร่วมตามข้อ 10 ด้านล่าง
 • ถ้าคุณใช้บริการของบริษัทเราในฐานะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต โดยที่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคุณมีหน้าที่รับผิดชอบการเข้าถึงบริการของคุณแล้วนั้น ตราบเท่าที่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจยืนยันบัญชีและกิจกรรมต่าง ๆ ตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย หรือบังคับใช้เงื่อนไขหรือนโยบายของบริษัท
 • ผู้สนับสนุนการประกวดแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายที่คุณลงทะเบียนเข้าร่วม
 • เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม เครือข่ายโฆษณาและเว็บไซต์ ซึ่งปกติแล้วจะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมแยกต่างหาก เพื่อให้เราสามารถทำการตลาดและโฆษณาบนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ AppExchange กับคู่ค้าบุคคลที่สามของเรา ซึ่งอาจติดต่อกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน
 • ในกรณีที่ปรึกษาทางอาชีพ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลหรือผู้ควบคุมร่วม รวมทั้งทนายความ, นายธนาคาร, ผู้สอบบัญชีและบริษัทประกันที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ ที่เราประกอบกิจการ (ดูรายชื่อประเทศที่เกี่ยวข้องที่นี่ https://www.salesforce.com/ap/company/locations/) ซึ่งให้บริการด้านคำปรึกษา, การธนาคาร, กฎหมาย, การประกันภัยและการบัญชี หรือเท่าที่เรามีหน้าที่ต้องแบ่งปันหรือมีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แล้วแต่กรณี
 • บริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัท Salesforce รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ที่เราได้มาในอนาคตเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Salesforce โดยที่การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวนั้นจำเป็นต่อการทำตามคำร้องขอของคุณผ่านเว็บไซต์หรือสำหรับการบริการลูกค้า การทำการตลาด การดำเนินงานด้านเทคนิคและการจัดการด้านบัญชี  รายชื่อบริษัทภายในกลุ่มบริษัท Salesforce จะอยู่ในเอกสารแนบท้ายของรายงานประจำปี ซึ่งระบุไว้ที่นี่ นอกจากนี้ เนื่องจากลักษณะความสัมพันธ์ของเรากับ Salesforce.org ซึ่งเป็นองค์กรกิจการเพื่อสังคม เราจึงอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง Salesforce กับ Salesforce.org เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ/หรือการจัดการขององค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือทั้งสององค์กร และ
 • หากเรามีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการยุบองค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรซึ่งเป็นส่วนสำคัญอื่น ๆ หรือการขายเว็บไซต์หรือหน่วยธุรกิจ หรือหากบุคคลที่สามได้ไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์หรือหุ้น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่ไม่อยู่ในเครือ

บริษัทยังอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้งานโดยไม่ระบุชื่อให้แก่ผู้ให้บริการของ Salesforce โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย Salesforce ในการวิเคราะห์และปรับปรุงต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา นอกจากนี้ Salesforce ยังอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้งานโดยไม่ระบุชื่อแบบโดยรวมอันเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท  เช่น บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระแสและแนวโน้มการใช้บริการของบริษัทโดยทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเลือกส่งในชุมชน, ฟอรั่ม, บล็อกหรือห้องแชทบนเว็บไซต์ของเราอาจถูกอ่าน เก็บรวบรวมและใช้โดยบุคคลอื่นที่เข้ามาเยี่ยมชมฟอรั่มเหล่านี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ “วิธีติดต่อเรา” ด้านล่าง

7. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกรวบรวม ถ่ายโอน และจัดเก็บโดยเราซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทในเครือของเรา และบุคคลที่สามในประเทศอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 6 ด้านบน ข้อมูลที่อยู่สำนักงานบริษัท salesforce.com, inc. และบริษัทในเครือสามารถหาได้ที่นี่

ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลในพื้นที่นอกเหนืออาณาเจตของคุณ และในประเทศที่ไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่เหมาะสมของคณะกรรมาธิการยุโรป หรือ สภานิติบัญญัติ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของคุณ  และอาจไม่มีการให้ความคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกับอาณาเขตของคุณ เช่น EEA เรารับรองว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการป้องกันที่เพียงพอ เช่น โดยการเข้าทำสัญญา back-to-back อย่างเหมาะสม และใช้ข้อสัญญามาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติ (Art. 46 ของ GDPR) (หากจำเป็น) หรือ เราจะขอความยินยอมจากคุณล่วงหน้าในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศดังกล่าว

8. เด็ก

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มุ่งให้บริการแก่เด็ก เราจะไม่จงใจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และเชื่อว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง และเราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากระบบของเรา

9. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม (ดูหัวข้อ "วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้" ด้านบน) เราจะกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามจำนวน ลักษณะและความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกประมวลผล ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และดูว่าเราสามารถทำตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้หรือไม่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ (เช่น กฎหมายที่กำหนดอายุความที่บังคับใช้)

หลังจากที่หมดระยะเวลาในการเก็บรักษาแล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีข้อมูลใด ๆ ที่เราไม่สามารถลบออกจากระบบของเราได้อย่างสิ้นเชิงเนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิค เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

10.1 สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ใน EEA สิทธิเหล่านี้อาจรวมถึง

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บ (สิทธิในการเข้าถึง)
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิในการแก้ไข)
 • การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อนุญาต (สิทธิในการลบ; สิทธิในการถูกลืม)
 • การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายอนุญาต (สิทธิในการจำกัดการประมวลผล)
 • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ควบคุมคนอื่น ๆ เท่าที่เป็นไปได้ (สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล)
 • การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (สิทธิในการคัดค้าน) หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง หรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงของพวกเขา คุณสามารถใช้สิทธิของคุณเพื่อคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ในการคัดค้านดังกล่าว
 • การไม่ให้ใช้การตัดสินใจด้วยกระบวนการอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการทำโปรไฟล์ที่มีผลทางกฎหมาย ("การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ")   ซึ่งปัจจุบันนี้เว็บไซต์หรือในบริการของเราไม่ได้ใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ และ
 • การถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ในกรณีที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ

หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และได้ลงทะเบียนบัญชีกับเรา คุณอาจร้องขอให้เราลบเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์ของเราได้ โปรดทราบว่าคำร้องขอของคุณไม่ได้รับประกันว่าจะมีการลบเนื้อหาหรือข้อมูลทั้งหมดหรือที่ครอบคลุม เนื่องจาก ตัวอย่างเช่น เนื้อหาบางอย่างของคุณอาจถูกโพสต์ซ้ำโดยผู้เข้าชมเว็บไซต์คนอื่น ๆ ของเรา

10.2 วิธีการใช้สิทธิของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่าง เราพยายามที่จะทำตามคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดภายในหนึ่งเดือน และเราจะติดต่อคุณหากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำตามคำร้องขอของคุณ  บางครั้งเราอาจใช้เวลานานมากกว่าหนึ่งเดือน เมื่อคำนึงถึงความซับซ้อนและจำนวนคำร้องขอที่เราได้รับ หากคุณเป็นพนักงานของลูกค้าของ Salesforce เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลของคุณ

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบางรายอาจปรับปรุงแก้ไขการตั้งค่าผู้ใช้, โปรไฟล์, การตั้งค่าขององค์กรและการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์ได้โดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของตนและแก้ไขการตั้งค่าหรือโปรไฟล์ของตน

หากต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบัญชีของคุณ ให้หยุดใช้บัญชีของคุณและ/หรือร้องขอให้คืนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

10.3 สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของคุณ

ดังที่ได้อธิบายข้างต้น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าส่งเข้ามา หรือที่ส่งให้แก่ลูกค้าเข้ามายังผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของเราโดยในฐานะที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลเท่านั้น เพื่อทำการประมวลผลแทนลูกค้า (และ/หรือบริษัทในเครือของลูกค้า) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ดูหัวข้อ "Salesforce ในฐานะนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบ" ด้านบน) ยกเว้นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือแถลงการณ์ฉบับอื่นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ และไม่มีอำนาจควบคุมหลักปฏิบัติของลูกค้าว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล อันอาจแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากข้อมูลของคุณถูกส่งให้แก่เราโดยลูกค้าของ Salesforce หรือแทนลูกค้าของ Salesforce และคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ใดที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ กรุณาสอบถามลูกค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเราอาจเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้าเท่านั้น หากคุณประสงค์ที่จะทำการร้องขอกับเราโดยตรง กรุณาแจ้งชื่อลูกค้าของ Salesforce ที่ส่งข้อมูลของคุณให้เราทราบ เราจะส่งคำร้องขอของคุณให้แก่ลูกค้า และจะสนับสนุนลูกค้าตามความจำเป็นในการทำตามคำร้องขอของคุณภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

10.4 ความต้องการในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดทางอีเมล์และ SMS ของคุณ

หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาดให้คุณ คุณอาจจัดการการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดซึ่งไม่มีการทำธุรกรรมที่คุณได้รับจาก Salesforce ได้ โดยคลิกที่ลิงก์ “ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร” ที่อยู่ด้านล่างของอีเมล์การตลาดของ Salesforce โดยการตอบหรือส่งข้อความว่า ‘หยุดรับ’  หากคุณได้รับการติดต่อสื่อสารทาง SMS ของ Salesforce หรือโดยการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารที่นี่ โปรดทราบว่าอย่างไรก็ตามคุณจะยังได้รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดซึ่งไม่มีการทำธุรกรรมจาก MuleSoft เว้นเสียแต่คุณจะจัดการการรับการติดต่อสื่อสารโดยคลิกที่ลิงก์ “ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร” ที่อยู่ด้านล่างของอีเมล์การตลาดของ MuleSoft โดยการตอบหรือส่งข้อความว่า ‘หยุดรับ’ ในการติดต่อสื่อสารทาง SMS ของ MuleSoft หรือยกเลิกการสมัครรับข่าวสารที่นี่ 

คุณอาจปิดการแจ้งเตือนเชิงรุกในแอป Salesforce และ MuleSoft บนอุปกรณ์ของคุณ หรือยกเลิกการสมัครรับข่าวสารโดยการติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่าง โปรดทราบว่าการเลือกไม่รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดมิได้ทำให้คุณไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่สำคัญที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณในปัจจุบันกับเรา เช่น การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกหรือการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์, การประกาศเกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลความปลอดภัย

10.5 ความต้องการในการติดต่อสื่อสารการตลาดทางโทรศัพท์

หากคุณต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของคุณลงในทะเบียนผู้ที่ไม่รับการติดต่อสื่อสารการตลาดทางโทรศัพท์จากเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่าง กรุณาระบุชื่อ นามสกุล บริษัทและหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในทะเบียนผู้ที่ไม่รับการติดต่อสื่อสารของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ้งให้เราทราบในระหว่างที่เราโทรติดต่อเพื่อทำการตลาดทางโทรศัพท์ได้ โดยแจ้งว่าคุณไม่ประสงค์ให้มีการโทรติดต่อเพื่อทำการตลาดทางโทรศัพท์อีก

11. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไร

เราจะใช้ความระมัดระวัง รวมทั้งมาตรการทางองค์กร ทางเทคนิคและกายภาพเพื่อช่วยคุ้มครองมิให้เกิดการทำลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง และการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลหรือใช้ โดยมิได้ตั้งใจหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย

แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทว่ายังไม่มีวิธีการเก็บรักษาหรือการส่งข้อมูลใดที่ปลอดภัย 100% คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องรหัสผ่าน จำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณและลงชื่อออกจากเว็บไซต์หลังการเข้าใช้ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี ข้อกำหนดทางกฎหมายและปัจจัยอื่น ๆ ของเรา หากเราทำการแก้ไข เราจะแก้ไข"วันที่มีผลบังคับใช้" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว หากเรามีการปรับปรุงแก้ไขที่สำคัญ เราอาจแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ เช่น โดยการประกาศแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของเราอย่างเด่นชัด หรือโดยการติดต่อคุณทางอีเมล์ที่คุณให้ไว้

ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การประมวลผลและการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

13. ติดต่อเรา

หากคุณต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณากรอก แบบฟอร์มนี้หรือส่งจดหมายหาเราตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

Salesforce Data Protection Officer

(Salesforce Privacy Team)

415 Mission St, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้ได้การแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนหรือข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตามหากคุณเชื่อว่าเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องการร้องเรียนหรือข้อกังวลของคุณได้ และคุณอาศัยอยู่ใน EEA คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจได้ 

14. การปฏิบัติตาม APEC Privacy Recognition for Processors (PRP) System

เราเข้าร่วมในระบบ APEC PRP หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่น่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขข้อพิพาทบุคคลที่สามของเรา (ฟรี) ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับผู้อาศัยในแคลิฟอร์เนีย

กฎหมายความเป็นส่วนตัวผู้บริโภคแคลิฟอร์เนียกําหนดให้ธุรกิจเปิดเผยว่าขายข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ในฐานะธุรกิจที่อยู่อยู่ภายใต้ CCPA เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ของเร าหรือบริการของเรา หากบุคคลที่สามเหล่านั้นเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตหรือพันธมิตรธุรกิจที่ได้ตกลงตามข้อจํากัดตามสัญญาของเรา เกี่ยวกับการเก็บรักษา การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือถ้าคุณใช้เว็บไซต์หรือบริการของ Salesforce เพื่อใช้งานกับบุคคลที่สามหรือสั่งให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียกําหนดว่าเราต้องแสดงรายละเอียดของประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันหรือเปิดเผยเ พื่อ“ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ” บางประการ เช่นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ให้บริการที่ช่วยเราในการรักษาความปลอดภัยของบริการหรือทําการตลาดผลิตภัณฑ์ของเร า เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

 • ชื่อ
 • ข้อมูลเชิงพาณิชย์
 • ข้อมูลกิจกรรมอินเทอร์เน็ต
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลด้านอาชีพและที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
 • ข้อมูลการศึกษา; และ
 • การอนุมานมาจากหมวดหมู่ข้อมูลใด ๆ ข้างต้น

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียให้สิทธิ์แก่ผู้อยู่อาศัยในรัฐบางประการ รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท ในการเรียนรู้วิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ถูกปฏิเสธสินค้าหรือบริการในการใช้สิทธิเหล่านี้

หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและมีอายุตํ่ากว่า 18 ปี และได้ลงทะเบียนบัญชีกับเรา คุณอาจร้องขอให้เราลบเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์ของเราได้ โปรดทราบว่าคําร้องขอของคุณไม่ได้รับประกันว่าจะมีการลบเนื้อหาหรือข้อมูลทั้งหมดหรือที่ครอบคลุม เนื่องจาก ตัวอย่างเช่น เนื้อหาบางอย่างของคุณอาจถูกโพสต์ซํ้าโดยผู้เข้าชมเว็บไซต์คนอื่น ๆ ของเรา

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิของคุณ โปรดดูหัวข้อ 10.2 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตที่ต้องการใช้สิทธิในนามของผู้อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านบน และให้สําเนาใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้บริโภคที่ระบุว่าคุณเป็นตัวแทนของพวกเขา

เราอาจต้องตรวจสอบนและที่อยู่อาศัยของคุณก่อนที่จะดําเนินการตามคําขอสิทธิของคุณ