ความเป็นส่วนตัว

คำแถลงความเป็นส่วนตัว

เรียนรู้เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
TRUSTe
TRUSTe

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Salesforce มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2020

ที่ Salesforce ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1 นโยบายความเป็นส่วนตัวของ
Salesforce ฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") จะอธิบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับกิจกรรมดังที่ระบุไว้ในที่นี้ รุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปันและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") และเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและทางเลือกของคุณในการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อกล่าวถึง "Salesforce" "เรา" "พวกเรา" หรือ "บริษัท" ให้หมายถึง salesforce.com, inc. และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ คุณสามารถหาที่อยู่ของเราและที่อยู่ของบริษัทในเครือของเราได้ที่นี่

 

1. Salesforce ในฐานะนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบ

Salesforce คือผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นเสียแต่ว่าได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวคลนี้ไม่มีผลกับขอบเขตที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบทบาทของผู้ประมวลผลหรือผู้ให้บริการในนามของลูกค้าของเรารวมถึงที่ที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ต่างๆให้กับลูกค้าของเรา (หรือบริษัทในเครือ): (1) สร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของตนเองเพื่อทำงานบนแพลตฟอร์มของบริษัท (2) จำหน่ายหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง (3) ส่งข้อความสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้อื่น หรือ (4) รวบรวม ใช้งาน แบ่งปัน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอื่นโดยผ่านผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของบริษัท

สำหรับรายละเอียดข้อมูลความเป็นส่วนตัวในกรณีที่ลูกค้าของ Salesforce หรือบริษัทในเครือของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของ Salesforce เป็นผู้ควบคุมข้อมูลนั้น กรุณาติดต่อลูกค้าดังกล่าวโดยตรง เราจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติของลูกค้าว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งอาจเป็นหลักปฏิบัติที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อ 10.3 ด้านล่าง

 

2. กิจกรรมการประมวลผลที่ครอบคลุม

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เมื่อคุณ:

●      เข้าชมเว็บไซต์ที่แสดงหรือลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว

●      เข้าชมหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์ของเรา

●      เยี่ยมชมสำนักงานของเรา

●      รับการสื่อสารจากเรา รวมทั้งอีเมล โทรศัพท์ ข้อความหรือโทรสาร

●      ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของเราในฐานะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (เช่น เป็นพนักงานของลูกค้าของบริษัท ซึ่งให้คุณเข้าถึงบริการของบริษัทได้) โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

●      ลงทะเบียนเข้าร่วม เข้าร่วม และ/หรือ มีส่วนร่วมประการอื่นใดในงานอีเวนต์ การสัมมนาออนไลน์หรือการประกวดแข่งขันของคุณ หรือ

●      เข้าร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือโอเพนซอร์ซ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นสำหรับการได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง

นอกจากนี้เรายังโฮสต์ AppExchange ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์สำหรับเว็บแอปพลิเคชันตามความต้องการ โดยใช้แพลตฟอร์มของ Salesforce และที่เราหรือบุคคลที่สามอาจเป็นผู้ให้บริการ (ดู https://appexchange.salesforce.com/). เมื่อเราเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันดังกล่าวลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อบุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามจะมีผลบังคับใช้ มิใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เว็บไซต์และบริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและบริการอื่น ๆ ที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม ดังนั้นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับบริการดังกล่าวอื่น ๆ หรือเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดการหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์ของเราจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณควรทบทวนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณโดยตรง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณโดยตรงรวมถึงตัวระบุข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงาน, ข้อมูลบัญชีการเงิน, ข้อมูลเชิงพาณิชย์, ข้อมูลภาพและข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในสถานการณ์ต่อไปนี้

●      หากคุณแสดงออกว่าสนใจที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา ร้องขอการสนับสนุนลูกค้า (รวมถึงการเข้าถึงพอร์ทัลการช่วยเหลือและอบรม (Help & Training Portal)) โปรดใช้ฟีเจอร์ "ติดต่อเรา" ของเราหรือฟีเจอร์ที่คล้ายคลึงกัน ลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์ของเรา สมัครเข้าร่วมงานอีเวนต์ การสัมมนาออนไลน์หรือการประกวดแข่งขัน หรือดาวน์โหลดเนื้อหาบางอย่าง เราอาจกำหนดให้คุณให้ข้อมูลติดต่อของคุณแก่เรา เช่น ชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

●      หากคุณทำการซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการสัมมนาออนไลน์ เราอาจกำหนดให้คุณให้ข้อมูลทางการเงินและการเรียกเก็บเงินของคุณ เช่น ชื่อ และที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน หมายเลขบัตรเครดิตหรือข้อมูลบัญชีธนาคาร

●      หากคุณเข้าร่วมงานอีเวนต์ เราอาจขอสแกนบัตรผู้เข้าร่วมงานโดยรับความยินยอมจากคุณเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้เราได้รับข้อมูล เช่น ชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของคุณ

●      หากคุณลงทะเบียนชุมชนออนไลน์ที่เราโฮสต์ เราอาจขอให้คุณให้ชื่อผู้ใช้ รูปภาพ หรือข้อมูลชีวประวัติ เช่น อาชีพ โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ ชื่อบริษัท และสาขาความเชี่ยวชาญ

●      หากคุณใช้และดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์หรืออีเมลของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและการใช้งานเว็บไซต์หรืออีเมลของเราผ่านคุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) หรือตัวระบุอื่น ๆ ซึ่งอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (โปรดดูหัวข้อ "ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานใดบ้างที่เราประมวลผล" ด้านล่าง)

●      หากคุณใช้และสื่อสารกับบริการต่าง ๆ ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้บริการของเราของคุณโดยอัตโนมัติ ผ่านเครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อมูลการใช้งาน และเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยข้อมูลบางส่วนอาจมีคุณสมบัติเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (กรุณาอ่านหัวข้อ "อุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานที่บริษัทประมวลผล" ด้านล่าง)

●      หากคุณสื่อสารกับเราทางโทรศัพท์จากเราเราอาจบันทึกการโทรนั้น

●      หากคุณส่งข้อมูลบางอย่างไปยังบริการหรือเว็บไซต์ของเราโดยสมัครใจเช่น การกรอกแบบสำรวจเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานของคุณ เราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของคำขอนั้น และ

●      หากคุณมาเยี่ยมชมสำนักงาน คุณอาจต้องลงทะเบียนในฐานะผู้มาเยี่ยมชมและให้ชื่อ, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อบริษัทและเวลาและวันที่มาถึงของคุณ นอกจากนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 คุณอาจต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของคุณรวมถึงอุณหภูมิของคุณ, อาการที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19, การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 และประวัติการเดินทางล่าสุด

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นแก่เราหรือผู้ให้บริการแสดงว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวและหากจำเป็นได้รับความยินยอมที่จำเป็นและและรับทราบว่าอาจใช้ตามคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณเชื่อว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไม่เหมาะสม หรือต้องการใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากแหล่งข้อมูลอื่น

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นรวมทั้งบุคคลที่สามที่เราซื้อข้อมูลส่วนบุคคล และรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราปรับปรุงแก้ไข ขยายและวิเคราะห์บันทึกของเรา ระบุลูกค้าใหม่และสร้างโฆษณาที่ปรับแต่งมากขึ้น เพื่อให้บริการที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ รวมถึงตัวระบุข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงาน, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลเชิงพาณิชย์, ข้อมูลภาพ, ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตและการอนุมานเกี่ยวกับความชอบและพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

●      ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ รวมทั้งที่อยู่ไปรษณีย์ ตำแหน่ง อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ อินเทนต์ดาต้า (หรือข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้) ไอพีแอดเดรส โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ LinkedIn URLs และโปรไฟล์ที่กำหนดเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาเป้าหมาย, การส่งเนื้อหาทางอีเมลที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมงานอีเวนต์และการทำโปรไฟล์ และ

●      บุคคลอื่นในองค์กรของคุณที่อาจให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอรับบริการ และ

●      แพลตฟอร์ม เช่น GitHub เพื่อจัดการรหัสสำหรับเช็คอินและการดึงคำร้องขอต่าง ๆ หากคุณเข้าร่วมโครงการการพัฒนาโอเพนซอร์ซหรือการพัฒนาชุมชน เราอาจเชื่อมโยงชื่อผู้ใช้เป็นรหัส (code repository username) ของคุณกับบัญชีชุมชนของคุณ เพื่อให้เราสามารถแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่สำคัญกับการเข้าร่วมโครงการหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

 

เราจะใช้เครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อมูลทั่วไป เช่น เครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อมูลการใช้งาน คุกกี้ เว็บบีคอนส์ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์และบริการของเราหรือติดต่อเราทางอีเมลที่เราส่งให้แก่คุณ

4.1 ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งาน

สำหรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อกับการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้แต่ละคน ข้อมูลนี้อาจรวมถึงตัวระบุข้อมูลเชิงพาณิชย์และข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตเช่น ที่อยู่ IP (หรือข้อมูลพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์) ข้อมูลอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน, หมายเลขประจำตัวและคุณสมบัติ, ตำแหน่งที่ตั้ง, ประเภทเบราว์เซอร์, ปลั๊กอิน, การผสานรวม, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ, หน้าเว็บเพจและไฟล์ที่ดู, การค้นหาเว็บไซต์อ้างอิง, แอพหรือโฆษณา, ระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลการกำหนดค่าระบบ, การตั้งค่าโฆษณาและภาษา, การประทับวันที่และเวลาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณและความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ โดยข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มโดยรวม เพื่อช่วยให้เราให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา และเพื่อรับประกันความปลอดภัยและดำเนินการทำงานที่เหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลบางส่วนโดยอัตโนมัติซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของเรา ข้อมูลนี้อาจรวมถึงตัวระบุข้อมูลเชิงพาณิชย์และข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตเช่น ที่อยู่ IP (หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน, ตำแหน่งที่ตั้ง, ประเภทเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการมือถือ, หน้าเว็บเพจและไฟล์ที่ดู, การโต้ตอบเว็บไซต์และหน้าเว็บเพจ รวมถึงการค้นหาและการดำเนินการอื่น ๆ ที่คุณทำ, ระบบปฏิบัติการและข้อมูลการกำหนดค่าระบบและการประทับวันที่และเวลาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของบริการ เพื่อให้มีการทำงานที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการ เพื่อประเมินและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและผู้ใช้บริการ เพื่อทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่ใช้บังคับ เพื่อระบุโอกาสในอนาคตสำหรับการพัฒนาบริการ เพื่อประเมินความต้องการด้านกำลังการผลิต เพื่อระบุโอกาสของลูกค้า และเพื่อความปลอดภัยของ Salesforce โดยทั่วไป (นอกเหนือจากความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา) ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งานบางอย่างที่รวบรวมโดยบริการไม่ว่าจะเป็นเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับข้อมูลอื่นสามารถระบุถึงตัวคุณได้ โปรดทราบว่าอุปกรณ์นี้และข้อมูลการใช้งานส่วนใหญ่จะใช้เพื่อระบุอัตลักษณ์ของผู้ใช้แต่ละคนที่เข้าสู่ระบบ (ซึ่งตรงข้ามกับบุคคลที่ระบุ) นอกเหนือจากที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดในการระบุตัวบุคคลเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยหรือตามที่กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของเราหรือของการบริการที่มีให้แก่ลูกค้าของเรา

4.2 คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเราและในการสื่อสารทางอีเมล

เราใช้เทคโนโลยี เช่น เว็บบีคอน พิกเซล แท็กและ JavaScript ตามลำพังหรือใช้ร่วมกับคุกกี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราและวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับอีเมลของเรา

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตอาจวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของคุณที่จะรวบรวมข้อมูลซึ่งได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในช่วงเวลาต่าง ๆ และในเว็บไซต์ต่าง ๆ คุกกี้จะช่วยให้เราสามารถติดตามการใช้งาน, สรุปการตั้งค่าการท่องเว็บและปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ

เราใช้คุกกี้แบบเซสชันและคุกกี้แบบถาวรบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้แบบเซสชันมีอยู่ในระหว่างเซสชันเดียวและหายไปจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์หรือปิดอุปกรณ์ คุกกี้แบบถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่คุณปิดเบราว์เซอร์หรือปิดอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้และค่ากำหนดสำหรับเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา ให้คลิกลิงก์Cookie Preferences ในส่วนท้ายของหน้า คุณยังสามารถควบคุมการใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณได้ แต่การเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณอาจจำกัดความสามารถของคุณในการใช้คุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์และบริการของเรา

นอกจากนี้ เรายังใช้เว็บบีคอนและพิกเซลในเว็บไซต์และในอีเมลของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจวางพิกเซลในอีเมลเพื่อการตลาดที่จะแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณคลิกที่ลิงก์ในอีเมล เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อดำเนินการและปรับปรุงเว็บไซต์และอีเมลเพื่อการตลาดของเรา โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธียกเลิกการสมัครรับอีเมลเพื่อการตลาดของเรา ที่หัวข้อ 10.4 ด้านล่าง

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีที่เราใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน และตัวเลือกของคุณสำหรับจัดการการตั้งค่าการรวบรวมข้อมูลของเทคโนโลยีเหล่านี้

 
คุกกี้ที่จําเป็นต้องใช้

คุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้จำเป็นสำหรับการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้เซสชั่นที่จำเป็นต้องใช้ในการส่งเว็บไซต์ คุกกี้รับรองความถูกต้อง และคุกกี้ความปลอดภัย

หากคุณเลือกที่จะระบุตัวตนของคุณกับเรา เราอาจใส่คุกกี้ไว้บนเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้เป็นพิเศษ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และประมวลผลธุรกรรมและคำร้องขอทางออนไลน์ของคุณ

เนื่องจากคุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้มีความสำคัญต่อการให้บริการเว็บไซต์ จึงไม่มีตัวเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้
 
คุกกี้สําหรับฟังก์ชันการทํางาน

คุกกี้สำหรับฟังก์ชันการทำงานจะเพิ่มฟังก์ชัน ประสิทธิภาพและบริการบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณการใช้เว็บไซต์ คุกกี้ที่ใช้สำหรับการวิจัยตลาด และคุกกี้ที่ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่ไม่ได้ส่งไปยังบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

นอกจากนี้คุกกี้สำหรับฟังก์ชันการทำงานยังอาจถูกใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเพื่อช่วยให้เราทำการติดต่อสื่อสารที่ตรงประเด็นกับคุณได้มากขึ้น รวมถึงการติดต่อสื่อสารทางการตลาด คุกกี้เหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลว่าเว็บไซต์ของเราถูกใช้งานอย่างไร รวมถึงหน้าเว็บใดที่มีการดูบ่อยที่สุด

เราอาจใช้เทคโนโลยีของเราเองหรือเทคโนโลยีของบุคคลที่สามเพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเพื่อเพิ่มการโต้ตอบและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องมากขึ้นและเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา

ตัวอย่างเช่นเราใช้ Google Analytics ("Google Analytics") ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google ได้โดยเข้าไปที่ www.google.com/policies/privacy/partners/

Google Analytics จะใช้คุกกี้เพื่อช่วยเหลือเราในการวิเคราะห์ว่าเว็บไซต์ของเราถูกใช้งานอย่างไร รวมถึงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่ผู้เข้าชมเข้าเยี่ยมชมเพื่อมาที่หน้าเว็บไซต์ของเรา และหน้าเว็บบนเว็บไซต์ของเราที่ผู้เข้าชมเข้าไปใช้งาน โดยเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เราใช้ Google Analytics กับข้อจำกัดว่า Google จะสามารถประมวลผลข้อมูลของคุณอย่างไร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลอย่างจำกัดของ Google โปรดไปที่ https://privacy.google.com/businesses/rdp/

นอกจากนี้ Salesforce ยังอาจใช้ที่จัดเก็บ HTML5 ในตัวเครื่องหรือคุกกี้ Flash เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น เทคโนโลยีเหล่านี้จะแตกต่างไปจากคุกกี้ของเบราว์เซอร์ในเรื่องจำนวนและประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บและวิธีจัดเก็บข้อมูล

คุณสามารถเลือกไม่ใช้คุกกี้สำหรับฟังก์ชันการทำงานได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของคุกกี้ของคุณ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของคุกกี้สำหรับฟังก์ชันการทำงาน คลิกลิงก์ Cookie Preferences ในส่วนท้ายของหน้า

หากต้องการเลือกไม่ให้ Google Analytics เก็บรวบรวมข้อมูล คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง add-on ของเบราว์เซอร์ ซึ่งมีให้บริการ ที่นี่

หากต้องการเรียนรู้วิธีควบคุมคุกกี้ที่ใช้งานได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ให้คลิก ที่นี่

หากต้องการเรียนรู้วิธีการจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการจัดเก็บแฟลชคุกกี้ โปรดคลิก ที่นี่

 
คุกกี้โฆษณา

คุกกี้โฆษณาจะติดตามกิจกรรมทั่วเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสนใจของผู้เข้าชม และเพื่อทำการตลาดโดยตรงกับผู้เข้าชม

ในบางครั้งเราจะใช้คุกกี้ที่เราหรือบุคคลที่สามส่งเพื่อแสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเราคิดว่าคุณอาจสนใจบนอุปกรณ์ที่คุณใช้ และเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านี้จะเก็บรวบรวม เช่นเบราว์เซอร์ที่คุณใช้เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

นอกจากนี้ Salesforce ยังทำสัญญากับเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามที่เก็บรวบรวมไอพีแอดเดรสและข้อมูลอื่น ๆ จากเว็บบีคอนส์ในเว็บไซต์ของเรา จากอีเมลและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เครือข่ายโฆษณาจะติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไปและในเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือบริการออนไลน์อื่น ๆ โดยเก็บรวบรวมจากข้อมูลของอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานด้วยวิธีการอัตโนมัติรวมถึงการใช้งานคุกกี้ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจจดจำคุณในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่คุณใช้งาน เมื่อเราทำงานกับเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สาม เราจะกำหนดให้พวกเขาจำกัดการประมวลผลข้อมูลของพวกเขาแค่สิ่งที่จำเป็นเพื่อให้บริการโฆษณาที่เราร้องขอเท่านั้น

คุณสามารถเลือกไม่ใช้คุกกี้กำหนดเป้าหมายหรือคุกกี้โฆษณาได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของคุกกี้ของคุณ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของคุกกี้กำหนดเป้าหมายหรือคุกกี้โฆษณา โปรดคลิกที่ลิงก์Cookie Preferences ในส่วนท้ายของหน้า

ดูหัวข้อที่ 4.3 ด้านล่าง หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายการโฆษณาเหล่านี้และอื่น ๆ และความสามารถในการเลือกไม่ให้บุคคลที่สามบางรายเก็บรวบรวมข้อมูล

4.3 ประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาตามพฤติกรรมและการเลือกไม่เข้าร่วมสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น เราหรือหนึ่งในพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของเราอาจวางหรืออ่านคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการโฆษณาแบบมีกลุ่มเป้าหมายแก่คุณ (หรือที่เรียกว่า "การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์" หรือ "การโฆษณาตามความสนใจ") หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาแบบมีกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายในการโฆษณา โปรดไปที่หน้าการเลือกไม่เข้าร่วมของโครงการโฆษณาแบบเครือข่าย (Network Advertising Initiative) ที่นี่ และพันธมิตรการโฆษณาแบบดิจิทัล (Digital Advertising Alliance) ที่นี่ หากต้องการเลือกไม่รับโฆษณาตามพฤติกรรมที่ Salesforce Audience Studio มอบให้เราและบุคคลที่สาม โปรดคลิก ที่นี่

หากต้องการจัดการการใช้คุกกี้กำหนดเป้าหมายและคุกกี้โฆษณาในเว็บไซต์นี้ โปรดคลิกที่ลิงก์ Cookie Preferences link ในส่วนท้ายของหน้า ศึกษาการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ หากต้องการเรียนรู้วิธีการจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการจัดเก็บแฟลชคุกกี้ โปรดคลิก ที่นี่ ทั้งนี้เบราว์เซอร์ต่าง ๆ อาจมีเครื่องมือการจัดการของตนเองสำหรับการลบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล HTML5 ภายในเครื่อง

4.4 การเลือกไม่ให้มีการจัดตั้งคุกกี้ในเบราว์เซอร์ส่วนบุคคลของคุณ

นอกเหนือจากการใช้ศูนย์การกำหนดลักษณะของผู้ใช้แล้ว (หากมี) คุณสามารถเลือกไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานที่ไม่จำเป็นบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ (โปรดดูหัวข้อ "ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานใดบ้างที่เราประมวลผล" ด้านบน) โดยการจัดการคุกกี้ของคุณที่เบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้หากคุณต้องการเลือกไม่รับการโฆษณาตามความสนใจ โปรดคลิก ที่นี่ (หรือถ้าคุณอยู่ในสหภาพยุโรป โปรดคลิก ที่นี่) หากต้องการเลือกไม่รับโฆษณาตามพฤติกรรมที่ Salesforce DMP มอบให้เราและบุคคลที่สาม โปรดคลิก ที่นี่ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการบล็อกหรือการลบคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่ใช้ในเว็บไซต์ของเราอาจทำให้คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มรูปแบบ

แม้ว่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบางตัวจะมีตัวเลือก "ไม่ติดตาม" หรือ "DNT" ที่ช่วยให้คุณแจ้งเว็บไซต์ว่าคุณไม่ต้องการให้มีการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณ แต่ฟีเจอร์เหล่านี้ยังมีรูปแบบไม่เหมือนกันและยังไม่มีมาตรฐานทั่วไปที่กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทเทคโนโลยีหรือหน่วยงานกำกับดูแลนำเอามาใช้ ดังนั้นในตอนนี้เราจึงไม่ได้ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT ของเบราว์เซอร์เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ Salesforce ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและตัวเลือกที่สำคัญอย่างจริงจังและจะพยายามติดตามดูแลการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี DNT ของเบราว์เซอร์ และการดำเนินการตามมาตรฐานต่อไป

4.5 ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ปุ่ม "ถูกใจ" ของ Facebook, ปุ่ม "ทวีต" และวิดเจ็ตอื่น ๆ ที่ใช้แชร์ ("ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์") ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์อาจอนุญาตให้คุณโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราไปยังแพลตฟอร์มภายนอกและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์อาจอนุญาตให้คุณกดถูกใจหรือไฮไลต์ข้อมูลที่เราโพสต์บนเว็บไซต์ของเราหรือหน้าโซเชียลมีเดียของเรา ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์อาจโฮสต์โดยเครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์หรืออาจโฮสต์ในเว็บไซต์ของเราโดยตรง ในกรณีที่ฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์โฮสต์โดยเครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะและคุณคลิกที่สื่อสังคมออนไลน์จากเว็บไซต์ของเรา เครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์อาจได้รับข้อมูลที่แสดงว่าคุณเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี สื่อสังคมออนไลน์ของคุณอาจเป็นไปได้ว่าเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์นั้นสามารถเชื่อมโยงการเยี่ยมชมเว็บไซต์เราของคุณกับโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณได้

นอกจากนี้ Salesforce ยังอนุญาตให้คุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเราบางเว็บโดยใช้บริการเข้าสู่ระบบ เช่น Facebook Connect ได้ บริการเหล่านี้จะตรวจสอบตัวตนของคุณและมีตัวเลือกให้คุณแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากบริการเหล่านี้กับเรา เช่น ชื่อและอีเมลของคุณเพื่อนำเข้าข้อมูลลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเราแบบอัตโนมัติ

การใช้งานฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการฟีเจอร์ของสื่อสังคมออนไลน์

4.6 ข้อมูลบันทึกโทรศัพท์

หากคุณใช้ฟีเจอร์บางอย่างของบริการของเราบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกการโทร (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เวลาและวันที่โทร ระยะเวลาในการโทร ข้อมูลการส่ง SMS และประเภทของการโทร) ข้อมูลเหตุการณ์ของอุปกรณ์ (เช่น การทำงานล้มเหลว กิจกรรมของระบบ การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ ภาษาของเบราว์เซอร์) และข้อมูลสถานที่ (ผ่านไอพีแอดเดรส, GPS และเซ็นเซอร์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ที่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ใกล้เคียง จุดการเข้าใช้งาน Wi-Fi และเสาสัญญาณแก่เรา)

 

5. วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดเราได้รับความยินยอมจากคุณในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ มิฉะนั้นเราจะอาศัยพื้นฐานทางกฎหมายอื่นที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะ (ก) การปฏิบัติตามสัญญาหรือ (ข) ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย) ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • การจัดหาเว็บไซต์และบริการของเรา (รวมถึงฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับทั้งสองอย่าง): เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำตามสัญญาในการใช้เว็บไซต์และบริการของเรากับคุณและเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและบริการที่บังคับใช้ ในกรณีที่เราไม่ได้ทำสัญญากับคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้บริการและดูแลเว็บไซต์ของเรา และเพื่อจัดหาเนื้อหาที่คุณเข้าถึงและร้องขอ (เช่น เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรา)
 • การสนับสนุนความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการของเรา: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยติดตามการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา การสร้างข้อมูลรวมที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล การตรวจสอบบัญชีและกิจกรรม การตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยและบังคับใช้ข้อกำหนดและนโยบายของเรา เท่าที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการส่งเสริมความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของบริการ ระบบและแอปพลิเคชันและในการปกป้องสิทธิ์ของเรารวมถึงสิทธิ์ของผู้อื่น
 • การจัดการการลงทะเบียนผู้ใช้: หากคุณสมัครลงทะเบียนบัญชีกับเรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณตามข้อกำหนดการใช้งานที่บังคับใช้
 • การจัดการข้อมูลติดต่อและคำร้องขอในการสนับสนุนผู้ใช้: หากคุณกรอกแบบฟอร์ม "ติดต่อฉัน" ของเว็บไซต์ หรือร้องขอการสนับสนุนผู้ใช้หรือหากคุณติดต่อเราด้วยวิธีอื่น ๆ รวมถึงทางโทรศัพท์ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ และดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการทำตามคำร้องขอของคุณและติดต่อสื่อสารกับคุณ
 • การจัดการการลงทะเบียนและการเข้าร่วมงานอีเวนต์: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวางแผนและจัดงานอีเวนต์หรือการสัมมนาออนไลน์ที่คุณได้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วม รวมทั้งการส่งการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณเพื่อทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ
 • การจัดการการลงทะเบียนการประกวดแข่งขันหรือการส่งเสริมการขาย: หากคุณลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันหรือการส่งเสริมการขาย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ การประกวดแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายบางรายการจะมีกฎเพิ่มเติมซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การจัดการการชำระเงิน: หากคุณให้ข้อมูลทางการเงินแก่เรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและเรียกเก็บเงินเท่าที่มีความจำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและทำตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ
 • การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและติดตามการใช้งานของคุณและการติดต่อกับเราทางเว็บไซต์และบริการเท่าที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราและให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและให้บริการแก่ผู้ใช้ของเรา หรือเมื่อบริษัทต้องขอความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมายจากคุณ
 • ประเมินและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้: บริษัทประมวลผลข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 4.1 ข้างต้น ซึ่งในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวิเคราะห์กระแสและแนวโน้มต่าง ๆ เพื่อที่จะประเมินและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ในภาพรวมเท่าที่จำเป็นต่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ หรือเมื่อบริษัทต้องขอความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมายจากคุณ
 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่ใช้บังคับ: บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่ใช้บังคับที่ระบุในสัญญาของลูกค้า ตราบเท่าที่เป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินข้อกำหนดด้านขีดความสามารถ: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประเมินข้อกำหนดด้านขีดความสามารถของบริการของเรา ตราบเท่าที่เป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า เราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านขีดความสามารถที่จำเป็นในการให้บริการของเรา
 • ระบุโอกาสสำหรับลูกค้า: บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประเมินโอกาสใหม่ ๆ ที่มีความเป็นไปได้สำหรับลูกค้า ตราบเท่าที่เป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและประสบการณ์ของผู้ใช้ของลูกค้าของบริษัทได้
 • การลงทะเบียนผู้มาเยี่ยมชมสำนักงาน: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย, สุขภาพและความปลอดภัย, เพื่อลงทะเบียนผู้เยี่ยมชมสำนักงานของเราและเพื่อจัดการข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ผู้เยี่ยมชม อาจจำเป็นต้องลงนามในขอบเขตที่การประมวลผลดังกล่าวจำเป็นสำหรับผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการปกป้องสำนักงานของเรา, เจ้าหน้าที่และผู้เยี่ยมชมและข้อมูลที่เป็นความลับของเราจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • บันทึกการโทร: เราอาจบันทึกการโทรเพื่อการฝึกอบรม, การประกันคุณภาพและการบริหาร หากจำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราจะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณหรือให้ทางเลือกแก่คุณในการคัดค้านการบันทึกการโทร
 • การแสดงโฆษณาและเนื้อหาส่วนบุคคล: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำการวิจัยทางการตลาด เพื่อโฆษณาแก่คุณ เพื่อให้ข้อมูลแบบส่วนบุคคลเกี่ยวกับเราทั้งในและนอกเว็บไซต์ของเรา และให้เนื้อหาส่วนบุคคลแบบอื่น ๆ ตามกิจกรรมและความสนใจของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการโฆษณาเว็บไซต์ของเราหรือหากจำเป็น เท่าที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนล่วงหน้า (กรุณาดูหัวข้อ "สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ด้านล่าง เพื่อเรียนรู้วิธีการที่คุณสามารถควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Salesforce เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล)
 • การส่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาด: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานของคุณซึ่งในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และการสื่อสารที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมอื่น ๆ (เช่น จดหมายข่าวทางการตลาด การติดต่อสื่อสารการตลาดทางโทรศัพท์, SMS หรือการแจ้งเตือนเชิงรุก) เกี่ยวกับเราและบริษัทในเครือและคู่ค้าของเราให้คุณทราบ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขายหรืองานอีเวนต์ของเราเท่าที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการทำการตลาดทางตรงหรือเท่าที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนล่วงหน้า (กรุณาดูหัวข้อ "สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ด้านล่าง เพื่อเรียนรู้วิธีการที่คุณสามารถควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Salesforce เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด) และ
 • การปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐบาล ศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามหน้าที่ทางกฎหมายของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องสิทธิของเรา หรือจำเป็นต่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันมิให้มีการนำเว็บไซต์ของเราไปใช้ในทางที่ผิดหรือละเมิดเว็บไซต์ของเรา ปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือความปลอดภัย ติดตามขอรับการเยียวยาที่มีให้แก่เราและจำกัดความเสียหาย ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่เราทำกับคุณ และคุณไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเมื่อร้องขอได้ เราอาจจะไม่สามารถทำตามสัญญาของเรากับคุณได้

6. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลใดบ้าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลดังต่อไปนี้

●      ผู้ให้บริการของเรา: แบ่งบันกับผู้ให้บริการตามสัญญาของเรา ซึ่งให้บริการต่าง ๆ เช่น การดูแลจัดการไอทีและระบบ โฮสติ้ง การประมวลผลบัตรเครดิต การวิจัยและการวิเคราะห์ การทำการตลาด การบริการลูกค้าและการตกแต่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และตามพื้นฐานทางกฎหมายที่อธิบายข้างต้น ผู้ให้บริการดังกล่าวประกอบไปด้วยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ที่เราดำเนินกิจการ (ดูรายชื่อประเทศที่เกี่ยวข้องที่นี่: https://www.salesforce.com/ap/company/locations/);

●      บริษัทในเครือ: หากคุณใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการสัมมนาออนไลน์ที่จัดโดยบริษัทในเครือของเรา หรือร่วมกับบริษัทในเครือ เท่าที่จำเป็นบนพื้นฐานของสัญญาระหว่างบริษัทในเครือกับคุณในการประมวลผลการลงทะเบียนของคุณและดำเนินการเพื่อรับรองการเข้าร่วมของคุณในงานอีเวนต์ดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว บริษัทในเครือของเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ควบคุมแยกต่างหาก และจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนด รายชื่อบริษัทภายในกลุ่มบริษัท Salesforce จะอยู่ในเอกสารแนบท้ายของรายงานประจำปี ซึ่งระบุไว้ ที่นี่

●      ผู้สนับสนุนงานอีเวนต์: หากคุณเข้าร่วมงานอีเวนต์หรือการสัมมนาออนไลน์ที่เราจัดขึ้น หรือดาวน์โหลดหรือเข้าถึงทรัพย์สินบนเว็บไซต์ของเราที่มีผู้สนับสนุนงานอีเวนต์ หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ คุณอาจยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านทางแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือโดยการยินยอมให้มีการสแกนบัตรผู้เข้าร่วมงานที่บูธของผู้สนับสนุน ในกรณีเหล่านี้ข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของผู้สนับสนุน หากคุณไม่ประสงค์ให้มีการแบ่งปันข้อมูลของคุณ คุณอาจเลือกไม่เข้าร่วมได้ผ่านทางการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์/การสัมมนาออนไลน์หรือเลือกไม่ให้มีการสแกนบัตรของคุณ หรือคุณจะเลือกไม่เข้าร่วมตามข้อ 10 ด้านล่าง

●      ลูกค้าที่คุณเป็นพันธมิตร: ถ้าคุณใช้บริการของบริษัทเราในฐานะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับลูกค้าในเครือของคุณที่มีหน้าที่รับผิดชอบการเข้าถึงบริการของคุณตราบเท่าที่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจยืนยันบัญชีและกิจกรรมต่าง ๆ ตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย หรือบังคับใช้เงื่อนไขหรือนโยบายของเรา

●      ผู้สนับสนุนการประกวดแข่งขันหรือการส่งเสริมการขาย: ผู้สนับสนุนการประกวดแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายที่คุณลงทะเบียนเข้าร่วม

●      เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม: เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม เครือข่ายโฆษณาและเว็บไซต์ ซึ่งปกติแล้วจะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมแยกต่างหาก เพื่อให้เราสามารถทำการตลาดและโฆษณาบนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้

●      พันธมิตร AppExchange บุคคลที่สาม: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ AppExchange หากคุณเลือกที่จะใช้งานหรือใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรบุคคลที่สามซึ่งอาจติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา

●      ที่ปรึกษาทางอาชีพ: ในแต่ละกรณีเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับที่ปรึกษามืออาชีพที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการผู้ประมวลผลหรือผู้ควบคุมร่วมซึ่งรวมถึงทนายความ, นายธนาคาร, ผู้ตรวจสอบบัญชีและบริษัทประกันที่อยู่ในประเทศที่เราดำเนินงาน (ดูรายชื่อประเทศที่เกี่ยวข้องที่นี่: https://www.salesforce.com/ap/company/locations/) ซึ่งให้คำปรึกษาบริการด้านการธนาคารกฎหมายประกันภัยและบัญชีและในขอบเขตที่เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการแบ่งปันหรือมีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

●      บริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัท Salesforce: บริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัท Salesforce รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ที่เราได้มาในอนาคตเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Salesforce โดยที่การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวนั้นจำเป็นต่อการทำตามคำร้องขอของคุณผ่านเว็บไซต์หรือสำหรับการสนับสนุนลูกค้า การทำการตลาด การดำเนินงานด้านเทคนิคและการจัดการด้านบัญชี รายชื่อบริษัทภายในกลุ่มบริษัท Salesforce จะอยู่ในเอกสารแนบท้ายของรายงานประจำปี ซึ่งระบุไว้ ที่นี่ นอกจากนี้ เนื่องจากลักษณะความสัมพันธ์ของเรากับ Salesforce.org ซึ่งเป็นองค์กรกิจการเพื่อสังคม เราจึงอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง Salesforce กับ Salesforce.org เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ/หรือการจัดการขององค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือทั้งสององค์กร และ

●      บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กร: หากเรามีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ, การปรับโครงสร้าง, การเลิกกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรขั้นพื้นฐานอื่น ๆ หรือขายเว็บไซต์หรือหน่วยธุรกิจหรือหากธุรกิจของเรา, ทรัพย์สินหรือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้มาจากบุคคลที่สาม ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่ไม่อยู่ในเครือ

บริษัทยังอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้งานโดยไม่ระบุชื่อให้แก่ผู้ให้บริการของ Salesforce โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย Salesforce ในการวิเคราะห์และปรับปรุงต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา นอกจากนี้ Salesforce ยังอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้งานโดยไม่ระบุชื่อแบบโดยรวมอันเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เช่น บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระแสและแนวโน้มการใช้บริการของบริษัทโดยทั่วไป

บุคคลใดๆ ก็ตามที่ใช้ชุมชน, ฟอรัม, บล็อกหรือห้องสนทนาบนเว็บไซต์ของเราอาจอ่านข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะส่งและโพสต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "วิธีติดต่อเรา" ด้านล่าง

7. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกรวบรวม ถ่ายโอน และจัดเก็บโดยเราซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทในเครือของเรา และบุคคลที่สามในประเทศอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 6 ด้านบน ข้อมูลที่อยู่สำนักงานบริษัท salesforce.com, inc. และบริษัทในเครือสามารถหาได้ ที่นี่

ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลในพื้นที่นอกเหนืออาณาเจตของคุณ และในประเทศที่ไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่เหมาะสมของคณะกรรมาธิการยุโรป หรือ สภานิติบัญญัติ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของคุณ และอาจไม่มีการให้ความคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกับอาณาเขตของคุณ เช่น EEA เ เราขอรับรองว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการป้องกันและความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นโดยการทำข้อตกลงแบบต่อเนื่องกันอย่างเหมาะสมและหากจำเป็นข้อกำหนดสัญญามาตรฐานหรือกลไกทางเลือกสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลตามที่ได้รับอนุมัติ โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (มาตรา 46 GDPR) หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กฎหมายบังคับใช้ เราจะแบ่งปัน, ถ่ายโอนหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเขตอำนาจศาลของคุณโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณเท่านั้น

8. เด็ก

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มุ่งให้บริการแก่เด็ก เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยเจตนาเว้นแต่ (ก) เราได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง (ข) การเก็บรวบรวมดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหากกับเราหรือ (ค) การเข้าชมของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีไม่ได้รับการร้องขอหรือโดยบังเอิญ หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และเชื่อว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง และเราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากระบบของเรา

9. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม (ดูหัวข้อ "วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้" ด้านบน) หรือตราบใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา เราจะกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามจำนวน ลักษณะ และความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกประมวลผล ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และดูว่าเราสามารถทำตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้หรือไม่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ (เช่น กฎหมายที่กำหนดอายุความที่บังคับใช้)

หลังจากที่หมดระยะเวลาในการเก็บรักษาแล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีข้อมูลใด ๆ ที่เราไม่สามารถลบออกจากระบบของเราได้อย่างสิ้นเชิงเนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิค เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

10.1 สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ สิทธิเหล่านี้อาจรวมถึง

●      การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บ

●      เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

●      การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

●      การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อนุญาต (สิทธิในการลบ; สิทธิในการถูกลืม)

●      การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายอนุญาต

●      การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ควบคุมคนอื่น ๆ เท่าที่เป็นไปได้ (สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล)

●      การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง หรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงของพวกเขา คุณสามารถใช้สิทธิของคุณเพื่อคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ในการคัดค้านดังกล่าว

●      การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม

●      หากคุณอายุต่ำกว่า 16 ปี โปรดเลือกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่างต่อบุคคลที่สาม

●      ไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการใช้สิทธิตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

●      การไม่ให้ใช้การตัดสินใจด้วยกระบวนการอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการทำโปรไฟล์ที่มีผลทางกฎหมาย ("การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ") ซึ่งปัจจุบันนี้เว็บไซต์หรือในบริการของเราไม่ได้ใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ และ

●      การถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ (ตามความยินยอมของคุณ) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลก่อนการเพิกถอน

10.2 วิธีการใช้สิทธิของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลเพื่อตอบสนองต่อสิทธิ์เหล่านี้ เราพยายามตอบสนองต่อคำขอที่ถูกต้องทั้งหมดภายในหนึ่งเดือนเว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นและจะติดต่อคุณหากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อให้เป็นไปตามคำขอของคุณหรือยืนยันตัวตนของคุณ บางครั้งเราอาจใช้เวลานานมากกว่าหนึ่งเดือน เมื่อคำนึงถึงความซับซ้อนและจำนวนคำร้องขอที่เราได้รับ หากคุณเป็นพนักงานของลูกค้าของ Salesforce เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลของคุณ

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบางรายอาจปรับปรุงแก้ไขการตั้งค่าผู้ใช้ โปรไฟล์ การตั้งค่าขององค์กรและการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์ได้โดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของตนและแก้ไขการตั้งค่าหรือโปรไฟล์ของตน

หากต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบัญชีของคุณ ให้หยุดใช้บัญชีของคุณและ/หรือร้องขอให้คืนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

10.3 สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของคุณ

ดังที่ได้อธิบายข้างต้น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าส่งเข้ามา หรือที่ส่งให้แก่ลูกค้าเข้ามายังผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของเรา ด้วยเหตุนี้ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ หรือในการเปิดเผยต่างหาก เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของลูกค้า (และบริษัทในเครือของลูกค้า) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ดูหัวข้อ "Salesforce ในฐานะนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบ" ด้านบน) เราจะไม่รับผิดชอบต่อ และไม่มีอำนาจควบคุมหลักปฏิบัติของลูกค้าว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล อันอาจแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำชีแจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ หากข้อมูลของคุณถูกส่งให้แก่เราโดยลูกค้าของ Salesforce หรือในนามของลูกค้าของ Salesforce และคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิใด ๆ ที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ กรุณาสอบถามลูกค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจากเราอาจเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้าเท่านั้น หากคุณประสงค์ที่จะทำการร้องขอกับเราโดยตรง กรุณาแจ้งชื่อลูกค้าของ Salesforce ที่ส่งข้อมูลของคุณให้เราทราบ เราจะส่งคำร้องขอของคุณให้แก่ลูกค้า และจะสนับสนุนลูกค้าตามความจำเป็นในการทำตามคำร้องขอของคุณภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

10.4 ความต้องการในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดทางอีเมล์และ SMS ของคุณ

Iหากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาดให้คุณ คุณอาจจัดการการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดซึ่งไม่มีการทำธุรกรรมที่คุณได้รับจาก Salesforce ได้ โดยคลิกที่ลิงก์ "ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร" ที่อยู่ด้านล่างของอีเมลการตลาดของ Salesforce โดยการตอบหรือส่งข้อความว่า ‘หยุดรับ’ หากคุณได้รับการติดต่อสื่อสารทาง SMS ของ Salesforce หรือโดยการยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร ที่นี่ โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตามคุณจะยังได้รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดซึ่งไม่มีการทำธุรกรรมจาก MuleSoft เว้นเสียแต่คุณจะจัดการการรับการติดต่อสื่อสารโดยคลิกที่ลิงก์ "ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร" ที่อยู่ด้านล่างของอีเมลการตลาดของ MuleSoft โดยการตอบหรือส่งข้อความว่า ‘หยุดรับ’ ในการติดต่อสื่อสารทาง SMS ของ MuleSoft หรือยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร ที่นี่

คุณอาจปิดการแจ้งเตือนเชิงรุกในแอป Salesforce และ MuleSoft บนอุปกรณ์ของคุณ หรือยกเลิกการสมัครรับข่าวสารโดยการติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

โปรดทราบว่าการเลือกไม่รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดมิได้ทำให้คุณไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่สำคัญที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณในปัจจุบันกับเรา เช่น การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกหรือการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์ การประกาศเกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลความปลอดภัย

10.5 ความต้องการในการติดต่อสื่อสารการตลาดทางโทรศัพท์

หากคุณต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของคุณลงในทะเบียนผู้ที่ไม่รับการติดต่อสื่อสารการตลาดทางโทรศัพท์จากเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง กรุณาระบุชื่อ นามสกุล บริษัทและหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในทะเบียนผู้ที่ไม่รับการติดต่อสื่อสารของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ้งให้เราทราบในระหว่างที่เราโทรติดต่อเพื่อทำการตลาดทางโทรศัพท์ได้ โดยแจ้งว่าคุณไม่ประสงค์ให้มีการโทรติดต่อเพื่อทำการตลาดทางโทรศัพท์อีก

11. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไร

เราใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมรวมถึงมาตรการทางองค์กร, เทคนิคและทางกายภาพเพื่อช่วยป้องกันการทำลาย, การสูญหาย, การเปลี่ยนแปลงและการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจหรือผิดกฎหมายที่เราดำเนินการหรือใช้งาน

แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทว่ายังไม่มีวิธีการเก็บรักษาหรือการส่งข้อมูลใดที่ปลอดภัย 100% คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องรหัสผ่าน จำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณและลงชื่อออกจากเว็บไซต์หลังการเข้าใช้ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

12. การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้

เราจะปรับปรุงแก้ไขคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี ข้อกำหนดทางกฎหมายและปัจจัยอื่น ๆ ของเรา หากเราทำการแก้ไข เราจะแก้ไข"วันที่มีผลบังคับใช้" ที่ด้านบน หากเราทำการอัปเดตเนื้อหาเราอาจแจ้งให้คุณทราบก่อนที่การอัปเดตจะมีผลเช่น โดยการโพสต์ประกาศที่เห็นได้ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราหรือโดยการติดต่อคุณโดยตรงหรือตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหากเป็นไปได้ จะขอความยินยอมจากคุณต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การประมวลผลและการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

13. ติดต่อเรา

Salesforce ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล หากต้องการใช้สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้หรือแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราโปรดกรอก แบบฟอร์มนี้, ส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@salesforce.com, โทรหาเราได้ที่ 1-844-287-7147, หรือเขียนจดหมายถึงเราได้ที่:

Salesforce Data Protection Officer (Salesforce Privacy Team)

415 Mission St, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้ได้การแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนหรือข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม หากคุณเชื่อว่าเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องการร้องเรียนหรือข้อกังวลของคุณได้ และคุณอาศัยอยู่ใน EEA คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจได้

14. การปฏิบัติตาม APEC Privacy Recognition for Processors (PRP) System

เราเข้าร่วมในระบบ APEC PRP หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่น่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขข้อพิพาทบุคคลที่สามของเรา (ฟรี) ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

15. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้อาศัยในแคลิฟอร์เนีย

กฎหมายความเป็นส่วนตัวผู้บริโภคแคลิฟอร์เนียกำหนดให้ธุรกิจเปิดเผยว่าขายข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ในฐานะธุรกิจที่อยู่อยู่ภายใต้ CCPA เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ของเราหรือบริการของเรา หากบุคคลที่สามเหล่านั้นเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตหรือพันธมิตรธุรกิจที่ได้ตกลงตามข้อจำกัดตามสัญญาของเราเกี่ยวกับการเก็บรักษา การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือถ้าคุณใช้เว็บไซต์หรือบริการของ Salesforce เพื่อใช้งานกับบุคคลที่สามหรือสั่งให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดให้เราระบุรายละเอียดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเปิดเผยเพื่อ "วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ" บางอย่างเช่น ผู้ให้บริการที่ช่วยเหลือเราในการรักษาความปลอดภัยให้บริการของเราหรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของเราและต่อหน่วยงานอื่น ๆ ดังที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 5 และ 6 ของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา:

●      ชื่อ

●      ข้อมูลเชิงพาณิชย์

●      ข้อมูลกิจกรรมอินเทอร์เน็ต

●      ข้อมูลทางการเงิน

●      ข้อมูลด้านอาชีพและที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

●      ข้อมูลการศึกษา; และ

●      การอนุมานมาจากหมวดหมู่ข้อมูลใด ๆ ข้างต้น

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียให้สิทธิ์แก่ผู้อยู่อาศัยในรัฐบางประการ รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท ในการเรียนรู้วิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ถูกปฏิเสธสินค้าหรือบริการในการใช้สิทธิเหล่านี้

หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และได้ลงทะเบียนบัญชีกับเรา คุณอาจร้องขอให้เราลบเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์ของเราได้ โปรดทราบว่าคำร้องขอของคุณไม่ได้รับประกันว่าจะมีการลบเนื้อหาหรือข้อมูลทั้งหมดหรือที่ครอบคลุม เนื่องจาก ตัวอย่างเช่น เนื้อหาบางอย่างของคุณอาจถูกโพสต์ซ้ำโดยผู้เข้าชมเว็บไซต์คนอื่น ๆ ของเรา

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิของคุณ โปรดดูหัวข้อ 10.2 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตที่ต้องการใช้สิทธิในนามของผู้อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านบน และให้สำเนาใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้บริโภคที่ระบุว่าคุณเป็นตัวแทนของพวกเขา

เราอาจต้องตรวจสอบนและที่อยู่อาศัยของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอสิทธิของคุณ