Risk management har aldrig været vigtigere.


I foråret 2020 vågnede vi op til en ny virkelighed. Kontorerne lukkede og vi måtte arbejde hjemmefra, fremkomsten af ny teknologi accelererede og nye ideer blev bragt i spil - de fleste blev taget godt imod, lige med undtagelse af dem, der ikke tog højde for det uforudsigelige.

Den nye virkelighed ramte os med 180 km/t og er nu trillet ind på perronen og er blevet en fast del af hverdagen. Det er tid til at gøre status på rejsen – indtil videre. 

Når vi kigger ind i fremtiden venter der både trusler og nye muligheder, men én ting er sikkert. Skal man have succes – eller bare overleve – i en pandemi, så er god risikohåndtering vigtig, men det kræver, at vi har et godt grundlag at træffe beslutninger på. 


Derfor har vi skabt en ny løsning: Work.com. Work.com er en platform, som indeholder al den information og de ressourcer, der er nødvendige for, at C-level ledere kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, før de åbner deres kontorer igen

Men lad os starte fra begyndelsen. Nemlig med at definere, hvad Risk Management betyder og hvorfor det er en vigtig disciplin under pandemien.Hvad er Risk Management og hvorfor er det vigtigt?

Risk Management handler om at identificere og mindske trusler mod virksomheden – en disciplin der aldrig har været vigtigere end efter fremkomsten og udbredelsen af Coronavirus. En effektiv Risk Management strategi gør det muligt for virksomheder at forebygge mod forskellige risikomomenter og derved minimere deres indvirkning på driften af virksomheden.

Risk Management gør det også lettere for virksomheder at holde kursen og navigere uden om faldgruber. De giver dem kort sagt et sikkert grundlag for at træffe gode beslutninger for organisationen. I løbet af de seneste år har flere og flere virksomheder etableret et dedikeret Risk Management team og pandemien vil med stor sandsynlighed resultere i, at flere tager de tilgængelig redskaber til risikohåndtering i brug. 

 

Risikohåndtering under en pandemi

I disse tider er det essentielt at kunne opbygge en modstandsdygtig organisation og håndtere risici på en god måde. Vi skal blandt andet kunne træffe gode beslutninger om sikkerhed, juridiske forpligtelser og potentielle trusler – både mod virksomhedens kapital og de ansatte. 

Nøglen til effektiv risikohåndtering er at kunne foregribe de udfordringer virksomheden står overfor – og for at kunne det, skal man have adgang til teknologi, information og data. I en verden med en digital dagsorden, så er analog risikohåndtering ikke længere en mulighed. På Work.com giver vi virksomheder mulighed for at få indsigt i potentielle risici og få andre lederes input til, hvordan de bør håndteres. Derudover tilbyder Work.com også en bred portefølje af anerkendte digitale løsninger. 

Workplace Command Centreret er en centraliseret platform, der gør det muligt for ledere og risk managers at overvåge data om medarbejdernes helbred, sikkerhed og virksomhedens beredskab på ét og samme sted. Work.com tilbyder også værktøjer, der indsamler data og monitorerer tendenser om de ansattes helbred. Derudover har Work.com et værktøj til vagtplanlægning som effektivt forebygger mod overbelastning af medarbejderne og hjælper dig med at analysere, hvor I mangler kompetencer og hvor det er bedst at sætte ind, hvis arbejdsstyrken skal være klædt på til nye udfordringer. 

Hvis I planlægger en genåbning af kontoret, så skal helbred og sikkerhed været 1. prioritet. Derfor har vi udviklet Work.com. Det hjælper jer med at håndtere risici, få mere ud af arbejdsstyrken og er med til at forberede virksomheden på fremtiden.


Risk Management: 4 veje til effektiv risikohåndtering

I takt med, at coronarestriktionerne lempes og arbejdspladser genåbnes, kan vi forvente en stigende grad af usikkerhed og opmærksomhed omkring, hvornår virksomheder overholder retningslinjerne. Her er 4 gode måder at håndtere risici og sørge for, at arbejdspladsen er et sikkert sted at være for medarbejderne: 

Gode metoder til risikohåndtering risiko under coronakrisen


1. Foretag løbende eftersyn for at sikre, at virksomheden overholder de gældende retningslinjer og sikkerhedsforanstaltninger. Ikke alle Risk Management-strategier handler om medarbejdernes ve og vel, men i den her situation er det et godt sted at starte.

2. Anvend ny teknologi, der er med til at beskytte arbejdsstyrken. Work.com tilbyder løsninger til manuel kontaktopsporing, der tager højde for og respekterer brugernes privatliv. Derudover tilbyder Work.com et program, der gør det let for vagtplanlæggere at undgå større forsamlinger eller trængsel på arbejdspladsen.  

3. Lyt til medarbejdernes bekymringer og lav en brainstorm, hvor I kommer med ideer til, hvordan I kan komme dem til livs. Ingen har før prøvet at drive virksomhed i sådan en tid, så det kan være nyttigt at indsamle information fra medarbejderne - og selvfølgelig reagere på det, der bliver sagt. 

4. Analysér de største risici, coronakrisen medfører og diskuter, hvordan de kan påvirke virksomheden. Det gælder alt fra supply chain til cybersikkerhed. Det er et vigtigt arbejde at gennemgå alle de forskellige processer og funktioner, der kan rammes i krisen. Det hjælper jer med at forebygge og mindske effekten af potentielle trusler. 

 

Risk Management nu og i fremtiden

Ved at identificere og reducere risici på et tidligt stadie, minimerer vi konsekvenserne for virksomheden og frigiver ressourcer til at fokusere på andre forretningsområder. Derfor er det vigtigt at gøre en forebyggende indsats i forbindelse med genåbningen og der er ingen tvivl om, at mange virksomheder skal finde nye måder at arbejde på, hvis de skal skabe en tryg og sikker arbejdsplads i 2020. For at minimere smitterisikoen på arbejdspladsen bør vi bl.a. indføre obligatoriske sundheds- og sikkerhedsprotokoller, anvende ny teknologi til kontaktopsporing og kontinuerligt sikre, at vi holder større afstand til hinanden.

Det er i det hele taget vigtigt at være forberedt på morgendagens udfordringer, også selvom vi ikke ved, hvad der venter forude. Risk Managers må tage kampen op og undersøge mulighederne både under og efter pandemien samt i den næste store samfundskrise.


Scenarieplanlægning: En effektiv måde at håndtere risici

Scenarieplanlægning er et must i krisetider. Detaljerede planer for, hvordan forskellige situationer skal håndteres vil hjælpe virksomheder med at stille skarpt på udfordringer og overkomme modstand, så de fortsat kan levere en service, der lever op til kundernes forventninger. 

Hvis der er noget vi har lært at det sidste halve år, så er det at det er vigtigt at være forudseende og omstillingsparat. Det kan man med en god Risk Management strategi og ved hjælp af Work.com.

Se alle de tilgængelige værktøjer, der kan hjælpe dig med at skabe en effektiv Risk Management strategi på Work.com eller læs vores Work.com-Playbook og få insigt i hvordan du kan stabilisere din virksomhed, genåbne sikkert og tilpasse dig den nye normal.