Mange kommuner er stadig i de tidlige faser af den digitale transformation og har endnu ikke formået at overvinde de udfordringer, som en forældet it-arkitektur skaber. Så hvordan kan kommuner lykkes med digital omstilling?

 

Offentlige institutioner har traditionelt implementeret applikationer som ad hoc-løsninger. Typisk er der blevet udviklet eller indkøbt en separat løsning til hvert enkelt behov, hvilket har resulteret i hundredvis af forskellige systemer og en klodset arkitektur. Det er vanskeligt at overføre data fra ét system til et andet, og det kræver ofte manuelt arbejde. Et miljø med flere systemer er desuden svært at automatisere. Der er altså mange funktioner og processer i kommunerne, som den digitale transformation kan forbedre - i hvert fald hvis de rigtige værktøjer er på plads fra starten.

 

 
Bedre og mere effektiv service. Se hvilke Salesforce-værktøjer, der revolutionerer den offentlige sektor.

 

Nye forventninger til gamle systemer

 

Kommuner har typisk hundredvis af forskellige systemer og teknologier, som de skal administrere. Gamle systemer mangler interoperabilitet, og det medfører, at data fra systemerne danner datasiloer, da de ikke kan overføre data mellem hinanden. Der er også tit stor overlapning mellem systemerne, og det bliver derfor en udfordring at harmonisere data. Mangel på personale og ressourcer gør innovation og nyudvikling vanskelig. Der er simpelthen ikke penge, tid eller folk nok til at udvikle noget nyt - eller til at opdatere eksisterende systemer.

 

Samtidig vokser kravene til digitalisering i kommunerne. Borgerne forventer proaktive, brugervenlige tjenester på tværs af flere kanaler - noget, som de nuværende løsninger langt fra lever op til. En bedre service for borgerne opnås, når:

 

  • Oplysninger fra forskellige systemer integreres i ét system

  • Det er let at få et overblik over borgernes data

  • Nye oplysninger opdateres overalt på én gang

  • Borgeren kan vælge den kanal, der passer bedst til hans eller hendes behov

 

Det giver mulighed for hurtig service, der tager udgangspunkt i opdaterede oplysninger. Mens borgerne nyder godt af moderne og bedre service, nyder de kommunale medarbejdere også godt af en mere effektiv proces.

 

Digitalisering giver effektivitet og arbejdsglæde

 

En vellykket digital transformation er ikke kun til gavn for borgerne, men naturligvis også for de ansatte i den offentlige sektor i deres daglige arbejde. Ved at omdanne en lang række gamle systemer til et enkelt system, der samler alle de nødvendige oplysninger ét sted og giver et klart overblik, bliver medarbejdernes arbejde meget lettere og mere effektivt. 

 

Med smidigere arbejdsgange er medarbejderne mere tilfredse med deres arbejde, og en højere tilfredshed afspejles i service, kundetilfredshed og effektivitet.

 

Samfundet præges af digital omstilling 

 

Tempoet er højt i den digitale transformation, men typisk er kommuner ikke fleksible i forbindelse med ændringer, og beslutninger tager tid at få realiseret. Udviklingen er udfordret af forskellige regler, og budgetterne er små. Der er desuden stor forskel på borgernes og medarbejdernes forventninger, og evnen til at levere varen.

 

Den offentlige sektor er dog ikke det eneste sted, der arbejder med digital omstilling. Digital transformation er en del af en megatrend, hvor teknologi er indlejret i alt og ændrer den måde, vi tænker og arbejder på. Virksomheder drives til digital transformation af ændringer i kundernes adfærd, og digitalisering er derfor en betingelse for at overleve på markedet: digitalisér eller dø. 

 

Kommunerne vil naturligvis ikke forsvinde fra "markedet". Derfor er de nødt til at begrænse omkostningspresset og finde nye måder at fungere på. Borgerne er vant til et højt serviceniveau, og hvis dette niveau skal opretholdes, er det afgørende at bygge effektive tjenester, der leveres på den mest omkostningseffektive måde, samtidig med at de er målrettet brugerne.

 

Fra ineffektiv arkitektur til et holistisk kundebillede

 

Kommunerne står altså over for en stor digital transformation. Det nytter dog ikke, at man blot implementerer endnu en "digital løsning". Kernen i en vellykket transformation er en effektiv arkitektur, der sikrer bevægelse af data mellem applikationer, og hvor data kan bruges til forskellige formål. 

 

Digitalisering understøttes bedst af moderne forretningsplatforme, der giver et solidt fundament, og hvor der kan udvikles yderligere applikationer efter behov, i stedet for at bygge mange nye applikationer fra bunden. Forretningsplatforme tilbyder ikke kun mange færdige applikationer, men også færdige komponenter. Det reducerer tiden, der anvendes på ny udvikling. Typisk har globale forretningsplatforme også hele økosystemer, hvor flere forskellige parter producerer færdige applikationer til platformen, som andre organisationer kan drage fordel af. Desuden er der udviklingspartnere til rådighed til at hjælpe kunderne med at implementere og udvikle platformen. 

 

Salesforce leverer en af disse forretningsplatforme. Vi har implementeret tusindvis af løsninger til offentlige institutioner globalt, hvilket gør det muligt for vores kunder at opnå digital transformation hurtigt og omkostningseffektivt. Typisk starter vores kunder i det små med gradvist at udvide og erstatte deres løsninger med nye platforme.

 

Den største grund, til at vores offentlige kunder har valgt Salesforce, er data. De offentlige myndigheder har forstået vigtigheden af kunderelationer og kundedata, hvilket eksempelvis er tilfældet i den hollandske by Tilburg, hvor man har valgt at implementere en Salesforce-platform. Det kan du læse mere om her


Når vi har data om borgerne på en enkelt platform med et 360-graders overblik, kan vi automatisere og målrette både kommunikation og service helt rigtigt. Mange af Salesforce's kunder i både den offentlige og private sektor har allerede implementeret løsninger som denne, der udnytter AI og automatisering til at lette leveringen af serviceydelser. Samtidig har de løst effektivitets- og omkostningsudfordringer. De samme erfaringer, metoder og værktøjer bør også anvendes i de danske kommuner. Se, hvordan Salesforce kan hjælpe med de udfordringer, som offentlige forvaltninger står over for, på vores danske side.

 

 
Bedre og mere effektiv service. Se hvilke Salesforce-værktøjer, der revolutionerer den offentlige sektor.