ดูว่า Salesforce ซึ่งเป็น CRM ที่ชาญฉลาดที่สุดในโลก มีวิธีการอย่างไรที่สามารถช่วยให้คุณค้นหาแนวทางไปสู่การเติบโตทางธุรกิจได้