ความเป็นส่วนตัว

คำแถลงความเป็นส่วนตัว

เรียนรู้เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
TRUSTe
TRUSTe

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Salesforce มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ที่ salesforce ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1 นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Salesforce ฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") จะอธิบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับกิจกรรมดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปันและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") และเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและทางเลือกของคุณในการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อกล่าวถึง “Salesforce” “เรา” “พวกเรา” หรือ “บริษัท” ให้หมายถึง salesforce.com, inc. และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการประมวลผลข้อมูล ข้อมูลที่อยู่สำนักงานบริษัท salesforce.com, inc. และบริษัทในเครือสามารถหาได้ที่นี่

1.Salesforce ในฐานะนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบ

Salesforce คือผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นเสียแต่ว่าได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อสงสัย นโยบายความเป็นส่วนตัว ไม่สามารถบังคับใช้ในกรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลแทนลูกค้าของบริษัท และในกรณีที่บริษัท นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้า (และ/หรือบริษัทในเครือของลูกค้า) ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์เหล่านั้นเป็นช่องทางในการ (1) สร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของตนเองเพื่อทำงานบนแพลตฟอร์มของบริษัท (2) จำหน่ายหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง (3) ส่งข้อความสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้อื่น หรือ (4) รวบรวม ใช้งาน แบ่งปัน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอื่นโดยผ่านผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของบริษัท

สำหรับรายละเอียดข้อมูลความเป็นส่วนตัวในกรณีที่ลูกค้าของ Salesforce และ/หรือบริษัทในเครือของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของ Salesforce เป็นผู้ควบคุมข้อมูลนั้น กรุณาติดต่อลูกค้าดังกล่าวโดยตรง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติของลูกค้าว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งอาจเป็นหลักปฏิบัติที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูข้อ 10.3 ด้านล่าง

2. กิจกรรมการประมวลผลที่ครอบคลุม

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เมื่อคุณ:

 • เข้าชมเว็บไซต์ที่แสดงหรือลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • เข้าชมหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์ของเรา
 • เยี่ยมชมสำนักงานของเรา
 • รับการสื่อสารจากเรา รวมทั้งอีเมล์ โทรศัพท์ ข้อความหรือโทรสาร
 • ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของเราในฐานะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (เช่น เป็นพนักงานของลูกค้าของบริษัท  ซึ่งให้คุณเข้าถึงบริการของบริษัทได้) โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ลงทะเบียนเข้าร่วม เข้าร่วม และ/หรือ มีส่วนร่วมประการอื่นใดในงานอีเวนต์ การสัมมนาออนไลน์หรือการประกวดแข่งขันของคุณ หรือ
 • เข้าร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือโอเพนซอร์ซ

นอกจากนี้เรายังโฮสต์ AppExchange ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์สำหรับเว็บแอปพลิเคชันตามความต้องการ โดยใช้แพลตฟอร์มของ  Salesforce และที่เราหรือบุคคลที่สามอาจเป็นผู้ให้บริการ (ดู https://appexchange.salesforce.com/) เมื่อเราเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันดังกล่าวลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อบุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามจะมีผลบังคับใช้ มิใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เว็บไซต์และบริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและบริการอื่น ๆ ที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม ดังนั้นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับบริการดังกล่าวอื่น ๆ หรือเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดการหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์ของเราจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณควรทบทวนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

3. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณโดยตรง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณโดยตรง รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • หากคุณแสดงออกว่าสนใจที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา ร้องขอการบริการลูกค้า,  (รวมถึงการเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือและอบรม (the Help & Training Portal)) โปรดใช้ฟีเจอร์ "ติดต่อเรา" ของเราหรือฟีเจอร์ที่คล้ายคลึงกัน, ลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์ของเรา, สมัครเข้าร่วมงานอีเวนต์, การสัมมนาออนไลน์หรือการประกวดแข่งขัน หรือดาวน์โหลดเนื้อหาบางอย่าง เราอาจกำหนดให้คุณให้ข้อมูลติดต่อของคุณแก่เรา เช่น ชื่อ, ตำแหน่ง, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
 • หากคุณทำการซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการสัมมนาออนไลน์ เราอาจกำหนดให้คุณให้ข้อมูลทางการเงินและการเรียกเก็บเงินของคุณ เช่น ชื่อ และที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน หมายเลขบัตรเครดิตหรือข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • หากคุณเข้าร่วมงานอีเวนต์ เราอาจขอสแกนบัตรผู้เข้าร่วมงานโดยรับความยินยอมจากคุณเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้เราได้รับข้อมูล เช่น ชื่อ, ตำแหน่ง, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, ประเทศ, หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของคุณ
 • หากคุณลงทะเบียนชุมชนออนไลน์ที่เราโฮสต์ เราอาจขอให้คุณให้ชื่อผู้ใช้, รูปภาพและ/หรือข้อมูลชีวประวัติ เช่น อาชีพ, โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์, ชื่อบริษัทและเรื่องที่เชี่ยวชาญ
 • หากคุณใช้และดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์หรืออีเมลของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและการใช้งานเว็บไซต์หรืออีเมลของเราผ่านคุกกี้ เว็บบีคอนส์หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) หรือตัวระบุอื่น ๆ ซึ่งอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (โปรดดูหัวข้อ "ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานใดบ้างที่เราประมวลผล" ด้านล่าง) 
 • หากคุณใช้และสื่อสารกับบริการต่าง ๆ ของเรา  เราจะรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้บริการของเราของคุณโดยอัตโนมัติ ผ่านเครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อมูลการใช้งาน และเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยข้อมูลบางส่วนอาจมีคุณสมบัติเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (กรุณาอ่านหัวข้อ "อุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานที่บริษัทประมวลผล" ด้านล่าง)
 • หากคุณส่งข้อมูลเข้าสู่บริการของเราด้วยตนเอง เช่น การตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้งานของคุณ บริษัทจะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้และถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอดังกล่าว และ
 • หากคุณมาเยี่ยมชมสำนักงาน คุณอาจต้องลงทะเบียนในฐานะผู้มาเยี่ยมชมและให้ชื่อ, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อบริษัทและเวลาและวันที่มาถึงของคุณ

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เราหรือผู้ให้บริการของเรา คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวและรับทราบว่าข้อมูลจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณเชื่อว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไม่เหมาะสม หรือต้องการใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งบุคคลที่สามที่เราซื้อข้อมูลส่วนบุคคลและรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราปรับปรุงแก้ไข ขยายและวิเคราะห์บันทึกของเรา ระบุลูกค้าใหม่และสร้างโฆษณาที่ปรับแต่งมากขึ้น เพื่อให้บริการที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ รวมทั้งที่อยู่ไปรษณีย์, ตำแหน่ง, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์,  อินเทนต์ดาต้า (หรือข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้), ไอพีแอดเดรส, โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์, LinkedIn URLs และโปรไฟล์ที่กำหนดเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาเป้าหมาย, การส่งเนื้อหาทางอีเมล์ที่เกี่ยวข้อง, การส่งเสริมงานอีเวนต์และการทำโปรไฟล์ และ
 • แพลตฟอร์ม เช่น GitHub เพื่อจัดการรหัสสำหรับเช็คอินและการดึงคำร้องขอต่าง ๆ หากคุณเข้าร่วมโครงการการพัฒนาโอเพนซอร์ซหรือการพัฒนาชุมชน เราอาจเชื่อมโยงชื่อผู้ใช้เป็นรหัส (code repository username) ของคุณกับบัญชีชุมชนของคุณ เพื่อให้เราสามารถแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่สำคัญกับการเข้าร่วมโครงการหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

เราจะใช้เครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อมูลทั่วไป เช่น เครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อมูลการใช้งาน, คุกกี้,  เว็บบีคอนส์และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์และบริการของเราหรือติดต่อเราทางอีเมล์ที่เราส่งให้แก่คุณ

4.1 ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งาน

สำหรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อกับการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้แต่ละคน ข้อมูลนี้อาจรวมถึงไอพีแอดเดรส (หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์), หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน, ตำแหน่ง, ประเภทเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ/หรือผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ, หน้าเว็บและไฟล์ที่ดู, การค้นหา, ระบบปฏิบัติการและข้อมูลการกำหนดค่าของระบบ และวันที่/เวลาประทับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ โดยข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มโดยรวม เพื่อช่วยให้เราให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา และเพื่อรับประกันความปลอดภัยและดำเนินการทำงานที่เหมาะสมต่อไป 

นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลบางส่วนโดยอัตโนมัติซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของคุณ ข้อมูลดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยไอพีแอดเดรส (หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์) หมายเลขอุปกรณ์หรือหมายเลขแอปพลิเคชัน สถานที่ ชนิดของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือผู้ให้บริการระบบมือถือ หน้าและแฟ้มข้อมูลที่เข้าชม การสืบค้นและการดำเนินการต่าง ๆของคุณ ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลโครงแบบของระบบ และการบันทึกวันที่/เวลาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของบริการ เพื่อจัดเตรียมฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการ ประเมินและปรับปรุงประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าและผู้ใช้ ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่ใช้บังคับ ระบุโอกาสเพื่อการพัฒนาบริการในอนาคต ประเมินข้อกำหนดด้านขีดความสามารถ ระบุโอกาสสำหรับลูกค้า และเพื่อความปลอดภัยของ Salesforce โดยทั่วไป (นอกเหนือจากความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ) ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานที่รวบรวมระหว่างการใช้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือในส่วนที่เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ๆ แล้วนั้น อาจสามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรง ทั้งนี้โปรดทราบว่าข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อใช้ระบุลักษณะเฉพาะของผู้ใช้แต่ละรายที่ลงชื่อเข้าใช้ (ไม่ใช่รายบุคคล) ที่นอกเหนือจากส่วนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดว่าต้องระบุตัวบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย หรือที่กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา (ในกรณีที่บริษัททำหน้าที่ผู้ประมวลผลข้อมูล)

4.2 คุกกี้ เว็บบีคอนส์และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ บนเว็บไซต์และการสื่อสารทางอีเมลของเรา

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เช่น เว็บบีคอนส์, แท็กและ JavaScript เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับคุกกี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราและการติดต่อกับเราทางอีเมล

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตอาจวางคุกกี้ไว้ในเบราว์เซอร์และ/หรืออุปกรณ์ของคุณ ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณตามกาลเวลาที่ผ่านไปและในเว็บไซต์ต่าง ๆ คุกกี้จะช่วยให้เราสามารถติดตามการใช้งาน พิจารณากำหนดค่าในการเรียกดู และปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณได้

เราใช้ทั้งเซสชันเบสคุกกี้และเพอร์ซิสเตนท์คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา เซสชันเบสคุกกี้จะใช้ในระหว่างเซสชันเดียวเท่านั้นและจะหายไปจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ส่วนเพอร์ซิสเตนท์คุกกี้จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ หลังจากที่คุณปิดเบราว์เซอร์หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของคุกกี้ของคุณ โปรดดูตัวจัดการความยินยอมสำหรับคุกกี้ นอกจากนี้คุณสามารถควบคุมการใช้คุกกี้ได้ในเบราว์เซอร์แต่ละตัว แต่การเลือกปิดคุกกี้อาจจำกัดการใช้งานฟีเจอร์หรือฟังก์ชันบางอย่างบนเว็บไซต์และบริการต่าง ๆของเรา

นอกจากนี้เรายังใช้เว็บบีคอนส์ในเว็บไซต์ของเราและในการสื่อสารทางอีเมล ตัวอย่างเช่น เราอาจใส่เว็บบีคอนส์ไว้ในอีเมลทางการตลาด ซึ่งจะแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณคลิกลิงก์ในอีเมล ซึ่งจะนำคุณไปยังหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา เทคโนโลยีดังกล่าวใช้ในการให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์และการติดต่อสื่อสารทางอีเมลของเรา สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกการรับอีเมลทางการตลาดของเรา โปรดดูหัวข้อที่ 10.4 ด้านล่าง

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน และตัวเลือกสำหรับการจัดการการตั้งค่าการเก็บรวบรวมข้อมูลของเทคโนโลยีเหล่านี้

 
คุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้

คุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้

คุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้จำเป็นสำหรับการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้เซสชั่นที่จำเป็นต้องใช้ในการส่งเว็บไซต์

คุกกี้รับรองความถูกต้องและคุกกี้ความปลอดภัย

หากคุณเลือกที่จะระบุตัวตนของคุณกับเรา เราอาจใส่คุกกี้ไว้บนเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้เป็นพิเศษ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และประมวลผลธุรกรรมและคำร้องขอทางออนไลน์ของคุณ

เนื่องจากคุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้มีความสำคัญต่อการให้บริการเว็บไซต์ จึงไม่มีตัวเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้
 
คุกกี้สำหรับฟังก์ชันการทำงาน

คุกกี้สำหรับฟังก์ชันการทำงานจะเพิ่มฟังก์ชัน การแสดงและบริการบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณการใช้เว็บไซต์ คุกกี้ที่ใช้สำหรับการวิจัยตลาด และคุกกี้ที่ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่ไม่ได้ส่งไปยังบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

นอกจากนี้คุกกี้สำหรับฟังก์ชันการทำงานยังอาจถูกใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเพื่อช่วยให้เราทำการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับคุณได้มากขึ้น รวมถึงการติดต่อสื่อสารทางการตลาด คุกกี้เหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลว่าเว็บไซต์ของเราถูกใช้งานอย่างไร รวมถึงหน้าเว็บใดที่มีการดูบ่อยที่สุด

เราอาจใช้เทคโนโลยีของเราเองหรือเทคโนโลยีของบุคคลที่สามในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน เพื่อให้การสื่อสารที่ดีขึ้นและการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น และเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา

ตัวอย่างเช่น เราใช้ Google Analytics ("Google Analytics") ซึ่งเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google ได้โดยเข้าไปที่ www.google.com/policies/privacy/partners/

Google Analytics จะใช้คุกกี้เพื่อช่วยเหลือเราในการวิเคราะห์ว่าเว็บไซต์ของเราถูกใช้งานอย่างไร รวมถึงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่ผู้เข้าชมเข้าเยี่ยมชมเพื่อมาที่หน้าเว็บไซต์ของเราและหน้าเว็บบนเว็บไซต์ของเราที่ผู้เข้าชมเข้าไปใช้งาน โดยเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา

นอกจากนี้ Salesforce อาจใช้การเก็บข้อมูล HTML5 ภายในเครื่อง หรือแฟลชคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น เทคโนโลยีเหล่านี้จะแตกต่างไปจากคุกกี้ของเบราว์เซอร์ในเรื่องจำนวนและประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บและวิธีจัดเก็บข้อมูล

คุณสามารถเลือกไม่ใช้คุกกี้สำหรับฟังก์ชันการทำงานได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของคุกกี้ของคุณ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของคุกกี้สำหรับฟังก์ชันการทำงาน โปรดดูตัวจัดการความยินยอมสำหรับคุกกี้

หากต้องการเลือกไม่ให้ Google Analytics เก็บรวบรวมข้อมูล คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง add-on ของเบราว์เซอร์ ซึ่งมีให้บริการที่นี่ได้

หากต้องการเรียนรู้วิธีการควบคุมคุกกี้สำหรับฟังก์ชันการทำงานผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ส่วนบุคคลของคุณ คลิกที่นี่

หากต้องการเรียนรู้วิธีการจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการจัดเก็บแฟลชคุกกี้ คลิกที่นี่

 
คุกกี้กำหนดเป้าหมายหรือคุกกี้โฆษณา

คุกกี้กำหนดเป้าหมายหรือคุกกี้โฆษณาจะติดตามกิจกรรมทั่วเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสนใจของผู้เข้าชม และเพื่อทำการตลาดโดยตรงกับผู้เข้าชม ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ใช้สำหรับการทำการตลาดเพื่อเป็นการย้ำความสนใจหรือการโฆษณาตามความสนใจ

ในบางครั้งเราจะใช้คุกกี้ที่เราหรือบุคคลที่สามส่งเพื่อแสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเราคิดว่าคุณอาจสนใจบนอุปกรณ์ที่คุณใช้ และเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านี้จะเก็บรวบรวมและจดจำข้อมูล เช่น ใช้เบราว์เซอร์ใดในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา 

นอกจากนี้ Salesforce ยังทำสัญญากับเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามที่เก็บรวบรวมไอพีแอดเดรสและข้อมูลอื่น ๆ จากเว็บบีคอนส์ในเว็บไซต์ของเรา จากอีเมลและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เครือข่ายโฆษณาจะติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไปและในเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือบริการออนไลน์อื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมจากข้อมูลของอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานด้วยวิธีการอัตโนมัติรวมถึงการใช้งานคุกกี้ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจจดจำคุณในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่คุณใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต บุคคลที่สามจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการตามความสนใจของคุณ คุณอาจเห็นโฆษณาของพวกเขาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถืออื่น ๆ ในอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้กระบวนการนี้จะช่วยให้เราสามารถจัดการและติดตามประสิทธิภาพในการทำการตลาดของเราได้

คุณสามารถเลือกไม่ใช้คุกกี้กำหนดเป้าหมายหรือคุกกี้โฆษณาได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของคุกกี้ของคุณ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของคุกกี้กำหนดเป้าหมายหรือคุกกี้โฆษณา โปรดดูตัวจัดการความยินยอมสำหรับคุกกี้

ดูหัวข้อที่ 4.3 ด้านล่าง หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายการโฆษณาเหล่านี้และอื่น ๆ และความสามารถในการเลือกไม่ให้บุคคลที่สามบางรายเก็บรวบรวมข้อมูล

4.3 ประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาตามพฤติกรรมและการเลือกไม่เข้าร่วมสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น เราหรือบุคคลที่สามอาจวางหรือใช้คุกกี้พิเศษในเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการโฆษณาแบบมีกลุ่มเป้าหมายแก่คุณ (หรือที่เรียกว่า "การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์" หรือ "การโฆษณาตามความสนใจ") หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาแบบมีกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายในการโฆษณา โปรดไปที่หน้าการเลือกไม่เข้าร่วมของโครงการโฆษณาแบบเครือข่าย (Network Advertising Initiative) ที่นี่ และพันธมิตรการโฆษณาแบบดิจิทัล (Digital Advertising Alliance) ที่นี่ หากต้องการเลือกไม่รับโฆษณาตามพฤติกรรมที่ Salesforce DMP มอบให้เราและบุคคลที่สาม โปรดคลิกที่นี่

หากต้องการจัดการการใช้คุกกี้กำหนดเป้าหมายและคุกกี้โฆษณาในเว็บไซต์นี้ โปรดดูตัวจัดการความยินยอมสำหรับคุกกี้หรือศึกษาการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ หากต้องการเรียนรู้วิธีการจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการจัดเก็บแฟลชคุกกี้ โปรดคลิกที่นี่ ทั้งนี้เบราว์เซอร์ต่าง ๆ อาจมีเครื่องมือการจัดการของตนเองสำหรับการลบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล HTML5 ภายในเครื่อง

4.4 การเลือกไม่ให้มีการจัดตั้งคุกกี้ในเบราว์เซอร์ส่วนบุคคลของคุณ

นอกเหนือจากการใช้ศูนย์การกำหนดลักษณะของผู้ใช้แล้ว (หากมี) คุณสามารถเลือกไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานที่ไม่จำเป็นบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ (โปรดดูหัวข้อ "ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานใดบ้างที่เราประมวลผล" ด้านบน) โดยการจัดการคุกกี้ของคุณที่เบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้หากคุณต้องการเลือกไม่รับการโฆษณาตามความสนใจ โปรดคลิกที่นี่ (หรือถ้าคุณอยู่ในสหภาพยุโรป โปรดคลิกที่นี่) หากต้องการเลือกไม่รับโฆษณาตามพฤติกรรมที่ Salesforce DMP มอบให้เราและบุคคลที่สาม โปรดคลิกที่นี่ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการบล็อกหรือการลบคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่ใช้ในเว็บไซต์ของเราอาจทำให้คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มรูปแบบ

แม้ว่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบางตัวจะมีตัวเลือก "ไม่ติดตาม" หรือ "DNT" ที่ช่วยให้คุณแจ้งเว็บไซต์ว่าคุณไม่ต้องการให้มีการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณ แต่ฟีเจอร์เหล่านี้ยังมีรูปแบบไม่เหมือนกันและยังไม่มีมาตรฐานทั่วไปที่กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทเทคโนโลยีหรือหน่วยงานกำกับดูแลนำเอามาใช้ ดังนั้นในตอนนี้เราจึงไม่ได้ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT ของเบราว์เซอร์เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ Salesforce ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและตัวเลือกที่สำคัญอย่างจริงจังและจะพยายามติดตามดูแลการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี DNT ของเบราว์เซอร์ และการดำเนินการตามมาตรฐานต่อไป

4.5 ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ปุ่ม "ถูกใจ" ของ Facebook, ปุ่ม "ทวีต" และวิดเจ็ตอื่น ๆ ที่ใช้แชร์ ("ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์") ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์อาจมีตัวเลือกให้คุณโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ไปยังหน้าโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งให้บริการโดยเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามเพื่อแชร์กับบุคคลอื่นในเครือข่ายของคุณ ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์อาจโฮสต์โดยเครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์หรืออาจโฮสต์ในเว็บไซต์ของเราโดยตรง ในกรณีที่ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์โฮสต์โดยเครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะและคุณคลิกที่สื่อสังคมออนไลน์จากเว็บไซต์ของเรา เครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์อาจได้รับข้อมูลที่แสดงว่าคุณเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์นั้นสามารถเชื่อมโยงการเยี่ยมชมเว็บไซต์เราของคุณกับโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณได้

นอกจากนี้ Salesforce ยังอนุญาตให้คุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเราบางเว็บโดยใช้บริการเข้าสู่ระบบ เช่น Facebook Connect ได้ บริการเหล่านี้จะตรวจสอบตัวตนของคุณและมีตัวเลือกให้คุณแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากบริการเหล่านี้กับเรา เช่น ชื่อและอีเมลของคุณเพื่อนำเข้าข้อมูลลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเราแบบอัตโนมัติ

การใช้งานฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์

4.6 ข้อมูลบันทึกโทรศัพท์

หากคุณใช้ฟีเจอร์บางอย่างของบริการของเราบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกการโทร (เช่น หมายเลขโทรศัพท์, เวลาและวันที่โทร, ระยะเวลาในการโทร, ข้อมูลการส่ง SMS และประเภทของการโทร), ข้อมูลเหตุการณ์ของอุปกรณ์ (เช่น การทำงานล้มเหลว, กิจกรรมของระบบ, การตั้งค่าฮาร์ดแวร์, ภาษาของเบราว์เซอร์) และข้อมูลสถานที่ (ผ่านไอพีแอดเดรส, GPS และเซ็นเซอร์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ที่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ใกล้เคียง, จุดการเข้าใช้งาน Wi-Fi และเสาสัญญาณแก่เรา)

5. วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ และพื้นฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

 • การให้บริการเว็บไซต์และบริการของเรา: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำตามสัญญาในการใช้เว็บไซต์และบริการของเรากับคุณและเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน/บริการที่บังคับใช้ ในกรณีที่เราไม่ได้ทำสัญญากับคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้บริการและดูแลเว็บไซต์ของเรา และเพื่อจัดหาเนื้อหาที่คุณเข้าถึงและร้องขอ (เช่น เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรา)
 • การสนับสนุนความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการของเรา: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยติดตามการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา การสร้างข้อมูลรวมที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล การตรวจสอบบัญชีและกิจกรรม การตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยและบังคับใช้ข้อกำหนดและนโยบายของเรา เท่าที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการส่งเสริมความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของบริการ ระบบและแอปพลิเคชันและในการปกป้องสิทธิ์ของเรารวมถึงสิทธิ์ของผู้อื่น
 • จัดเตรียมฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น: บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับคุณในการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา  หากบริษัท ไม่ได้เข้าทำสัญญากับคุณ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเพื่อจัดเตรียมฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นในระหว่างการใช้เว็บไซต์และบริการของเรา  
 • การจัดการการลงทะเบียนผู้ใช้: หากคุณสมัครลงทะเบียนบัญชีกับเรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณตามข้อกำหนดการใช้งานที่บังคับใช้
 • การจัดการข้อมูลติดต่อและคำร้องขอในการสนับสนุนผู้ใช้: หากคุณกรอกแบบฟอร์ม "ติดต่อฉัน" ของเว็บไซต์ หรือร้องขอการสนับสนุนผู้ใช้หรือหากคุณติดต่อเราด้วยวิธีอื่น ๆ รวมถึงทางโทรศัพท์ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ และดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการทำตามคำร้องขอของคุณและติดต่อสื่อสารกับคุณ;
 • การจัดการการลงทะเบียนและการเข้าร่วมงานอีเวนต์: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวางแผนและจัดงานอีเวนต์หรือการสัมมนาออนไลน์ที่คุณได้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วม รวมทั้งการส่งการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณเพื่อทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ
 • การจัดการการลงทะเบียนการประกวดแข่งขันหรือการส่งเสริมการขาย: หากคุณลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันหรือการส่งเสริมการขาย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ การประกวดแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายบางรายการจะมีกฎเพิ่มเติมซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การจัดการการชำระเงิน: หากคุณให้ข้อมูลทางการเงินแก่เรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและเรียกเก็บเงินเท่าที่มีความจำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ
 • การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและติดตามการใช้งานของคุณและการติดต่อกับเราทางเว็บไซต์และบริการเท่าที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราและให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและให้บริการแก่ผู้ใช้ของเรา หรือเมื่อบริษัทต้องขอความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมายจากคุณ 
 • ประเมินและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้: บริษัทประมวลผลข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 4.1 ข้างต้น ซึ่งในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวิเคราะห์กระแสและแนวโน้มต่าง ๆ เพื่อที่จะประเมินและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ในภาพรวมเท่าที่จำเป็นต่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ หรือเมื่อบริษัทต้องขอความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมายจากคุณ
 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่ใช้บังคับ: บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่ใช้บังคับที่ระบุในสัญญาของลูกค้า ตราบเท่าที่เป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินข้อกำหนดด้านขีดความสามารถ: บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประเมินข้อกำหนดด้านขีดความสามารถของบริการของเรา ตราบเท่าที่เป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านขีดความสามารถที่จำเป็นในการให้บริการของเรา
 • ระบุโอกาสสำหรับลูกค้า: บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประเมินโอกาสใหม่ ๆ ที่มีความเป็นไปได้สำหรับลูกค้า ตราบเท่าที่เป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและประสบการณ์ของผู้ใช้ของลูกค้าของบริษัทได้
 • การลงทะเบียนผู้มาเยี่ยมชมสำนักงาน: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เพื่อลงทะเบียนผู้มาเยี่ยมชมสำนักงานของเรา และจัดการข้อตกลงในการไม่เปิดเผยข้อมูลซึ่งผู้มาเยี่ยมชมอาจจำเป็นต้องลงนามในข้อตกลงดังกล่าว เท่าที่การประมวลผลนั้นมีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการปกป้องสำนักงานและข้อมูลที่เป็นความลับของเราจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การแสดงโฆษณาและเนื้อหาส่วนบุคคล: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำการวิจัยทางการตลาด เพื่อโฆษณาแก่คุณ เพื่อให้ข้อมูลแบบส่วนบุคคลเกี่ยวกับเราทั้งในและนอกเว็บไซต์ของเรา และให้เนื้อหาส่วนบุคคลแบบอื่น ๆ ตามกิจกรรมและความสนใจของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการโฆษณาเว็บไซต์ของเราหรือหากจำเป็น เท่าที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนล่วงหน้า (กรุณาดูหัวข้อ "สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ด้านล่าง เพื่อเรียนรู้วิธีการที่คุณสามารถควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Salesforce เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล) 
 • การส่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาด: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อมูลทางการตลาด เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และการสื่อสารที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมอื่น ๆ (เช่น จดหมายข่าวทางการตลาด การติดต่อสื่อสารการตลาดทางโทรศัพท์, SMS หรือการแจ้งเตือนเชิงรุก) เกี่ยวกับเราและบริษัทในเครือและคู่ค้าของเราให้คุณทราบ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขายหรืองานอีเวนต์ของเราเท่าที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการทำการตลาดทางตรงหรือเท่าที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนล่วงหน้า (กรุณาดูหัวข้อ "สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ด้านล่าง เพื่อเรียนรู้วิธีการที่คุณสามารถควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Salesforce เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด) และ
 • การปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐบาล ศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามหน้าที่ทางกฎหมายของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องสิทธิของเรา หรือจำเป็นต่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันมิให้มีการนำเว็บไซต์ของเราไปใช้ในทางที่ผิดหรือละเมิดเว็บไซต์ของเรา ปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือความปลอดภัย ติดตามขอรับการเยียวยาที่มีให้แก่เราและจำกัดความเสียหาย ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่เราทำกับคุณ และคุณไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเมื่อร้องขอได้ เราอาจจะไม่สามารถทำตามสัญญาของเรากับคุณได้

6. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลใดบ้าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลดังต่อไปนี้

 • แบ่งบันกับผู้ให้บริการตามสัญญาของเรา ซึ่งให้บริการต่าง ๆ เช่น การดูแลจัดการไอทีและระบบ โฮสติ้ง, การประมวลผลบัตรเครดิต, การวิจัยและการวิเคราะห์, การทำการตลาด, การบริการลูกค้าและการตกแต่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และตามพื้นฐานทางกฎหมายที่อธิบายข้างต้น ผู้ให้บริการดังกล่าวประกอบไปด้วยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ที่เราดำเนินกิจการ (ดูรายชื่อประเทศที่เกี่ยวข้องที่นี่:https://www.salesforce.com/company/locations/)
 • หากคุณใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการสัมมนาออนไลน์ที่จัดโดยบริษัทในเครือของเรา หรือร่วมกับบริษัทในเครือ เท่าที่จำเป็นบนพื้นฐานของสัญญาระหว่างบริษัทในเครือกับคุณในการประมวลผลการลงทะเบียนของคุณและดำเนินการเพื่อรับรองการเข้าร่วมของคุณในงานอีเวนต์ดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว บริษัทในเครือของเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ควบคุมแยกต่างหาก และจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนด รายชื่อบริษัทภายในกลุ่มบริษัท Salesforce จะอยู่ในเอกสารแนบท้ายของรายงานประจำปี ซึ่งระบุไว้ที่นี่
 • หากคุณเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการสัมมนาออนไลน์ที่เราจัดขึ้น หรือดาวน์โหลดหรือเข้าถึงทรัพย์สินบนเว็บไซต์ของเราที่มีผู้สนับสนุนงานอีเวนต์ หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ คุณอาจยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านทางแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือโดยการยินยอมให้มีการสแกนบัตรผู้เข้าร่วมงานที่บูธของผู้สนับสนุน ในกรณีเหล่านี้ข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุน หากคุณไม่ประสงค์ให้มีการแบ่งปันข้อมูลของคุณ คุณอาจเลือกไม่เข้าร่วมได้ผ่านทางการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์/การสัมมนาออนไลน์หรือเลือกไม่ให้มีการสแกนบัตรของคุณ หรือคุณจะเลือกไม่เข้าร่วมตามข้อ 10 ด้านล่าง
 • ถ้าคุณใช้บริการของบริษัทเราในฐานะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต โดยที่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคุณมีหน้าที่รับผิดชอบการเข้าถึงบริการของคุณแล้วนั้น ตราบเท่าที่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจยืนยันบัญชีและกิจกรรมต่าง ๆ ตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย หรือบังคับใช้เงื่อนไขหรือนโยบายของบริษัท
 • ผู้สนับสนุนการประกวดแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายที่คุณลงทะเบียนเข้าร่วม
 • เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม เครือข่ายโฆษณาและเว็บไซต์ ซึ่งปกติแล้วจะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมแยกต่างหาก เพื่อให้เราสามารถทำการตลาดและโฆษณาบนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ AppExchange กับคู่ค้าบุคคลที่สามของเรา ซึ่งอาจติดต่อกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน
 • ในกรณีที่ปรึกษาทางอาชีพ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลหรือผู้ควบคุมร่วม รวมทั้งทนายความ, นายธนาคาร, ผู้สอบบัญชีและบริษัทประกันที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ ที่เราประกอบกิจการ (ดูรายชื่อประเทศที่เกี่ยวข้องที่นี่ https://www.salesforce.com/company/locations/) ซึ่งให้บริการด้านคำปรึกษา, การธนาคาร, กฎหมาย, การประกันภัยและการบัญชี หรือเท่าที่เรามีหน้าที่ต้องแบ่งปันหรือมีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แล้วแต่กรณี
 • บริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัท Salesforce รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ที่เราได้มาในอนาคตเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Salesforce โดยที่การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวนั้นจำเป็นต่อการทำตามคำร้องขอของคุณผ่านเว็บไซต์หรือสำหรับการบริการลูกค้า การทำการตลาด การดำเนินงานด้านเทคนิคและการจัดการด้านบัญชี  รายชื่อบริษัทภายในกลุ่มบริษัท Salesforce จะอยู่ในเอกสารแนบท้ายของรายงานประจำปี ซึ่งระบุไว้ที่นี่ นอกจากนี้ เนื่องจากลักษณะความสัมพันธ์ของเรากับ Salesforce.org ซึ่งเป็นองค์กรกิจการเพื่อสังคม เราจึงอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง Salesforce กับ Salesforce.org เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ/หรือการจัดการขององค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือทั้งสององค์กร และ
 • หากเรามีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการยุบองค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรซึ่งเป็นส่วนสำคัญอื่น ๆ หรือการขายเว็บไซต์หรือหน่วยธุรกิจ หรือหากบุคคลที่สามได้ไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์หรือหุ้น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่ไม่อยู่ในเครือ

บริษัทยังอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้งานโดยไม่ระบุชื่อให้แก่ผู้ให้บริการของ Salesforce โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย Salesforce ในการวิเคราะห์และปรับปรุงต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา นอกจากนี้ Salesforce ยังอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้งานโดยไม่ระบุชื่อแบบโดยรวมอันเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท  เช่น บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระแสและแนวโน้มการใช้บริการของบริษัทโดยทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเลือกส่งในชุมชน, ฟอรั่ม, บล็อกหรือห้องแชทบนเว็บไซต์ของเราอาจถูกอ่าน เก็บรวบรวมและใช้โดยบุคคลอื่นที่เข้ามาเยี่ยมชมฟอรั่มเหล่านี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ “วิธีติดต่อเรา” ด้านล่าง

7. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกรวบรวม ถ่ายโอน และจัดเก็บโดยเราซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทในเครือของเรา และบุคคลที่สามในประเทศอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 6 ด้านบน ข้อมูลที่อยู่สำนักงานบริษัท salesforce.com, inc. และบริษัทในเครือสามารถหาได้ที่นี่

ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลในพื้นที่นอกเหนืออาณาเจตของคุณ และในประเทศที่ไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่เหมาะสมของคณะกรรมาธิการยุโรป หรือ สภานิติบัญญัติ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของคุณ  และอาจไม่มีการให้ความคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกับอาณาเขตของคุณ เช่น EEA เรารับรองว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการป้องกันที่เพียงพอ เช่น โดยการเข้าทำสัญญา back-to-back อย่างเหมาะสม และใช้ข้อสัญญามาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติ (Art. 46 ของ GDPR) (หากจำเป็น) หรือ เราจะขอความยินยอมจากคุณล่วงหน้าในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศดังกล่าว

8. เด็ก

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มุ่งให้บริการแก่เด็ก เราจะไม่จงใจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และเชื่อว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง และเราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากระบบของเรา

9. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม (ดูหัวข้อ "วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้" ด้านบน) เราจะกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามจำนวน ลักษณะและความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกประมวลผล ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และดูว่าเราสามารถทำตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้หรือไม่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ (เช่น กฎหมายที่กำหนดอายุความที่บังคับใช้)

หลังจากที่หมดระยะเวลาในการเก็บรักษาแล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีข้อมูลใด ๆ ที่เราไม่สามารถลบออกจากระบบของเราได้อย่างสิ้นเชิงเนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิค เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

10.1 สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ใน EEA สิทธิเหล่านี้อาจรวมถึง

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บ (สิทธิในการเข้าถึง)
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิในการแก้ไข)
 • การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อนุญาต (สิทธิในการลบ; สิทธิในการถูกลืม)
 • การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายอนุญาต (สิทธิในการจำกัดการประมวลผล)
 • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ควบคุมคนอื่น ๆ เท่าที่เป็นไปได้ (สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล)
 • การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (สิทธิในการคัดค้าน) หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง หรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงของพวกเขา คุณสามารถใช้สิทธิของคุณเพื่อคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ในการคัดค้านดังกล่าว
 • การไม่ให้ใช้การตัดสินใจด้วยกระบวนการอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการทำโปรไฟล์ที่มีผลทางกฎหมาย ("การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ")   ซึ่งปัจจุบันนี้เว็บไซต์หรือในบริการของเราไม่ได้ใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ และ
 • การถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ในกรณีที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ

หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และได้ลงทะเบียนบัญชีกับเรา คุณอาจร้องขอให้เราลบเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์ของเราได้ โปรดทราบว่าคำร้องขอของคุณไม่ได้รับประกันว่าจะมีการลบเนื้อหาหรือข้อมูลทั้งหมดหรือที่ครอบคลุม เนื่องจาก ตัวอย่างเช่น เนื้อหาบางอย่างของคุณอาจถูกโพสต์ซ้ำโดยผู้เข้าชมเว็บไซต์คนอื่น ๆ ของเรา

10.2 วิธีการใช้สิทธิของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่าง เราพยายามที่จะทำตามคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดภายในหนึ่งเดือน และเราจะติดต่อคุณหากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำตามคำร้องขอของคุณ  บางครั้งเราอาจใช้เวลานานมากกว่าหนึ่งเดือน เมื่อคำนึงถึงความซับซ้อนและจำนวนคำร้องขอที่เราได้รับ หากคุณเป็นพนักงานของลูกค้าของ Salesforce เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลของคุณ

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบางรายอาจปรับปรุงแก้ไขการตั้งค่าผู้ใช้, โปรไฟล์, การตั้งค่าขององค์กรและการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์ได้โดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของตนและแก้ไขการตั้งค่าหรือโปรไฟล์ของตน

หากต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบัญชีของคุณ ให้หยุดใช้บัญชีของคุณและ/หรือร้องขอให้คืนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

10.3 สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของคุณ

ดังที่ได้อธิบายข้างต้น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าส่งเข้ามา หรือที่ส่งให้แก่ลูกค้าเข้ามายังผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของเราโดยในฐานะที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลเท่านั้น เพื่อทำการประมวลผลแทนลูกค้า (และ/หรือบริษัทในเครือของลูกค้า) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ดูหัวข้อ "Salesforce ในฐานะนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบ" ด้านบน) ยกเว้นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือแถลงการณ์ฉบับอื่นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ และไม่มีอำนาจควบคุมหลักปฏิบัติของลูกค้าว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล อันอาจแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากข้อมูลของคุณถูกส่งให้แก่เราโดยลูกค้าของ Salesforce หรือแทนลูกค้าของ Salesforce และคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ใดที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ กรุณาสอบถามลูกค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเราอาจเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้าเท่านั้น หากคุณประสงค์ที่จะทำการร้องขอกับเราโดยตรง กรุณาแจ้งชื่อลูกค้าของ Salesforce ที่ส่งข้อมูลของคุณให้เราทราบ เราจะส่งคำร้องขอของคุณให้แก่ลูกค้า และจะสนับสนุนลูกค้าตามความจำเป็นในการทำตามคำร้องขอของคุณภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

10.4 ความต้องการในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดทางอีเมล์และ SMS ของคุณ

หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาดให้คุณ คุณอาจจัดการการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดซึ่งไม่มีการทำธุรกรรมที่คุณได้รับจาก Salesforce ได้ โดยคลิกที่ลิงก์ “ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร” ที่อยู่ด้านล่างของอีเมล์การตลาดของ Salesforce โดยการตอบหรือส่งข้อความว่า ‘หยุดรับ’  หากคุณได้รับการติดต่อสื่อสารทาง SMS ของ Salesforce หรือโดยการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารที่นี่ โปรดทราบว่าอย่างไรก็ตามคุณจะยังได้รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดซึ่งไม่มีการทำธุรกรรมจาก MuleSoft เว้นเสียแต่คุณจะจัดการการรับการติดต่อสื่อสารโดยคลิกที่ลิงก์ “ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร” ที่อยู่ด้านล่างของอีเมล์การตลาดของ MuleSoft โดยการตอบหรือส่งข้อความว่า ‘หยุดรับ’ ในการติดต่อสื่อสารทาง SMS ของ MuleSoft หรือยกเลิกการสมัครรับข่าวสารที่นี่ 

คุณอาจปิดการแจ้งเตือนเชิงรุกในแอป Salesforce และ MuleSoft บนอุปกรณ์ของคุณ หรือยกเลิกการสมัครรับข่าวสารโดยการติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่าง โปรดทราบว่าการเลือกไม่รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดมิได้ทำให้คุณไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่สำคัญที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณในปัจจุบันกับเรา เช่น การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกหรือการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์, การประกาศเกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลความปลอดภัย

10.5 ความต้องการในการติดต่อสื่อสารการตลาดทางโทรศัพท์

หากคุณต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของคุณลงในทะเบียนผู้ที่ไม่รับการติดต่อสื่อสารการตลาดทางโทรศัพท์จากเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่าง กรุณาระบุชื่อ นามสกุล บริษัทและหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในทะเบียนผู้ที่ไม่รับการติดต่อสื่อสารของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ้งให้เราทราบในระหว่างที่เราโทรติดต่อเพื่อทำการตลาดทางโทรศัพท์ได้ โดยแจ้งว่าคุณไม่ประสงค์ให้มีการโทรติดต่อเพื่อทำการตลาดทางโทรศัพท์อีก

11. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไร

เราจะใช้ความระมัดระวัง รวมทั้งมาตรการทางองค์กร ทางเทคนิคและกายภาพเพื่อช่วยคุ้มครองมิให้เกิดการทำลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง และการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลหรือใช้ โดยมิได้ตั้งใจหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย

แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทว่ายังไม่มีวิธีการเก็บรักษาหรือการส่งข้อมูลใดที่ปลอดภัย 100% คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องรหัสผ่าน จำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณและลงชื่อออกจากเว็บไซต์หลังการเข้าใช้ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี ข้อกำหนดทางกฎหมายและปัจจัยอื่น ๆ ของเรา หากเราทำการแก้ไข เราจะแก้ไข"วันที่มีผลบังคับใช้" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว หากเรามีการปรับปรุงแก้ไขที่สำคัญ เราอาจแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ เช่น โดยการประกาศแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของเราอย่างเด่นชัด หรือโดยการติดต่อคุณทางอีเมล์ที่คุณให้ไว้

ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การประมวลผลและการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

13. ติดต่อเรา

หากคุณต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณากรอก แบบฟอร์มนี้หรือส่งจดหมายหาเราตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

Salesforce Data Protection Officer

(Salesforce Privacy Team)

415 Mission St, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้ได้การแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนหรือข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตามหากคุณเชื่อว่าเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องการร้องเรียนหรือข้อกังวลของคุณได้ และคุณอาศัยอยู่ใน EEA คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจได้